Basiscursus elektriciteit en gas

In twee dagen op de hoogte van alle belangrijke facetten

Meer informatie

Samen op weg naar minder

VEMW ontwikkelde met energie-intensieve bedrijven een concreet plan over hun bijdrage aan 80-95% CO2-reductie in 2050

Download het position paper

Veranderingen elektriciteitsmarkt

Wat zijn de toekomstplannen voor de Elektriciteitsmarkt?

Lees meer
Marktmodel Energiemarkt 2015 VEMW

Financiering Waterbeheer

Eerste fase onderzoek toekomstige financiering waterbeheer gereed

Lees meer

Energietransitie

Hoe realiseren we een transitie naar een duurzame energievoorziening?

Lees meer

Snel op de hoogte van alle aspecten energievoorziening

14 juli 2016

In september organiseert VEMW alweer voor de vijfde keer de Basiscursus Elektriciteit & Gas. Deze gewaardeerde cursus biedt een totaaloverzicht van alle aspecten omtrent energie. In twee dagen tijd komen alle relevante aspecten van de energiewereld aan bod. Lees meer...

EZ versnelt stimulering duurzame energie

12 juli 2016

Het kabinet stelt 1 miljard euro meer SDE+ subsidie beschikbaar dan eerder aangekondigd. In 2016 is tot nu toe ruim twee keer zoveel SDE+ aangevraagd voor hernieuwbare energieprojecten dan beschikbaar was. Door de verhoging van het 2016 budget van 8 naar 9 mrd euro kunnen nu meer projecten doorgang vinden. VEMW is blij met de flexibele opstelling als opstap naar een lange termijn visie. Lees meer...

Ondanks investeringen geen verbetering kwaliteit netten

11 juli 2016

Ondanks de inspanningen en de jaarlijkse investeringen van ruim twee miljard euro in de elektriciteits- en gasdistributienetten is de kwaliteit van de deze netten in 2015 over de hele linie niet verbeterd ten opzichte van het jaar ervoor. De betrouwbaarheid van – met name de gas - netten van Liander springt er negatief uit. Dat blijkt uit de Factsheet Kwaliteit 2015 die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft gepubliceerd. Zorgwekkend volgens VEMW. Lees meer...

Verrassende prijsdoorbraak wind op zee

7 juli 2016

Dong Energy uit Denemarken heeft met een bod van 72,7 euro/MWh de SDE-tender gewonnen voor de windparken Borssele I en II (760 MW). Het ministerie van EZ heeft berekend dat het Rijk maar liefst 2,7 mrd euro minder hoeft uit te geven dan begroot over de looptijd van 15 jaar. Volgens VEMW een duidelijk teken dat tendering werkt om méér MWh’en duurzaam op te wekken met elke euro SDE-subsidie. Of het ook een trendbreuk is zal de toekomst moeten leren. Lees meer...

Duurzame energie vraagt om aanpassing regelgeving

6 juli 2016

Vanwege de toename van duurzame energie veranderen de vraag- en aanbodpatronen op het elektriciteitsnet. De marktregels voor de elektriciteitsvoorziening moeten daarop aangepast worden. Op 30 juni jl. werden concrete aanbevelingen daaromtrent, samengevat in het rapport ‘Markt en Flexibiliteit’, overhandigd aan plaatsvervangend directeur-generaal Energie, van het ministerie van Economische Zaken, Birgitta Westgren. Het rapport, resultaat van een samenwerking tussen VEMW, Netbeheer Nederland, TenneT, Energie-Nederland, Eneco, APX (EPEX SPOT), de Universiteit van Amsterdam en CE Delft, beoogt een bijdrage te leveren aan de Energieagenda voor de energietransitie. Lees meer...

lid-icon Word lid!

VEMW staat voor betrouwbare voorzieningen en beheersbare kosten. Laat uw stem als zakelijke energie- en watergebruiker horen. Word VEMW-lid! Het lidmaatschap van VEMW biedt u veel voordelen!

lid-icon Marktinformatie

De Stemming 2016

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.