Seminar Verduurzamen in de praktijk

Kom ook naar het VEMW Seminar op 11 november over "Verduurzamen in de praktijk"

Klik hier voor meer informatie

Samen op weg naar minder

VEMW ontwikkelde met energie-intensieve bedrijven een concreet plan over hun bijdrage aan 80-95% CO2-reductie in 2050

Download het position paper

Visie Toekomst Financiering Waterbeheer

Werken aan de financiering van een duurzaam en doelmatig waterbeheer

Download het paper

Veranderingen elektriciteitsmarkt

Wat zijn de toekomstplannen voor de Elektriciteitsmarkt?

Lees meer
Marktmodel Energiemarkt 2015 VEMW

Energietransitie

Hoe realiseren we een transitie naar een duurzame energievoorziening?

Lees meer

Deltalinqs en VEMW-enquête ecologische effecten koelwaterintrek

18 oktober 2016

Grote onttrekkingen van koelwater kunnen van invloed zijn op de ecologische toestand van watersystemen. Met name de visstand is kwetsbaar. In de wetgeving zijn richtlijnen geïmplementeerd die invloed hebben op het gebruik van oppervlaktewater als koelwater. Van veel waterlichamen is echter weinig bekend over de visstand. Lees meer...

Wordt importafhankelijkheid stroom een risico?

18 oktober 2016

Wordt de importafhankelijkheid van elektriciteit een risico voor onze leveringszekerheid? Nederland wordt na 2017 in bepaalde situaties namelijk afhankelijk van stroomimport. Een paar jaar geleden was Nederland nog een netto exporteur door overcapaciteit van conventioneel (thermisch) elektriciteit productievermogen. Maar in toenemende mate worden installaties in de mottenballen gezet of zelfs definitief gesloten. De sterke koppeling tussen de Nederlandse markt en die van omringende landen, de uitbreiding van interconnectiecapaciteit met Duitsland, België en Denemarken en de nauwe samenwerking op een Europees-regionaal, geïntegreerd net moeten de leveringszekerheid borgen. Dit blijkt uit het Rapport Monitoring Leveringszekerheid van landelijk netbeheerder TenneT. VEMW plaatst enkele kanttekeningen bij de monitor, waaronder het belang van Europees-regionale monitoring. Lees meer...

NEV 2016: klimaatdoelen Energieakkoord komen in zicht

17 oktober 2016

De Nationale Energieverkenning – opgesteld door ECN, PBL en CBS - geeft jaarlijks de feitenbasis voor de politieke besluitvorming en het maatschappelijk debat in Nederland over energie. Het schetst de ontwikkelingen vanaf 2000 tot heden en de verwachtingen tot 2035. Het rapport besteedt dit jaar i.v.m. de evaluatie extra aandacht aan de doelen van het Energieakkoord voor Duurzame Groei dat oktober 2013 is gesloten tussen de overheid en ruim 40 stakeholders waaronder VEMW. Conclusie: belangrijke stappen zijn gezet en 2020-doelen komen in zicht. Lees meer...

ITRE steunt ETS-voorstel Europese Commissie in grote lijnen

14 oktober 2016

Het laatste voorstel van de ITRE-commissie van het Europese Parlement steunt in grote lijnen het voorstel van de Europese Commissie voor de herziening van het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS) voor de periode 2021-2030. Een belangrijk signaal op weg naar de volgende stap in het proces wanneer de Milieucommissie ENVI stemt over het post-2020 ETS. Lees meer...

Bestuur VEMW draagt Gertjan Lankhorst voor als nieuwe voorzitter

14 oktober 2016

Het bestuur van belangenbehartiger VEMW draagt op 1 november a.s. Gertjan Lankhorst (58) voor als de nieuwe voorzitter. Dit gebeurt middels een unanieme voordracht aan de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water. Onder voorbehoud van instemming van de ALV, volgt Lankhorst per 1 januari 2017 Ton Spoor op, die sinds 2004 bestuursvoorzitter is van VEMW. De heer Spoor (68) neemt dit najaar afscheid van VEMW. Lees meer...

lid-icon Word lid!

VEMW staat voor betrouwbare voorzieningen en beheersbare kosten. Laat uw stem als zakelijke energie- en watergebruiker horen. Word VEMW-lid! Het lidmaatschap van VEMW biedt u veel voordelen!

lid-icon Marktinformatie

De Stemming 2016

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.