Cases VEMW leden

VEMW leden voorop in duurzaamheid

Industriewater Eerbeek koploper in duurzame innovaties

IWE vervult een voortrekkersrol ten aanzien van duurzaam water- en energiegebruik. Het bedrijf wil de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaliseren en waarde vernietiging minimaliseren. Dit doet het bedrijf middels het uitvoeren van diverse projecten waaronder het project ‘Duurzaam Water Eerbeek’.  Lees meer

Fuji Film voorziet met eigen windenergie in 20% van haar energiebehoefte

Fujifilm heeft in samenwerking met Eneco vijf windturbines op haar terrein laten bouwen. Het bedrijf  gebruikt alle opgewekte energie voor haar productieproces. Door de inzet van windenergie heeft Fujifilm de inkoop van energie vergroend en is de CO2-footprint fors omlaag gebracht. Lees meer

Prestatieladder reduceert CO2 in de keten

De door  ProRail ontwikkelde CO₂-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO₂-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten: hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2 te reduceren, hoe groter de kans op gunning van de opdracht. Lees meer

Samenwerking Sabic en Cargill vermindert CO2-uitstoot met 30.000 ton

Sabic heeft samen met buurbedrijf Cargill, producent van zoetstoffen, zetmeel en zetmeelderivaten, een plan ontwikkeld op basis waarvan de energie die door SABIC bij de productie van kunststoffen voor auto-onderdelen en huishoudelijke apparaten wordt gebruikt, om te zetten in stoom voor Cargill. Lees meer