Vereniging

VEMW organisatie: lean and mean

VEMW is een vereniging voor zakelijke energie- en watergebruikers. Bij VEMW zijn meer dan 400 bedrijven aangesloten; zij vertegenwoordigen bijvoorbeeld bijna 50% van het zakelijke energiegebruik. Op het VEMW kantoor in Woerden werken 10 enthousiaste  professionals (9 fte). 

Het bestuur van VEMW is verantwoordelijk voor het uitvoerend beleid van VEMW. Beleid- en taakgroepen geven input op het beleid; deze taakgroepen bestaan uit een brede vertegenwoordiging van de lidbedrijven. 

VEMW is een erkende representatieve organisatie.