Hernieuwbare energie voor Fujifilm

Windpark van 10 MW

FUJIFILM Manufacturing Europe B.V. in Tilburg is een van de grootste productievestigingen van Fujifilm buiten Japan.  Duurzaamheid is van groot belang voor een gezonde toekomst van Fujifilm. Het bedrijf heeft zich dan ook ten doel gesteld de productieprocessen te verduurzamen.

Dit doet Fujifilm onder meer door op bedrijventerrein Vossenberg in Tilburg windenergie op te wekken. Aangezien de productie van windenergie geen kerntaak van Fujifilm is, heeft het bedrijf de realisatie van het project uitbesteed  aan Eneco Wind. Het energiebedrijf heeft het windpark van 10 MW op het terrein van FUJIFILM ontwikkeld, gefinancierd en gerealiseerd. Het windpark is niet op het openbare net aangesloten, maar aan de installatie van Fujifilm. Alle opgewekte stroom  wordt op deze manier aan Fujifilm geleverd.

Er zijn vijf windturbines van 2 MW geplaatst waarmee Fujifilm in 15 tot 20 procent van haar elektriciteitsvraag voorziet. Door de inzet van windenergie heeft Fujifilm de inkoop van energie vergroend en is de CO2-footprint fors omlaag gebracht. De CO2-uitstoot is met 10 tot 15 procent verminderd, ofwel ongeveer 12.000 ton per jaar. Door de goede samenwerking tussen Eneco, Fujifilm en de overheid is het project succesvol opgeleverd in 2011.      

Met de uitvoering van het windturbineproject geeft Fujifilm uitvoering aan haar ‘Groen Beleid’. Belangrijke pijlers van dit beleid zijn het verder verlagen van de CO2-voetafdruk en het verminderen van het waterverbruik. 

Fujifilm is inmiddels overgegaan op 100% windenergie. In het VEMW Journaal nr. 1 staat een artikel hierover. 

Windmolenvoet