Wijzigen zakelijke elektriciteitsaansluiting

Regels voor het wijzigen van uw aansluiting

Het wijzigen van uw elektriciteitsaansluiting kan een lastig proces zijn en is aan allerlei regels gebonden. De opdracht die u verleent bepaalt de eenmalige aanpassingskosten. Een wijziging aan uw aansluiting heeft vaak ook gevolgen voor uw aansluit- en transporttarief.

Rol VEMW
VEMW krijgt regelmatig vragen van zakelijke elektriciteitsgebruikers over hun rechten en plichten bij het wijzigen van hun elektriciteitsaansluiting. VEMW adviseert leden hierin: snel en deskundig. VEMW is onafhankelijk en strijkt geen provisie op. Ook maatwerkadvies behoort tot de mogelijkheden.

Wijzigen aansluiting
Bij verandering van uw elektriciteitsverbruik , verplaatsing van uw inkoopstation of wanneer u meer zekerheid wilt voor uw bedrijfsproces kunt u uw aansluiting (laten) wijzigen. Dit betekent soms fysieke wijziging van de aansluiting maar soms volstaan administratieve wijzigingen.

Niet-fysieke wijzigingen

Gecontracteerd transportvermogen aanpassen
Wanneer uw verbruik van elektriciteit verandert kan dat gevolgen hebben voor de transportkosten van elektriciteit. Iedere afnemer is ingedeeld in een bepaalde tariefcategorie op basis van het gecontracteerde transportvermogen. Het gecontracteerde transportvermogen bepaalt de hoogte van uw transportkosten; het bepaalt in welke tariefcategorie u ingedeeld wordt en daarmee welk tarief u per gecontracteerde kW betaalt.

Binnen de aansluitcapaciteit kunt u de gecontracteerde waarde aanpassen. Dat gaat automatisch wanneer u meer verbruikt. Wanneer u minder gebruikt moet u dit zelf aanpassen. Voor een aanpassing van het gecontracteerde transportvermogen geeft de Tarievencode elektriciteit een aantal regels. VEMW ontwikkelde een schema waarmee u precies kunt nagaan welke mogelijkheden er zijn voor een wijziging van het gecontracteerde transportvermogen.

Fysieke wijzigingen
Wanneer u meer vermogen wilt contracteren dan uw aansluitcapaciteit toelaat dan moet u uw aansluiting fysiek wijzigen. Dit geldt natuurlijk ook voor de verplaatsing van een inkoopstation of wijziging van de eigenschappen van een aansluiting. Ook hiervoor gelden specifieke regels. Het bedrag dat een netbeheerder berekent voor het verzwaren of verkleinen van uw aansluiting mag nooit meer bedragen dan wat de aanleg van een nieuwe aansluiting met dezelfde capaciteit kost.

Vrije aansluiting
Alleen de netbeheerder mag wijzigingen aan aansluitingen tot 10 MVA uitvoeren. De netbeheerder moet een verzoek tot wijziging binnen 18 weken uitvoeren.

Aansluitingen groter dan 10 MVA mag u zelf laten wijzigen (vrije aansluiting). U hoeft de wijzigingen niet door uw netbeheerder uit te laten voeren. Overleg met de netbeheerder is wel verplicht. De opdrachtverstrekking moet verlopen via een openbare aanbesteding.

VEMW adviseert en begeleidt zakelijke elektriciteitsafnemers wanneer u de wijziging wilt aanbesteden.

Aansluiting afsluiten of verwijderen
Wanneer uw elektriciteitsaansluiting (tijdelijk) overbodig is kunt u de netbeheerder de opdracht geven om uw elektriciteitsaansluiting af te sluiten of te verwijderen.

Elektriciteitsaansluiting afsluiten
Na uw opdracht aan de netbeheerder uw elektriciteitsaansluiting af te sluiten, maakt de netbeheerder uw installatie spanningsloos. De aansluiting blijft intact en u blijft maandelijks het vastrecht voor de aansluitdienst en het vastrecht voor de transportdienst betalen.

Elektriciteitsaansluiting verwijderen
U kunt de netbeheerder ook verzoeken om de aansluiting definitief te verwijderen. De netbeheerder brengt daarvoor eenmalige kosten in rekening. U ontvangt daarna geen factuur meer voor deze aansluiting.

Journal VEMW Inzicht

Persberichten Persberichten