Prijsstrategie elektriciteitsinkoop

Beheers uw inkooprisico's met een prijsstrategie

Een prijsstrategie is een methode om de prijs voor de levering van elektriciteit die acceptabel is / past bij uw bedrijfsvoering vast te stellen. Een prijsstrategie moet aansluiten bij de risico’s die u als bedrijf bereid bent te nemen. VEMW is uw onafhankelijke adviseur en helpt u, de zakelijke energiegebruiker, bij het vaststellen van uw prijsstrategie.

Een passende strategie

Niet iedere prijsstrategie past bij ieder bedrijf. Anders gezegd, als inkoper moet u bepalen welke strategie het beste bij uw bedrijfsvoering past. De hoogte van uw inkoopkosten ten opzichte van uw operationele kosten maar ook uw beschikbare tijd en kennis bepalen onder andere het resultaat van uw inkoop. Als de kosten relatief hoog zijn dan is een uitgebalanceerde prijsstrategie van groot belang. Voor bedrijven voor wie de leveringsprijs niet van grote betekenis is, is gemak en snelheid waarschijnlijk het belangrijkste.

Prijsstrategieën

Het volume bepaalt niet de leveringsprijs, maar het moment dat u een prijs vastlegt is bepalend voor de leveringsprijs! Op de beurs is een prijs per eenheid van toepassing (€/MWh) voor een product. Een grote én kleine afnemer zien dus beide dezelfde prijs! Het indexeren van een leveringsprijs is één van de vele prijsstrategieën:

  • Prijsindexering op energiebeurs The Ice
    Uw leveringsprijs is de notering op de The Ice plus de opslag van uw leverancier. Met deze prijsstrategie bent u vervolgens vrij om te bepalen op welke moment u uw volume voor de toekomst wilt kopen. (clicken) In deze prijsstrategie zijn diverse varianten denkbaar zoals de productkeuze en het aantal keren dat u wilt clicken.
  • Prijsindexering op energiebeurs APX
    Dezelfde methode als voor een prijsindexering op The Ice kunt u ook volgen op de APX. In tegenstelling tot de prijsindexering op The Ice wordt uw leveringsprijs op APX per uur berekend. (notering APX plus opslag leverancier) Met deze prijsstrategie volgt u precies de markt.

Er bestaan zeer uitgebreide en dynamische prijsstrategieën waarbij speciale aandacht uitgaat naar de momenten van het kopen -van delen- van het volume.

Informatie en advies

Indien u meer informatie wenst over mogelijke prijsstrategieën, neem dan contact op met Eric Picard. Hij onderzoekt samen met u welke prijsstrategie het beste bij uw bedrijf aansluit.

Een veel gebruikte methode voor het bepalen van clickmomenten is de stoploss-strategie. Leden van VEMW lezen hier meer over de werking van deze prijsstrategie.

Login