Nabespreking Gasseminar 22 april

Gas als transitiebrandstof of transitie van een brandstof

Lees meer

Tarieven 2016

Overzicht van de tarieven voor water, gas en elektriciteit voor 2016

Lees meer

VEMW Benchmark Inkoop Energie

Jezelf verbeteren door van anderen te leren!

Appels met appels vergelijken!

Veranderingen elektriciteitsmarkt

Wat zijn de toekomstplannen voor de Elektriciteitsmarkt?

Lees meer
Marktmodel Energiemarkt 2015 VEMW

Financiering Waterbeheer

Eerste fase onderzoek toekomstige financiering waterbeheer gereed

Lees meer

Energietransitie

Hoe realiseren we een transitie naar een duurzame energievoorziening?

Lees meer

Commissie Aanpassing Belastingstelsel waterschappen vindt ‘quick fixes’ niet nodig

19 mei 2016

Het belastingstelsel van de waterschappen kent knel- en aandachtspunten, maar die zijn niet van zodanige aard dat een oplossing op de (zeer) korte termijn noodzakelijk is. Dat stelt de Commissie Aanpassing Belastingstelsel waterschappen (CAB) in een tussenrapportage die recent is gepubliceerd. Volgens de CAB is het voor de langere termijn wel belangrijk dat deze knelpunten worden opgelost. Als dat niet gebeurd, zal volgens de CAB de tevredenheid over het stelsel snel omslaan in ontevredenheid en dreigt het stelsel onhoudbaar te worden. Lees meer...

Minister Kamp dreigt met wettelijke verplichting energiebesparing

19 mei 2016

Zonder wettelijke verplichtingen worden de doelstellingen die door ruim 40 partijen in 2013 zijn afgesproken in het Energieakkoord voor Duurzame Groei niet gehaald in 2020. Dat concludeert de Borgingscommissie van het Energieakkoord. Minister Kamp besluit dit najaar mogelijk over de inzet van alternatieve maatregelen. VEMW stelt vast dat de wil er is en pleit voor realisme en pragmatisme bij de realisatie. Lees meer...

Integraal overzicht codes elektriciteit en gas op wetten.overheid.nl

17 mei 2016

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de wettelijke tariefstructuren en voorwaarden voor de toegang tot de elektriciteits- en gasmarkt opnieuw en integraal vastgelegd. De 23 zogenaamde codes zijn sinds vorige week op wetten.overheid.nl geplaatst. De codeteksten die hier zijn gepubliceerd zijn steeds de actuele, juridisch bindende versie. Lees meer...

VEMW uit zorgen over nevenactiviteiten netwerkbedrijven

11 mei 2016

Netwerkbedrijf Alliander mag van de toezichthouder ACM doorgaan met de nevenactiviteiten die haar dochterbedrijven EXE, Hoom en Mpare verrichten. Dat volgt uit een uitspraak van de ACM op een handhavingsverzoek dat was ingediend door energieleverancier RWE. VEMW vindt de ontwikkelingen rond de nevenactiviteiten van netwerkbedrijven zorgelijk. Lees meer...

Gas blijft belangrijk voor Nederlandse verbruikers

25 april 2016

De transitie van de energievoorziening komt in een stroomversnelling. Dat betekent onzekere tijden voor de zakelijke energiegebruikers. Niet omdat de gasmarkt niet goed functioneert of op korte termijn de voorzieningszekerheid op het spel staat. Maar vanwege disruptieve ontwikkelingen die voorspellingen en marktanalyses op basis van fundamentals uit het verleden onzeker maken. Voor de energietransitie is er geen silver bullet: alle opties zijn nodig. Nederland heeft voor die transitie één groot competitief voordeel: kennis van energiesystemen en de mogelijkheid te schakelen tussen bronnen. Dat zijn de lessen uit het VEMW Gasseminar “Gas als transitiebrandstof of transitie van een brandstof” vrijdag jl. bij AkzoNobel in Amsterdam, met bijdragen van Akzo, RUG, EZ, Gasunie, Gasterra, en ECN. Lees meer...

lid-icon Word lid!

VEMW staat voor betrouwbare voorzieningen en beheersbare kosten. Laat uw stem als zakelijke energie- en watergebruiker horen. Word VEMW-lid! Het lidmaatschap van VEMW biedt u veel voordelen!

lid-icon Marktinformatie

De Stemming 2016

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.