Basiscursus elektriciteit en gas

In twee dagen op de hoogte van alle belangrijke facetten

Meer informatie

Samen op weg naar minder

VEMW ontwikkelde met energie-intensieve bedrijven een concreet plan over hun bijdrage aan 80-95% CO2-reductie in 2050

Download het position paper

Veranderingen elektriciteitsmarkt

Wat zijn de toekomstplannen voor de Elektriciteitsmarkt?

Lees meer
Marktmodel Energiemarkt 2015 VEMW

Financiering Waterbeheer

Eerste fase onderzoek toekomstige financiering waterbeheer gereed

Lees meer

Energietransitie

Hoe realiseren we een transitie naar een duurzame energievoorziening?

Lees meer

Instemmingsbesluit gaswinning Groningen: 24+6 mrd m3

26 september 2016

Het kabinet heeft vrijdag besloten over het definitief instemmingsbesluit gaswinning uit het Groningenveld. De komende vijf jaar wordt de gaswinning uit dit veld beperkt tot 24 miljard kubieke meter (bcm) per jaar. Enkel in koude winters en voor zover strikt noodzakelijk mag tot 6 bcm extra gas worden gewonnen. Er wordt gestreefd naar een zo vlak mogelijke winning met zo min mogelijk fluctuaties. Er komt een jaarlijks ijkmoment om te bezien of het besluit aangepast moet worden op grond van nieuw verworven kennis of verandering van feiten en omstandigheden. Lees meer...

Kabinet trekt koers Energieakkoord door richting 2050 doel

21 september 2016

De gevolgen van de klimaatverandering nopen tot forse investeringen en innovaties in duurzame energiebronnen en een circulaire economie en de recycle van grondstoffen. Afspraken over een betaalbare en schone energievoorziening blijven uitgevoerd worden conform de afspraken in het Energieakkoord. Voor de periode na 2023 wordt een nieuwe Energieagenda opgesteld om het 2050 doel te kunnen realiseren. Belangrijke randvoorwaarde: de financiering van de transitie. Dat zijn de energie- en klimaatkernzinnen in de Miljoenennota 2017 Lees meer...

Vijfjarig plafond winning Groningengas 24 bcm per jaar

15 september 2016

Het plafond voor de winning van gas uit het Groningenveld wordt voor de komende vijf jaar vastgesteld op een niveau van 24 mrd m3 (bcm) per jaar, waarbij in een strenge winter maximaal 6 bcm extra gewonnen mag worden naarmate het kouder wordt. Door een motie van coalitiepartij PvdA wordt wel jaarlijks geëvalueerd of het plafond verder omlaag kan. De noodzaak van de bouw van een nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek wordt opnieuw bekeken. Dat is het resultaat van het debat in de Tweede Kamer over het ontwerp Instemmingsbesluit van minister Kamp (EZ). Lees meer...

Klimaatwet stelt ambitieuze en afdwingbare doelen

13 september 2016

De PvdA en GroenLinks hebben een initiatief wetsvoorstel opgesteld om een duurzame energievoorziening voor de toekomst veilig te stellen. De wet verankert drie doelstellingen. In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen verminderd zijn met ten minste 55 procent en in 2050 met ten minste 95 procent ten opzichte van 1990. Het aandeel duurzame energie moet in 2050 100 procent zijn en jaarlijks moet energiebesparing gerealiseerd worden. Lees meer...

Commissie zet stap in betrouwbaarheid Europese gasmarkt

12 september 2016

De Eurocommissarissen Šefčovič (Energie) en Cañete (Klimaatactie) hebben vrijdag jl in Boedapest met energieministers van 15 EU-lidstaten uit de Centraal- en Zuidoost-Europese regio concrete afspraken gemaakt om de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de gasvoorziening in de Europese Unie te verbeteren. Dat is ook voor Nederland van belang. Zonder maatregelen in de regio kunnen in geval van geopolitieke crises Nederlandse gasverbruikers meer dan in het verleden geraakt worden, onder meer door het terugschroeven van de Groningse gasproductie. Lees meer...

lid-icon Word lid!

VEMW staat voor betrouwbare voorzieningen en beheersbare kosten. Laat uw stem als zakelijke energie- en watergebruiker horen. Word VEMW-lid! Het lidmaatschap van VEMW biedt u veel voordelen!

lid-icon Marktinformatie

De Stemming 2016

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.