ProRail CO2 prestatieladder

Prestatieladder reduceert CO2 in de keten

CO2-prestatieladder
De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om:
  • energiebesparing
  • Het efficiënt gebruik maken van materialen en
  • Het gebruik van duurzame energie

De CO2 prestatieladder is een door ProRail ontwikkeld instrument. Bedrijven die deelnemen aan de aanbesteding van ProRail worden met behulp van de Prestatieladder uitgedaagd hun eigen CO2-productie te kennen en te verminderen. Concreet geldt: hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2 te reduceren, hoe meer kans op gunning van de opdracht.

ProRail heeft een besparingspotentieel van bijna 200.000 GJ in de periode tot en met 2020 voor ogen. Dit is gelijk aan circa 21% van het energiegebruik van ProRail in 2008. De inkoop van elektrische energie is 100% duurzaam. De CO2 emissie van ProRail wordt hierdoor met circa 20.000 ton/jaar verlaagd.

Het instrument wordt door overheidsorganisaties en bedrijven bij veelal complexe aanbestedingen gebruikt. Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt namelijk beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een -fictieve- korting op de inschrijfprijs. 

Voor meer informatie over de Prestatieladder bezoekt u de website van ProRail. Zoek er op 'Aanbesteden' en u vindt veel informatie en links naar het duurzame inkopen van ProRail.