Samen op weg naar minder

VEMW ontwikkelde met energie-intensieve bedrijven een concreet plan over hun bijdrage aan 80-95% CO2-reductie in 2050

Download het position paper

Tarieven 2016

Overzicht van de tarieven voor water, gas en elektriciteit voor 2016

Lees meer

VEMW Benchmark Inkoop Energie

Jezelf verbeteren door van anderen te leren!

Appels met appels vergelijken!

Veranderingen elektriciteitsmarkt

Wat zijn de toekomstplannen voor de Elektriciteitsmarkt?

Lees meer
Marktmodel Energiemarkt 2015 VEMW

Financiering Waterbeheer

Eerste fase onderzoek toekomstige financiering waterbeheer gereed

Lees meer

Energietransitie

Hoe realiseren we een transitie naar een duurzame energievoorziening?

Lees meer

Hoogleraar uit scherpe kritiek op toezicht en toetsing

22 juni 2016

Door de energietransitie en de kosten die daarmee gemoeid zijn neemt het belang van een onafhankelijk toezicht en een adequate rechtsbescherming van bedrijven en consumenten toe. Tegelijkertijd staan het toezicht en de rechtsbescherming onder druk doordat modernisering van de wet- en regelgeving uitblijft, de transparantie afneemt, de toezichthouder minder instrumenten en middelen krijgt, en de hoogste bestuursrechtspraak gereorganiseerd wordt. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de inaugurele rede van Saskia Lavrijssen, die op 17 juni het ambt aanvaardde van hoogleraar Economic Regulation and Market Governance of Network Industries aan de Universiteit Tilburg. VEMW onderschrijft deze conclusies volledig. Lees meer...

Europese Commissie: waterhergebruik door industrie blijft lokaal maatwerk

22 juni 2016

Waterhergebruik door de industrie kan een deel van de oplossing zijn als de waterbeschikbaarheid in een gebied onder druk staat. Het is echter niet nodig om dit via sturende Europese wet- en regelgeving af te dwingen. Dit blijkt uit richtlijnen van de Europese Commissie inzake hergebruik van gezuiverd afvalwater die onlangs zijn voorgelegd aan de Europese waterdirecteuren. VEMW was betrokken bij de totstandkoming van de richtlijnen. Lees meer...

Succesvol congres vormt aanzet voor de toekomst

20 juni 2016

Donderdag 16 juni jl. organiseerde VEMW een congres ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan. De boeiende middag stond in het teken van de kansen en uitdagingen van Nederlandse bedrijven in de transitie naar een duurzame economie. In dat kader werd tijdens het congres een position paper overhandigd aan de directeur-generaal Energie van het ministerie van Economische Zaken. Lees meer...

Koninklijke VEMW: een kroon op de vereniging

17 juni 2016

VEMW is al 100 jaar van grote betekenis als vertegenwoordiger van zakelijke gebruikers in de Nederlandse energie- en watervoorziening. De kosten en kwaliteit van de Nederlandse energie- en watervoorziening is één van de sleutelfactoren voor ondernemingen om zich in Nederland te vestigen. Dat maakt VEMW een organisatie van landelijke betekenis. Niet voor niets erkent de overheid VEMW als representatieve organisatie op dit vlak. Lees meer...

ACER: Toezichthouders moeten onafhankelijk zijn

17 juni 2016

Nationale toezichthouders moeten onafhankelijk zijn en over voldoende middelen beschikken om hun taak goed uit te kunnen voeren. Dat is van belang om de energiemarkten goed te kunnen laten functioneren. Dat stelt Europees toezichthouder ACER. Ook in Nederland staat het markttoezicht en de rechtsbescherming van consumenten onder druk. Lees meer...

lid-icon Word lid!

VEMW staat voor betrouwbare voorzieningen en beheersbare kosten. Laat uw stem als zakelijke energie- en watergebruiker horen. Word VEMW-lid! Het lidmaatschap van VEMW biedt u veel voordelen!

lid-icon Marktinformatie

De Stemming 2016

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.