IndustrieWater Eerbeek

Industriewater Eerbeek koploper in duurzame innovaties

Industriewater Eerbeek (IWE) verzorgt als dochter van de drie Eerbeekse papierfabrieken de reiniging van het overtollige proceswater van die fabrieken. IWE vervult een voortrekkersrol ten aanzien van duurzaam water- en energiegebruik. Het bedrijf wil de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaliseren en waarde vernietiging minimaliseren. Dit doet het bedrijf middels het uitvoeren van diverse projecten waaronder het project ‘Duurzaam Water Eerbeek’. 

Met dit project wordt  het reeds gezuiverde water met een innovatieve technologie, waaraan geen chemicaliën te pas komen,  geschikt gemaakt om weer te worden ingezet bij één van de papierfabrieken.  Aangezien er een 3,5 kilometer lange pijpleiding aangelegd moet worden, wordt tegelijkertijd een leiding voor biogas aangebracht. Het biogas dat momenteel al vrijkomt bij de anaerobe zuivering van het proceswater vervangt zo aardgas bij de papierfabriek.

Het project ‘Duurzaam Water’ maakt het mogelijk om jaarlijks ongeveer 700.000 m3 grondwater te besparen en reduceert de CO2-uitstoot jaarlijks met ongeveer 5.000 ton (vergelijkbaar met het energiegebruik van ongeveer duizend huishoudens). Daarnaast verwacht de papierfabriek een forse reductie te realiseren op het gebruik van diverse hulpstoffen. Gecombineerde realisatie zorgt voor de grootste milieuwinst tegen de laagste kosten en past naadloos in de milieudoelstelling van de papierindustrie. Het project wordt financieel gesteund vanuit het programma Duurzame economie Stedendriehoek en het programma biodiversiteit en bedrijfsleven van RVO.

Naast het project ‘Duurzaam Water Eerbeek’, dat al enige jaren operationeel is, wordt de ontwikkeling van een innovatieve verwerkingsinstallatie voor vaste reststoffen (Calcipuls) voortgezet.