Water

Voldoende en betaalbaar water van de juiste kwaliteit is voor u als zakelijke watergebruiker essentieel om duurzaam te kunnen ondernemen, maar dit is niet vanzelfsprekend. VEMW werkt daarom aan het behouden en waar nodig versterken van de vestigingscondities voor waterafhankelijke bedrijven en instellingen.

Lees hier het VEMW Whitepaper Water.

Nieuw in de kennisbank

Alles over water
 1. Presentaties "Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater"

  22 november 2022
  Afvalwater Presentatie
 2. VEMW E&W Update 3 2022

  8 november 2022
  Elektriciteit Gassen Zoetwater Zuivering Oppervlaktewater Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingE&W Update
 3. Presentaties VEMW Webinar "Legionella in biologische waterzuiveringsinstallaties"

  5 oktober 2022
  Legionella KwaliteitPresentatie
 4. Zienswijze VEMW bij wetsvoorstel Waterschapwet en Waterwet (2022)

  30 september 2022
  Afvalwater Wet- en regelgevingPositionpaper VEMW
 5. Hand-out VEWIN "Zeker stellen drinkwatervoorziening"

  23 september 2022
  Drinkwater LeveringHandleiding
 6. Deltaprogramma 2023

  21 september 2022
  Klimaat Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 7. Adviescommissie Droogte "Zonder water geen later"

  20 september 2022
  Grondwater Besparing, KwaliteitRapport
 8. Rapport CRa "Hefboom voor een schone toekomst"

  13 september 2022
  Elektriciteit Gassen Waterstof Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Beleid en toezicht, Netwerken, KwaliteitRapport
 9. Presentaties "Hét Nationale Watersymposium"

  30 juni 2022
  Industriewater Koelwater KwaliteitPresentatie
 10. VEMW E&W Update 2 2022

  1 juni 2022
  Elektriciteit Gassen Lozing en onttrekking Proceswater Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingE&W Update
 11. Nut en noodzaak van het debietafhankelijk maken van industriële lozingen

  1 mei 2022
  Afvalwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 12. Kamerbrief I&W over het Nationaal Waterprogramma 2022-2027

  21 maart 2022
  Klimaat Drinkwater Zoetwater Beleid en toezichtKamerbrief, Rapport
 13. Handreiking legionellapreventie in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties

  10 maart 2022
  Afvalwater Legionella Beleid en toezichtHandleiding, Rapport
 14. VEMW E&W Update 1 2022

  1 maart 2022
  Afvalwater Gassen Koelwater Lozing en onttrekking Beleid en toezicht, Markt, Prijzen en tarievenE&W Update
 15. Eerste advies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater

  1 maart 2022
  Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 16. MKB-toets voorstellen watersysteemheffing

  2 februari 2022
  Industriewater Proceswater Beleid en toezichtHandleiding
 17. MKB-toets voorstellen zuiveringsheffing

  2 februari 2022
  Afvalwater Zuivering Beleid en toezichtHandleiding
 18. Handboeken Milieubelastingen en heffingen

  1 januari 2022
  Elektriciteit Gassen Drinkwater Belastingen, Prijzen en tarievenHandleiding
 19. Gasunie Tennet Infrastructure Outlook 2050

  1 januari 2022
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 20. VEMW Whitepaper Water

  1 januari 2022
  Afvalwater Proceswater Zoetwater Positionpaper VEMW
 21. VEMW E&W Update 4 2021

  1 december 2021
  Afvalwater Gassen Lozing en onttrekking Belastingen, Netwerken, Prijzen en tarievenE&W Update
 22. 2021-11-16 Kamerbrief I&W Ex ante analyse waterkwaliteit

  16 november 2021
  Afvalwater Oppervlaktewater KwaliteitKamerbrief
 23. Kamerbrief I&W Voortgang beleid chemische stoffen

  15 november 2021
  Afvalwater Industriewater Kamerbrief
 24. Wageningen University & Research; Next-level Bio-engineering: A Biological Solution for Degradation of PFAS

  9 november 2021
  Afvalwater Lozing en onttrekking Beleid en toezichtRapport
 25. Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland

  4 oktober 2021
  Klimaat Zoetwater Rapport
 26. VEMW E&W Update 3 2021

  1 oktober 2021
  Gassen Lozing en onttrekking Beleid en toezicht, Markt, Prijzen en tarievenE&W Update
 27. Rapport Droogte in de zandgebieden van Nederland

  1 oktober 2021
  Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 28. Beantwoording Kamervragen microplastics

  21 augustus 2021
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Emissie, KwaliteitKamerbrief
 29. Eindrapport Pilot Waterprofielen Industrie

  15 augustus 2021
  Industriewater Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 30. Antwoord Kamervragen rechterlijk ingrijpen in waterbeheer

  21 juli 2021
  Drinkwater Industriewater Koelwater Proceswater Beleid en toezichtKamerbrief
 31. Notitie geborgde zetels

  8 juli 2021
  Afvalwater Zuivering Beleid en toezicht
 32. Wegwijzer opkomende stoffen in oppervlaktewater

  28 juni 2021
  Afvalwater Beleid en toezicht, KwaliteitHandleiding
 33. Inbreng Algemeen Overleg Water

  8 juni 2021
  Industriewater Proceswater Beleid en toezicht
 34. VEMW E&W Update 2 2021

  1 juni 2021
  Drinkwater Netwerken, Prijzen en tarieven, BesparingE&W Update
 35. Waterprofiel Industrie - eerste blik op waterprofielen

  1 juni 2021
  Industriewater Proceswater Beleid en toezichtHandleiding
 36. Rapport Envaqua /Vonk Water Resultaten koelwaterenquête

  25 mei 2021
  Koelwater Beleid en toezichtRapport
 37. Rapport Ministerie van I&W Beleidsnota Drinkwater 2021-2026

  2 mei 2021
  Drinkwater Beleid en toezichtRapport
 38. Rapport Rijksoverheid: Het Nationaal Waterprogramma 2022-2027

  19 maart 2021
  Drinkwater Zoetwater Beleid en toezicht
 39. VEMW E&W Update 1 2021

  1 maart 2021
  Legionella Belastingen, Prijzen en tarieven, BesparingE&W Update
 40. VEMW jaarlijks overzicht Provinciale grondwaterheffingen

  1 januari 2021
  Grondwater Prijzen en tarievenSchema
 41. VEMW jaarlijks overzicht Drinkwatertarieven

  1 januari 2021
  Drinkwater Prijzen en tarieven
 42. VEMW jaarlijks overzicht Zuiveringsheffingen per waterschap

  1 januari 2021
  Afvalwater Zuivering Prijzen en tarievenSchema
 43. VEWIN rapporten 2020 en 2021 kerngegevens drinkwater

  1 januari 2021
  Drinkwater Beleid en toezicht, Prijzen en tarievenRapport
 44. Brief UvW aan min. I&W inzake aanapssing belastingstelsel waterschappen

  11 december 2020
  Afvalwater BelastingenRapport
 45. Rapport Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2019

  9 december 2020
  Drinkwater Beleid en toezichtRapport
 46. Rapport VEMW Enquete legionella - definitieve resultaten (Hydroscope)

  13 november 2020
  Legionella Beleid en toezichtRapport
 47. Notitie verkenning koelwaterlozingen i.r.t. temperatuurdoelen oppervlaktewater (AT Osborne)

  16 oktober 2020
  Koelwater Beleid en toezichtRapport
 48. EC Commission staff working document Poly- and perfluoroalkyl substances (PFAS)

  14 oktober 2020
  Beleid en toezichtHandleiding, Rapport
 49. Bronnen van PFAS voor het Nederlandse oppervlaktewater

  14 augustus 2020
  Afvalwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 50. Kamerbrief I&W Nationale analyse waterkwaliteit

  6 augustus 2020
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater KwaliteitKamerbrief
 51. Routekaart Nationaal Samenwerkingsprogramma PFAS in Water (PFAS Waterprogramma)

  8 juli 2020
  Afvalwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 52. Grip op opkomende stoffen

  24 juni 2020
  Afvalwater KwaliteitRapport
 53. VEMW E&W Update 2 2020

  1 juni 2020
  Gassen Koelwater Lozing en onttrekking Prijzen en tarievenE&W Update
 54. VEMW Inzicht 2 2020

  1 juni 2020
  Klimaat Netwerken, BesparingInZicht
 55. Geborgd gewogen: Advies over de geborgde zetels in waterschapsbesturen

  1 mei 2020
  Afvalwater Zuivering Beleid en toezichtRapport
 56. Nationale analyse Waterkwaliteit - Onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit

  30 april 2020
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 57. Kamerbrief I&W inzake de inwerkingtreding van de omgevingswet

  1 april 2020
  Afvalwater Grondwater Oppervlaktewater Wet- en regelgevingKamerbrief
 58. VEMW Inzicht 1 2020

  1 maart 2020
  InZicht
 59. Eindnotitie Werkgroep VTH en indirecte en directe waterlozingen

  25 februari 2020
  Beleid en toezichtRapport
 60. Unie van Waterschappen: Opdracht vervolgtraject aanpassing belastingstelsel

  14 februari 2020
  Afvalwater Zuivering Prijzen en tarievenRapport
 61. Advies Drinkwatertarieven 2019 ACM - ILT

  10 februari 2020
  Drinkwater Beleid en toezicht
 62. Rapport RLI: Greep op gevaarlijke stoffen

  1 februari 2020
  Afvalwater KwaliteitRapport
 63. Rapport "Het gebruik van additieven in open koelwatercirculatiesystemen"

  16 januari 2020
  Koelwater Beleid en toezichtRapport
 64. Stowa onderzoekt veelbelovend slibverwerkingsalternatief

  13 januari 2020
  Afvalwater Beleid en toezicht
 65. Rapportage: De staat van ons water (2019, 2020, 2021)

  1 januari 2020
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 66. Ultrapuur water uit RWZI-effluent; bijna 10 jaar ervaring in Emmen

  24 december 2019
  Grondwater Proceswater
 67. Ministerie van I&W Eindrapport Beleidstafel Droogte

  18 december 2019
  Beleid en toezichtRapport
 68. Biologische monitoring van industrieel effluent: betere bewaking van waterkwaliteit

  13 december 2019
  Afvalwater Zoetwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 69. Deltaprogramma: Memo Op weg naar de voorkeursstrategie Zoetwater

  21 november 2019
  Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 70. Brief I&W inzake Vermogenskostenvoet en maximaal aandeel eigen vermogen 2020-2021 drinkwaterbedrijven

  19 november 2019
  Drinkwater Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven
 71. Kamerbrief Min I&W inzake wetgevingsoverleg 11 november 2019

  6 november 2019
  Drinkwater Koelwater Zoetwater Wet- en regelgevingKamerbrief
 72. VEMW E&W Update 3 2019

  1 september 2019
  Legionella Gassen Lozing en onttrekking Zuivering Belastingen, Netwerken, Prijzen en tarieven, Aansluiting, VergunningE&W Update
 73. VEMW Inzicht 3 2019

  1 september 2019
  InZicht
 74. Reachte VEMW op Wacc drinkwater 2020-2021

  28 juli 2019
  Drinkwater Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven
 75. Kamerrief ministerie I&W inzake Pilot bezien watervergunningen

  19 juli 2019
  Beleid en toezicht, VergunningKamerbrief
 76. Brief ministerie I&W aan directeuren Omgevingsdiensten iz legionella in AWZI's

  12 juli 2019
  Legionella Beleid en toezichtRapport
 77. Informatiefolder ministerie van I&W Zeer Zorgwekkende Stoffen (NL en EN)

  8 juli 2019
  Afvalwater KwaliteitPresentatie
 78. Reactie VEMW op rapportage inzake legionellarisico’s bij AWZI’s

  6 juli 2019
  Legionella Wet- en regelgevingRapport
 79. VEMW zienswijze Wacc Drinkwater 2020

  28 juni 2019
  Drinkwater Prijzen en tarieven
 80. RIVM rapport 2019-0061 Inventarisatie legionellarisico's bij AWZI's

  14 juni 2019
  Afvalwater Legionella Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 81. Uitspraak Hoge Raad - Waterschapswet

  7 juni 2019
  Afvalwater Zuivering Wet- en regelgevingGerechtelijke uitspraak
 82. VEMW E&W Update 2 2019

  1 juni 2019
  Drinkwater Belastingen, Netwerken, Prijzen en tarieven, BesparingE&W Update
 83. VEMW Inzicht 2 2019

  1 juni 2019
  Lozing en onttrekking Besparing, EmissieInZicht
 84. Ministerie van I&W: Definitieve Handreiking Verdringingsreeks

  15 mei 2019
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Beleid en toezichtRapport
 85. Kamerbrief met bijlage Min. I&W Evaluatie crisisbeheersing watertekort 2018

  25 april 2019
  Grondwater Oppervlaktewater Beleid en toezichtKamerbrief
 86. Evaluatie Crisisbeheersing Watertekort 2018

  2 april 2019
  Drinkwater Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater LeveringRapport
 87. Presentaties Min. I&W inzake KRW Evaluatie

  6 maart 2019
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Wet- en regelgevingRapport
 88. VEMW E&W Update 1 2019

  1 maart 2019
  Gassen Drinkwater Belastingen, Netwerken, Prijzen en tarievenE&W Update
 89. VEMW Inzicht 1 2019

  1 maart 2019
  Klimaat Grondwater BesparingInZicht
 90. EC Second River Basin Management Plans – Member State: The Netherlands

  26 februari 2019
  Afvalwater Drinkwater Industriewater Koelwater Proceswater Wet- en regelgevingRapport
 91. Brief ACM aan ILT inzake Drinkwateradviezen 2018

  1 februari 2019
  Drinkwater Beleid en toezicht, Prijzen en tarieven
 92. Potentiële maatregelen tegen verspreiding van Legionella uit afvalwaterzuiveringsinstallaties

  1 januari 2019
  Legionella Beleid en toezichtRapport
 93. Rapport RIVM verspreiding legionella: patient-controle onderzoek

  1 januari 2019
  Legionella Beleid en toezichtRapport
 94. Factsheet grondwater in de Omgevingsvisie

  1 januari 2019
  Grondwater Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingSchema
 95. Kamerbrief I&W De invulling van een aantal toezeggingen uit het Wetgevingsoverleg van 26 november 2021

  21 december 2018
  Afvalwater Lozing en onttrekking EmissieKamerbrief
 96. Startdocument Beleidstafel Droogte

  10 december 2018
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Industriewater Proceswater Zoetwater Beleid en toezicht
 97. Brabants grondwater - nu en in 2014 rapport provincie Noord-Brabant

  9 november 2018
  Grondwater Beleid en toezichtRapport
 98. Uitvoeringsprogramma Aanpak opkomende stoffen in water

  1 november 2018
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Wet- en regelgeving, Kwaliteit
 99. Bouw proefinstallatie ZERO BRINE-project start in Plant One

  27 september 2018
  Proceswater Zoetwater Markt
 100. Bestuurlijke opdracht Delta-aanpak waterkwaliteit

  11 juli 2018
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Beleid en toezicht, Kwaliteit
 101. Adviescommissie Water - Advies Grondwater

  19 december 2017
  Drinkwater Grondwater Beleid en toezicht
 102. VEMW visiedocument Duurzaam ondernemen met betaalbaar water

  13 oktober 2016
  Afvalwater Klimaat Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater Zuivering Markt
 103. Algemene Beoordelings Methodiek (ABM)

  16 maart 2016
  Afvalwater Beleid en toezichtHandleiding
 104. Handboek Immissietoets - ministerie van I&W

  16 maart 2016
  Afvalwater Beleid en toezichtRapport
 105. VEMW visiedocument water om duurzaam te ondernemen

  9 januari 2015
  Afvalwater Klimaat Drinkwater Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater
 106. Rapport WRR "Sturen op infrastructuren. Een investeringsopdracht"

  17 september 2008
  Elektriciteit Gassen Drinkwater NetwerkenRapport

Alles over water

Laatste nieuws

 1. Kabinet zet in op drinkwaterbesparing bij huishoudelijke en zakelijke gebruikers

  28 november 2022
  Drinkwater Kwaliteit
 2. Vitens start pilot voor drinkwater uit de IJssel

  26 oktober 2022
  Drinkwater Kwaliteit
 3. Uitstel Omgevingswet dreigt opnieuw

  13 oktober 2022
  Zoetwater Wet- en regelgeving
 4. Deltaprogramma 2023: grotere opgaven vragen om versnelling

  21 september 2022
  Klimaat Zoetwater Beleid en toezicht
 5. Adviescommissie wil omslag in Brabantse grondwaterbeheer

  19 september 2022
  Grondwater Prijzen en tarieven, Besparing
 6. Neerslag brengt verlichting maar lost langdurige effecten droogte niet op

  14 september 2022
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater
 7. Droogte zet door; uitdagingen steeds groter

  3 augustus 2022
  Markt
 8. Nederlandse industrie gebruikt fors minder water dan veertig jaar geleden

  22 juni 2022
 9. Eenduidige en uniforme beheersing legionellarisico’s in waterzuiveringsinstallaties stap dichterbij

  21 juni 2022
  Beleid en toezicht
 10. VEMW: levering drinkwater cruciaal voor bedrijvigheid, economische groei en werkgelegenheid

  3 juni 2022
  Wet- en regelgeving
 11. Met de drinkwaterbedrijven in dialoog over de ‘Toekomst van ons drinkwater’

  18 mei 2022
  Beleid en toezicht
 12. KvK zoekt waterschapsbestuurders

  17 mei 2022
  Beleid en toezicht
 13. Effecten zeer droog voorjaar steeds zichtbaarder

  11 mei 2022
  Beleid en toezicht
 14. Nationaal Waterprogramma 2022 – 2027 zet in op waterveiligheid, waterkwaliteit en klimaatadaptatie

  21 maart 2022
  Beleid en toezicht
 15. Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater brengt eerste advies uit

  14 maart 2022
  Wet- en regelgeving
 16. Ondernemers gezocht voor MKB-toetsen waterschapsbelastingen

  22 februari 2022
  Beleid en toezicht
 17. Nieuw initiatief: Platform Duurzaam Legionellabeheer

  27 januari 2022
  Wet- en regelgeving
 18. Watertarieven 2022 in beeld

  26 januari 2022
 19. VEMW en SKIW slaan handen in elkaar

  13 januari 2022
 20. Structurele maatregelen nodig om Nederland droogtebestendig te maken

  17 december 2021
  Beleid en toezicht
 21. Project ‘Optimalisatie Brielse Meer’ van start

  7 december 2021
 22. ‘Geborgde zetels zijn niet ondemocratisch’

  23 november 2021
  Beleid en toezicht
 23. Oproep: Mogelijkheid tot deelname aan PFAS-onderzoek WUR

  9 november 2021
 24. Waterschappen willen lozingsvergunningen doorlichten op PFAS

  26 oktober 2021
  Beleid en toezicht
 25. Waterprofielen voor betere besluitvorming bij (dreigend) watertekort

  5 oktober 2021
  Beleid en toezicht
 26. Besparingspotentieel drinkwatergebruik grootgebruikers beperkt

  27 september 2021
  Klimaat
 27. Gestructureerde aanpak opkomende stoffen stap dichterbij

  14 juli 2021
  Beleid en toezicht
 28. Overheid en bedrijfsleven stellen PFAS-actieprogramma op

  7 juli 2021
  Beleid en toezicht
 29. VEMW levert inbreng voor Commissiedebat Water in Tweede Kamer

  9 juni 2021
  Beleid en toezicht
 30. Drinkwaterbeleid zet in op juiste water voor het juiste gebruik

  3 mei 2021
  Beleid en toezicht
 31. Nationaal Water Programma geeft richting aan aanpak grote wateropgaven

  19 maart 2021
  Beleid en toezicht
 32. Subsidie voor aanleg industriewaterleiding Delfzijl

  18 februari 2021
  Wet- en regelgeving
 33. Terugblik op Watervisie 2021

  17 februari 2021
 34. Opnieuw watertekorten in 2020

  16 februari 2021
  Beleid en toezicht
 35. Bestuurlijke afspraken geven impuls aan aanpak opkomende stoffen

  2 februari 2021
  Beleid en toezicht
 36. Watertarieven 2021 in beeld

  28 januari 2021
  Prijzen en tarieven
 37. Herziening best beschikbare technieken koelwater dringend gewenst

  25 januari 2021
  Wet- en regelgeving
 38. Implementatie Europese Drinkwaterrichtlijn kan starten

  6 januari 2021
  Wet- en regelgeving
 39. Prestaties drinkwaterbedrijven vergeleken

  22 december 2020
 40. Groeiende aandacht industrie voor legionella in waterzuiveringsinstallaties

  19 november 2020
  Wet- en regelgeving
 41. CO2-heffing industrie onvolledig zonder invulling cruciale randvoorwaarden

  17 november 2020
  Wet- en regelgeving
 42. Voorstellen waterschapsbelastingen rijp voor besluitvorming

  9 november 2020
  Belastingen
 43. Rijkswaterstaat aan de slag met bezien lozingsvergunningen

  7 oktober 2020
  Wet- en regelgeving
 44. Drinkwatersector vraagt meer ambitie voor duurzame veiligstelling drinkwatervoorziening

  18 september 2020
  Markt
 45. Deltaprogramma 2021: Versnellen en intensiveren om doelen 2050 te halen

  16 september 2020
  Beleid en toezicht
 46. Evides Industriewater en Dow Benelux gaan voor circulair gebruik van industriewater

  11 september 2020
  Markt
 47. Onderzoeksprogramma ‘Saltisolutions’ van start

  4 september 2020
 48. VEMW-onderzoek naar legionella. Doe mee!

  24 augustus 2020
  Beleid en toezicht
 49. Subsidie voor verbeteren zoetwatervoorziening Brielse Meer

  19 juni 2020
  Beleid en toezicht
 50. Aanpassing lozingsvergunning bedrijven biedt geen soelaas in strijd tegen droogte

  16 juni 2020
  Beleid en toezicht
 51. VEMW: Geborgde zetels nodig voor goed waterbeheer

  9 juni 2020
 52. EU regelt hergebruik gezuiverd afvalwater

  3 juni 2020
  Wet- en regelgeving
 53. Neerslagtekort neemt toe en rivieraanvoer neemt af

  27 mei 2020
 54. PBL: waterkwaliteit verbetert door voorgenomen maatregelen

  6 mei 2020
 55. Droogte 2018 leidt tot betere prestaties rioolwaterzuivering

  14 april 2020
  Beleid en toezicht
 56. Vitens waarschuwt voor legionellarisico door corona

  3 april 2020
  Beleid en toezicht
 57. Omgevingswet uitgesteld: geen invoering op 1 januari 2021

  2 april 2020
  Wet- en regelgeving
 58. Waterschappen steunen ondernemers tijdens coronacrisis

  24 maart 2020
  Belastingen
 59. Onderzoek stand van zaken koeling in de industrie

  5 maart 2020
  Wet- en regelgeving
 60. Stuurgroep aanpassing waterschapsbelastingen van start

  17 februari 2020
  Belastingen
 61. AquaVest is Waterinnovator of the Year 2020

  14 februari 2020
 62. Drinkwatersector steeds transparanter maar kan nog beter

  10 februari 2020
  Prijzen en tarieven
 63. Legionella in waterzuiveringsinstallaties: RIVM pleit voor passende maatregelen en meer onderzoek

  21 januari 2020
  Wet- en regelgeving
 64. Nederland weerbaar maken tegen watertekort vraagt grote inspanningen van waterbeheerders en watergebruikers

  20 december 2019
  Beleid en toezicht
 65. Nieuwe poging tot aanpassing belastingstelsel waterschappen

  19 december 2019
  Prijzen en tarieven
 66. Watervisie 2020 presenteert drie Schaduwministers van Water!

  17 december 2019
 67. Nieuwe vermogenskostenvoet voor drinkwaterbedrijven

  4 november 2019
  Prijzen en tarieven
 68. Waterschappen zuiveren afvalwater efficiënter

  24 oktober 2019
 69. Raad van State: drinkwaterbelang wél geborgd bij verlenen lozingsvergunning aan Sitech Services

  23 oktober 2019
  Beleid en toezicht
 70. Rijkswaterstaat en bedrijven zetten schouders onder actualisatie lozingsvergunningen

  3 oktober 2019
  Beleid en toezicht
 71. Droogte 2019: grote verschillen tussen laag en hoog Nederland

  10 september 2019
  Klimaat
 72. Actualisatie watervergunningen bedrijven moet impuls geven aan waterkwaliteit

  8 juli 2019
  Wet- en regelgeving
 73. Legionellarisico's bij waterzuivering vragen om actie

  14 juni 2019
  Beleid en toezicht
 74. Waterverdeling bij droogte blijft maatwerk

  28 mei 2019
  Beleid en toezicht
 75. Minister Van Nieuwenhuizen steekt €7 miljoen in snelle maatregelen voor komend droogteseizoen

  5 april 2019
  Beleid en toezicht
 76. Gebiedsgerichte aanpak bodem- en grondwaterverontreiniging Botlek van start

  21 maart 2019
 77. Waterschapsverkiezingen van belang voor zakelijke energie en –watergebruikers

  19 maart 2019
 78. Beleid warmtelozingen herijkt en aangevuld

  5 maart 2019
  Wet- en regelgeving
 79. Het 7e Watervisiecongres 2019: And the winner is..........

  15 februari 2019
 80. Kentering in transparantie drinkwatertarieven

  8 februari 2019
  Beleid en toezicht
 81. Deltacommissaris spreekt op Watervisie 2019

  29 januari 2019
 82. VEMW publiceert overzicht energie- en watertarieven 2019

  22 januari 2019
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarieven
 83. Maatschappelijke organisaties bespreken aanpak droogte

  22 januari 2019
  Beleid en toezicht
 84. Omgevingswet werpt zijn schaduw vooruit

  21 januari 2019
  Wet- en regelgeving
 85. Bestuurlijke Versnellingstafel Opkomende stoffen en medicijnresten gestart

  17 januari 2019
  Beleid en toezicht

Komende activiteiten

 1. ENVAQUA TechTalk

  Koelwater