Basiscursus elektriciteit en gas

In twee dagen op de hoogte van alle belangrijke facetten

Meer informatie

Samen op weg naar minder

VEMW ontwikkelde met energie-intensieve bedrijven een concreet plan over hun bijdrage aan 80-95% CO2-reductie in 2050

Download het position paper

Veranderingen elektriciteitsmarkt

Wat zijn de toekomstplannen voor de Elektriciteitsmarkt?

Lees meer
Marktmodel Energiemarkt 2015 VEMW

Financiering Waterbeheer

Eerste fase onderzoek toekomstige financiering waterbeheer gereed

Lees meer

Energietransitie

Hoe realiseren we een transitie naar een duurzame energievoorziening?

Lees meer

De Ronde Venen en Mediapark uren spanningsloos

30 augustus 2016

De noordelijke randstad is de afgelopen uren getroffen door twee grote stroomstoringen, één in De Ronde Venen en één in Hilversum (Media Park). Hoewel een gemiddelde uitval van de spanning in Nederland geen half uur duurt zegt dit niets over de gevolgen van een specifieke storing, zo laten deze onderbrekingen zien. VEMW adviseert haar leden over rechten, plichten en procedures. Lees meer...

Precario op kabels en leidingen kan versneld afgeschaft worden

30 augustus 2016

De door minister Plasterk voorgestelde overgangsperiode van 10 jaar voor afschaffing van de precariobelastingen is te lang. De aanstaande hervorming van het gemeentelijke belastinggebied biedt een mooie kans om een versnelde afschaffing te regelen. Dat stelt onderzoekster Corine Hoeben van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo). De conclusies in het economisch vakblad ESB steunen de opvatting van VEMW. Lees meer...

Forse kostenreductie groen gas

26 augustus 2016

Als de ambitie van 400 tot 900 mln m3 groen gas na 2023 wordt gehaald, kan het in 2040 zo’n 40 tot 50 procent van de aardgasbehoefte vervangen. Het TKI Gas is hiervan overtuigd door de resultaten van innovaties en de ontwikkeling van de kostprijs. Voor VEMW is de vraag of groen gas hiermee een significante bijdrage kan leveren aan de transitie van de industrie. Lees meer...

EZ stimuleert hoogwaardige inzet biomassa

25 augustus 2016

De Topsector Energie ondersteunt innovatieve projecten rond de hoogwaardige inzet van biomassa. Dat gebeurt met de zogenaamde BBEG-regeling, die 13 september sluit. Het ministerie van Economische Zaken heeft 4,28 mln euro beschikbaar gesteld. De uitvoering van de regeling ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Lees meer...

Investeringen Rijk in energieonderzoek terug op niveau 2011-2013

23 augustus 2016

In 2015 investeerde het Rijk volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 181 miljoen euro in energieonderzoek en demonstratieprojecten, waarvan meer dan de helft naar onderzoek voor de productie van duurzame energie ging en een kwart gericht was op energiebesparing. Het publieke investeringsniveau is met een stijging van 18 procent t.o.v. 2014 weer terug op het gemiddelde niveau van de periode 2011-2013. VEMW verwelkomt de ombuiging van de trend en vindt dat juist op de korte termijn meer aandacht besteed moet worden aan energiebesparing. Dat is de meest realistische en doelmatige manier om op korte termijn CO2-emissies te reduceren. Lees meer...

lid-icon Word lid!

VEMW staat voor betrouwbare voorzieningen en beheersbare kosten. Laat uw stem als zakelijke energie- en watergebruiker horen. Word VEMW-lid! Het lidmaatschap van VEMW biedt u veel voordelen!

lid-icon Marktinformatie

De Stemming 2016

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.