Factuur

Facturatie netwerkbeheerder en leverancier energie

Met uw leverancier maakt u onder andere afspraken over de wijze van factureren en welke kostenposten vermeld moeten zijn in uw factuur. De netbeheerder is een monopolist en biedt die mogelijkheden niet. U mag ervan uitgaan dat de facturen van uw leverancier en netbeheerder correct zijn. VEMW helpt de zakelijke gebruiker  en licht toe welke posten in uw facturen gas minimaal moeten staan.

Heeft u een nieuwe leverancier of start de levering op een nieuwe aansluiting? Dan is een regelmatige controle van uw factuur nuttig. Er zijn nieuwe diverse parameters afgesproken die tot uiting moeten komen in de facturen. Tevens kan het nodig zijn nog aanpassingen te moeten doen. Van belang voor een correcte factuur is de input waarop de factuur is gebaseerd. De meetgegevens uit uw meter worden door uw meetbedrijf aangeleverd. Regel dit dus altijd goed.

Rol VEMW
Indien u informatie nodig heeft over de diverse zaken in uw factuur dan biedt VEMW u in deze rubriek een overzicht aan van vele zaken die u moet en kan regelen. De leverancier brengt ook de belastingen en heffingen bij u in rekening. Meer over de tarieven, vrijstellingen en teruggaaf treft u tevens hier aan. Mocht u twijfelen aan de facturen dan controleert VEMW uw facturen.

Meer informatie
Voor meer informatie over uw facturen en de controle ervan neemt u contact op met op met Eric Picard op nummer 0348 484 351.