Analyse van uw elektriciteitgebruik

Uw inkoopprofiel ontrafeld

Het inkoopprofiel bevat alle verbruiken per uur in een kalenderjaar. Als u energie inkoopt, vraagt u aanbieders een leveringsprijs op basis van uw inkoopprofiel. Kennis van de waarde van uw inkoopprofiel is daarom van groot belang. De analyse geeft u een beter inzicht in de waarde van uw profiel en welke prijsstrategieën het beste aansluiten.

Meetgegevens
Voor uw inkoopprofiel heeft u de gegevens van uw energiegebruik nodig. Grootverbruikers (>3x80A) meten het energiegebruik per kwartier. Uw Meetbedrijf zorgt voor de meting van uw energiegebruik. De kleinste eenheid waarin energie wordt gehandeld is per uur. Vraag daarom de meetgegevens per uur op bij uw meetbedrijf. Bedenk dat u een analyse doet op basis van historische data. Vergewis u ervan in hoeverre  de meetgegevens het toekomstige inkoopprofiel representeren.

Bedrijfstijd
De bedrijfstijd is een indicatie van de stabiliteit van het gebruik van elektriciteit. De bedrijfstijd is de verhouding tussen het gebruik (kWh) in een kalenderjaar en het maximaal afgenomen vermogen (kW) in dat jaar. Hoe hoger de bedrijfstijd des te stabieler het inkoopprofiel is. Een stabiel inkoopprofiel betekent dat uw energievraag een hoge mate van voorspelbaarheid (lees weinig risico’s) kent. Dit is gunstig voor de uitvoering van programmaverantwoordelijkheid. Tegelijkertijd zal een groot deel van uw leveringsprijs berusten op baseload en minder op peakload hetgeen lager is geprijsd. Boven de 6000 uur kan men spreken van een hoge bedrijfstijd.

Belastingsduurkromme
De belastingduurkromme maakt u door uw elektriciteitsgebruik per uur per jaar op volgorde van afnemende grootte te sorteren. Een grafische weergave van de belastingduurkromme toont de stabiliteit van uw profiel. Een hoge bedrijfstijd toont een vlakke lijn die na ongeveer 6000 uur pas afneemt. Een lage bedrijfstijd daarentegen zal aan het begin stijl zijn en dan (golfsgewijs) afnemen.

De analyse geeft u verder inzicht in het maximaal benodigde vermogen dat u op enig moment in het jaar nodig hebt. De netbeheerder rekent u hierop af. Met behulp van de analyse kunt u mede nagaan of het aanhouden van de gecontracteerde waarde wenselijk is. 

Base- en peakload
Baseload is de energie die u altijd nodig heeft. In het overzicht van uw energiegebruiken is al het gebruik onder de laagste gemeten waarde uw baseloaddeel. Alles boven het laagst gemeten punt vormt dan uw peakload. Peakload is de dagelijkse fluctuatie in uw energiegebruik. Het is aan de aanbieder van energie om op basis van uw energiegebruik te bepalen hoeveel energie tegen een baseload- en een peakloadprijs op de markt voor u kan worden gekocht.

Voorbeeld analyse
VEMW heeft een analyse van een inkoopprofiel als voorbeeld voor u uitgewerkt. (zie downloads)

Informatie
Voor meer informatie of de uitvoering van een analyse neemt u contact op met Eric Picard op nummer 0348 484351.