Klimaat

De gevolgen van klimaatverandering zijn over de hele wereld steeds meer zichtbaar. Klimaatdoelstellingen prikkelen bedrijven om hun broeikasgas emissies te verminderen. Om aan de wet- en regelgeving te voldoen, een ‘license to operate’ te hebben in de maatschappij en de voortbrengingsketen en om kapitaal en personeel aan te kunnen trekken. VEMW is actief betrokken bij de totstandkoming en uitwerking van klimaatmaatregelen en heeft samen met ketenpartijen initiatieven genomen om te innoveren, op te schalen, te implementeren en kennis te delen. 

Nieuw in de kennisbank

Alles over klimaat
 1. Focus werkzaamheden ACM

  27 januari 2023
  Elektriciteit Gassen Klimaat Waterstof Warmte Markt
 2. Rapport McKinsey "The energy transition: A region-by-region agenda for near-term action"

  15 december 2022
  Klimaat Besparing, EmissieRapport
 3. Rapport JRC "A European assessment of freshwater availability and nutrient pollution"

  14 december 2022
  Klimaat Oppervlaktewater Besparing, KwaliteitRapport
 4. Position paper VEMW "Hydrogen certifcation"

  13 december 2022
  Klimaat Waterstof Emissie, KwaliteitPositionpaper VEMW
 5. Rapporten PBL "Reflectie op cluster energiestrategieën" (CES 2.0)

  1 december 2022
  Klimaat NetwerkenRapport
 6. Kamerbrief Ministerie van LNV "Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos"

  25 november 2022
  Klimaat Emissie, KwaliteitKamerbrief
 7. Rapport Expertteam Energiesysteem 2050 "Outlook Energiesysteem 2050"

  22 november 2022
  Klimaat Besparing, EmissieRapport
 8. Rapport VNO-NCW "Energietransitie in versnelling" Wat gebeurt er in de zes industrieclusters?

  1 november 2022
  Klimaat EmissieRapport
 9. Rapport EZK "Klimaatnota 2022"

  1 november 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 10. Rapport PBL "Klimaat- en energieverkenningen (KEV)"

  1 november 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 11. Pleidooi "Druk de doorlooptijd"

  1 november 2022
  Klimaat VergunningRapport
 12. Rapport UNEP "Emission gas report 2022, The closing window"

  27 oktober 2022
  Klimaat Emissie
 13. Report IISD "Navigating energy transitions"

  21 oktober 2022
  Klimaat EmissieRapport
 14. Rapport Johan Remkes "Wat wel kan. Uit de impasse en een aanzet voor perspectief"

  5 oktober 2022
  Klimaat EmissieRapport
 15. Presentation Bloomberg "Energy Transition Factbook 2021"

  23 september 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Waterstof MarktPresentatie
 16. Rapport BeZero "First movers: the commercial case for investing in early-stage carbon dioxide removal"

  22 september 2022
  Klimaat EmissieRapport
 17. Deltaprogramma 2023

  21 september 2022
  Klimaat Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 18. Rapport Wbscd "Heat as a Service"

  15 september 2022
  Klimaat Warmte Rapport
 19. Effecten aanscherping fiscaal klimaatbeleid industrie Speelveldtoets 2022

  11 september 2022
  Klimaat Belastingen, Beleid en toezicht, Prijzen en tarieven, Emissie, SubsidieRapport
 20. Decarbonisation Options For The Industry Cluster Botlek/Pernis Rotterdam

  17 augustus 2022
  Klimaat EmissieRapport
 21. Rapport Nationaal Programma RES "Handreiking Regionale Energiestrategie 2.0"

  1 juli 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat BesparingRapport
 22. Werkgroep Extra Opgave: Rapport "Alles uit de kast"

  13 juni 2022
  Klimaat EmissieRapport
 23. Rijksoverheid: rapport Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat

  1 juni 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 24. Europese Commissie REPowerEU Plan

  18 mei 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, MarktRapport
 25. Rapport Werkgroep Extra Opgave "Naar een CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2035"

  6 mei 2022
  Elektriciteit Klimaat Emissie, LeveringRapport
 26. Meerjarenprogramma Platform Groen Gas

  1 mei 2022
  Gassen Klimaat MarktRapport
 27. Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector

  1 mei 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 28. IFIEC’s position on the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

  21 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Emissie
 29. Gehonoreerde projecten van het Nationaal Groeifonds

  14 april 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 30. Kamerbrief EZK verduurzaming industrie

  5 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, BesparingKamerbrief
 31. MIA Vamil Brochure en Milieulijst 2022

  22 maart 2022
  Klimaat Beleid en toezichtHandleiding
 32. Kamerbrief I&W over het Nationaal Waterprogramma 2022-2027

  21 maart 2022
  Klimaat Drinkwater Zoetwater Beleid en toezichtKamerbrief, Rapport
 33. Brief minister van EZK inzake openstelling SDE++ 2022

  18 maart 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, SubsidieKamerbrief
 34. Eindadvies basisbedragen SDE++ 2022

  11 maart 2022
  Klimaat Besparing, SubsidieRapport
 35. Report IPCC "Climate Change"

  27 februari 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 36. Brief minister van EZK inzake Aanpak project Delta Corridor

  18 februari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 37. Rapport IRENA "Geopolitics of the energy transformation. The hydrogen factor"

  15 januari 2022
  Klimaat Waterstof NetwerkenRapport
 38. VEMW Whitepaper Internationaal klimaatbeleid

  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 39. VEMW Whitepaper Nationaal klimaatbeleid

  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 40. VEMW Whitepaper Carbon Capture and Storage (CCS)

  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, BesparingPositionpaper VEMW
 41. VEMW Whitepaper EU ETS

  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 42. VEMW Whitepaper Europees klimaatbeleid

  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 43. VEMW Whitepaper Subsidiëring van de energietransitie

  1 januari 2022
  Klimaat Subsidie
 44. VEMW Whitepaper Beprijzing van emissies

  1 januari 2022
  Klimaat Emissie
 45. VEMW Whitepaper Samenwerking en kennisdeling

  1 januari 2022
  Klimaat BesparingPositionpaper VEMW
 46. Rapport Uitvoeringsoverleg klimaatakkoord - tafel Elektriciteit "Inzicht extra benodigde warmtebronnen en elektriciteit warmtevoorziening gebouwde omgeving in 2030"

  24 december 2021
  Elektriciteit Gassen Klimaat BesparingRapport
 47. EC Approval of te content of a draft for the Communication re State Aid for climate, environmeltal protection and energy 2022

  21 december 2021
  Gassen Klimaat EmissieWetgevingsdocument
 48. Emissiefactor elektriciteit uit fossiel brandstoffen | Voor indirecte kostencompensatieregeling IKC-ETS

  1 november 2021
  Klimaat Emissie, SubsidieRapport
 49. Overheid moet plaats weten in energietransitie

  14 oktober 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving
 50. Kamerbrief 2021-10-12 Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater

  12 oktober 2021
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 51. Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland

  4 oktober 2021
  Klimaat Zoetwater Rapport
 52. Europees Fit for 55 plan

  17 september 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 53. Wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

  20 augustus 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving, Subsidie
 54. Kamerbrief beantwoording vragen over de uitspraak van de rechter in de zaak tussen Milieudefensie en Shell

  14 juli 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieGerechtelijke uitspraak
 55. TenneT rapport Unlocking Industrial Demand Side Response

  13 juli 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 56. VEMW Position Paper CCS

  15 juni 2021
  Klimaat EmissiePositionpaper VEMW
 57. Brieven minister van EZK inzake de SDE++ 2021

  8 juni 2021
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 58. Rapport "Uitbreiding EU-ETS naar Gebouwde Omgeving"

  1 juni 2021
  Klimaat EmissieRapport
 59. RVO Analyse koplopersprogramma's Klimaatakkoord Industrie

  12 mei 2021
  Klimaat Kamerbrief, Rapport
 60. IIFIEC Paper Required EU ETS upgrades for European manufacturing industry to realise Carbon Neutral Future

  1 mei 2021
  Klimaat EmissieRapport
 61. Brief ministers van EZK en LNV

  23 april 2021
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 62. Brief van de minister van EZK inzake Duurzame ontwikkeling en beleid

  23 april 2021
  Klimaat Wet- en regelgevingKamerbrief
 63. Advies Stuurgroep Extra Opgave

  21 april 2021
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 64. De energietransitie en de financiële impact voor netbeheerdersFinaal

  7 april 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken, Prijzen en tarievenRapport
 65. Rapport ministerie van Financiën: IBO Financiering Energietransitie: Beleidsmatige keuzes in kosten, prikkels en verdeling

  30 maart 2021
  Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken, Markt, Prijzen en tarievenRapport
 66. NEA CO2-index 2020

  22 maart 2021
  Klimaat EmissieRapport
 67. Rapport groeiprojecties energie-intensieve industrie

  1 maart 2021
  Klimaat EmissieRapport
 68. PBL: Eindbedragen basisbedragen SDE++ 2021

  12 februari 2021
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 69. VEMW Position Paper Biomassa

  1 januari 2021
  Klimaat MarktPositionpaper VEMW
 70. Wetsvoorstel CO2-heffing industrie voor de openbare consultatie

  1 januari 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieWetgevingsdocument
 71. Rapport Bestemming Parijs

  1 januari 2021
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 72. PBL Advies uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen

  18 december 2020
  Klimaat MarktRapport
 73. Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

  17 december 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieWetgevingsdocument
 74. Press release EU on EU ETS 2021

  11 december 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieRapport
 75. EZK Klimaat- en Energieverkenning 2020 en Uitvoering Urgenda-vonnis

  9 december 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingKamerbrief
 76. ACM Leidraad Warmtelevering

  2 november 2020
  Klimaat Warmte Beleid en toezichtHandleiding
 77. Kabinetsreactie op het advies van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI)

  16 oktober 2020
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 78. EC Commission Staff Working document: Assessment of the final national energy and climate plan of the Netherlands

  14 oktober 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, EmissieRapport
 79. Rapport Waterstof in het Klimaatakkoord

  24 september 2020
  Klimaat Waterstof Beleid en toezichtRapport
 80. Actualisatie inzichten CO2-heffing industrie.

  15 september 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, EmissieRapport
 81. Wet CO2-heffing industrie - Memorie van Toelichting

  15 september 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieWetgevingsdocument
 82. Kamerbrief EZK inzake het Nationaal Groeifonds

  7 september 2020
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 83. Smart Delta Recources, Regioplan 2030-2050

  1 september 2020
  Klimaat EmissieRapport
 84. VEMW Position for Public consultation

  1 juli 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 85. SER rapport Biomassa in balans Een duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet van biogrondstoffen

  1 juli 2020
  Klimaat EmissieRapport
 86. Report Project 6-25 Technology Validation

  1 juli 2020
  Klimaat Subsidie
 87. Kamerbrief EZK inzake Vervolg op toezeggingen gebrek aan transportcapaciteit

  20 juni 2020
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 88. Eindrapportage PWC Speelveldtoets 2020 i.o.v. het ministerie van EZK

  18 juni 2020
  Klimaat MarktRapport
 89. VEMW Inzicht 2 2020

  1 juni 2020
  Klimaat Netwerken, BesparingInZicht
 90. Die Nationale Wasserstoffstrategie (Duitse waterstofstrategie)

  1 juni 2020
  Gassen Klimaat Waterstof Rapport
 91. VEMW: Analyse van de emissiereductie door levering afgevangen CO2 aan de glastuinbouw

  22 mei 2020
  Klimaat EmissieRapport
 92. RVO Monitor Wind op Land 2019 (7e editie)

  7 mei 2020
  Elektriciteit Klimaat NetwerkenRapport
 93. Rapport Berenschot Kalavasta "Scenariostudie ten behoeve van de integrale infrastructuurverkenning 2030-2050

  19 april 2020
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 94. Advies Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) aan de minister van EZK

  15 april 2020
  Klimaat NetwerkenRapport
 95. Kamerbrief EZK Routekaart Groen Gas

  30 maart 2020
  Gassen Klimaat Beleid en toezichtRapport
 96. RVO Energielijst Energie InvesteringsAftrek (EIA)

  1 maart 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 97. Candidate PCI projects in cross-border carbon dioxide (CO2) transport networks in view of preparing the 4th PCI list

  12 februari 2020
  Klimaat MarktRapport
 98. Klimaattransitie door de Nederlandse industrie - Het zesde cluster

  10 februari 2020
  Klimaat Besparing, EmissiePresentatie
 99. Shell LNG Outlook 2020-2022

  1 februari 2020
  Gassen Klimaat Rapport
 100. Regeling tot wijziging van de Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong

  17 december 2019
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven
 101. Kamerbrief EZK inzake de Resultaten 2018 Meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA3 en MEE (incl.2019, en 2020)

  26 november 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief, Rapport
 102. Kamerbrief EZK inzake de Duitse Klimaatplannen

  8 november 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 103. EU EC Annex to amending Regulation (EU) No 347/2013

  31 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 104. EU Richtlijn Industriële emissies.pdf

  17 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Emissie
 105. VEMW Inzicht 3-4 2020

  1 oktober 2019
  Klimaat Belastingen, Wet- en regelgeving, Besparing, EmissieInZicht
 106. Advies aan ministerie van Landbouw: Stikstof: Niet alles kan

  25 september 2019
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 107. Kamerbrief EZK inzake Eerste resultaten informatieplicht energiebesparing

  16 september 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 108. Ifiec 2050 paper

  12 september 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, MarktRapport
 109. Brieven GTS aan EZK inzake stikstofinzet

  20 augustus 2019
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Markt
 110. Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

  9 juli 2019
  Klimaat Belastingen, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 111. Jaarrapportage 2018 Platform BioEnergie.pdf

  4 juli 2019
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 112. Handleiding RVO "Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)"

  3 juli 2019
  Klimaat SubsidieHandleiding
 113. Kamerbrief EZK inzake Budgettair overzicht en benodigde wet- en regelgeving Klimaatakkoord

  3 juli 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 114. Klimaatwet 2019

  2 juli 2019
  Klimaat Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 115. Klimaatakkoord

  28 juni 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 116. Kamerbrief EZK gevolgen gebrek aan netcapaciteit

  28 juni 2019
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 117. Regeling garanties van oorsprong

  25 juni 2019
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 118. Belastingen op milieugrondslag

  28 mei 2019
  Klimaat Belastingen, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 119. Brief ministerie van Financiën aan de Koning (Wet minimum CO2 -prijs elektriciteitsopwekking)

  28 mei 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven, Emissie
 120. Machtigingswet Invest-NL

  21 mei 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 121. Kamerbrief Visie verduurzaming basisindustrie 2050; de keuze is aan ons

  15 mei 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 122. PBL Conceptadvies SDE++ 2020 - Warmte

  6 mei 2019
  Klimaat Warmte Beleid en toezicht, SubsidieRapport
 123. Rapport CE Delft Effecten van sluiting drie extra kolencentrales

  1 mei 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 124. Kamerbrief EZK Verbreding van de SDE+ naar de SDE++

  26 april 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving, SubsidieKamerbrief
 125. Memo inzake Verantwoordelijke energiebesparing utiliteitsbouw

  23 april 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 126. Wijziging van het Activiteitenbesluit Milieubeheer i.v.m. de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen

  15 april 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 127. Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan

  1 april 2019
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 128. Rapport PWC "De effecten van een nationale heffing op broeikasgas in de industrie"

  13 maart 2019
  Klimaat EmissieRapport
 129. Kamerbrief Groeistrategie voor Nederland op de lange term

  12 maart 2019
  Klimaat EmissieKamerbrief
 130. Open brief ondernemingsraden 17 bedrijven inzake klimaat en CO2

  7 maart 2019
  Klimaat Emissie
 131. VEMW Inzicht 1 2019

  1 maart 2019
  Klimaat Grondwater BesparingInZicht
 132. Rapport Vivet Voorstellen om de informatievoorziening energietransitie te verbeteren

  25 februari 2019
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 133. Wetsvoorstel Minimumprijs CO2

  1 januari 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieWetgevingsdocument
 134. Europese richtlijnen Energie-efficiency 2030 en Hernieuwbare Energie 2030

  11 december 2018
  Klimaat Wet- en regelgeving
 135. Wetsvoorstel Verbod en Kolen en Memorie van toelichting

  1 augustus 2018
  Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving
 136. Report SKY Shell scenarios

  1 maart 2018
  Klimaat BesparingRapport
 137. Rapport VEMW "Decision on the industrial energy transition"

  13 april 2017
  Klimaat EmissieRapport
 138. Rapport Quintel "De toekomst van de Nederlandse energie-intensieve industrie"

  8 maart 2017
  Klimaat MarktRapport
 139. VEMW visiedocument Duurzaam ondernemen met betaalbaar water

  13 oktober 2016
  Afvalwater Klimaat Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater Zuivering Markt
 140. Rapport VEMW 'Samen op weg naar minder'

  16 juni 2016
  Klimaat EmissiePositionpaper VEMW, Rapport
 141. Report Fertilizers Europe: Critical review of a recent report on cost pass-through and carbon leakage

  17 februari 2016
  Klimaat EmissieRapport
 142. Rapport EZK "Transitie naar duurzaam"

  16 januari 2016
  Elektriciteit Gassen Klimaat Warmte Beleid en toezichtRapport
 143. Energierapport 2016

  1 januari 2016
  Klimaat BesparingRapport
 144. COP 21 Akkoord

  12 december 2015
  Klimaat Beleid en toezicht, Besparing, Emissie
 145. VEMW visiedocument water om duurzaam te ondernemen

  9 januari 2015
  Afvalwater Klimaat Drinkwater Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater
 146. EU ETS Handboek (Engelse taal)

  1 januari 2015
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 147. SER Energieakkoord voor duurzame groei

  1 september 2013
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 148. Groenboek Europese Commissie

  27 maart 2013
  Klimaat Beleid en toezichtRapport

Laatste nieuws

 1. ACM legt in 2023 focus op uitdagende energiemarkt

  26 januari 2023
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Markt
 2. Netbeheerders moeten meer rekening houden met ontwikkelingen energietransitie

  25 januari 2023
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken
 3. Meer geld overheid voor energiezuinige en milieuvriendelijke investeringen van bedrijven in 2023

  6 januari 2023
  Klimaat Belastingen, Besparing, Subsidie
 4. Oproep deelname aan VEMW PPA Consortium

  22 december 2022
  Klimaat Levering
 5. Nederland moet beter worden voorbereid op extreme neerslag

  21 december 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 6. VEMW Windconsortium zet na HKW-gunning in op nieuwe kansen verduurzaming energiegebruik

  15 december 2022
  Elektriciteit Klimaat Markt, Emissie, Vergunning
 7. Voorlopig en voorwaardelijk akkoord CBAM

  15 december 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Emissie
 8. Stikstofheffing grootste uitstoters industrie moet effectief en proportioneel zijn

  28 november 2022
  Klimaat Emissie, Vergunning
 9. CertQ en Vertogas gaan certificatie krachten bundelen

  21 november 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 10. CO2-efficiëntie EU-ETS-bedrijven in Nederland licht verbeterd

  16 november 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 11. Uniek VEMW Windconsortium zet in op volgende kans verduurzaming energiegebruik

  10 november 2022
  Elektriciteit Klimaat
 12. Regering zet in op Nationaal Programma Verduurzaming Industrie

  10 november 2022
  Klimaat Besparing, Emissie
 13. Percentage milieu-investeringen van bedrijven neemt toe

  7 november 2022
  Klimaat Markt, Emissie
 14. VEMW: crisis hoofd bieden met mix acute, dringende en structurele maatregelen

  3 november 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Markt
 15. Emissiereductie houdt hogere klimaatambitie niet bij

  2 november 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 16. Belangstelling voor verduurzaming industrieel energiegebruik neemt toe

  18 oktober 2022
  Elektriciteit Klimaat Waterstof Besparing, Emissie
 17. Deltaprogramma 2023: grotere opgaven vragen om versnelling

  21 september 2022
  Klimaat Zoetwater Beleid en toezicht
 18. VEMW: zorgwekkend weinig aandacht voor zorgen en noden industrie

  21 september 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 19. Tijdige ontwikkeling kabinetsvoorstel Wind op Zee belangrijk voor industrietransitie

  20 september 2022
  Elektriciteit Klimaat Waterstof
 20. Laat verduurzaming industriële assets hand in hand gaan met vergroting flexibiliteit!

  8 september 2022
  Elektriciteit Klimaat Prijzen en tarieven, Besparing
 21. Een op de 7-8 WKO opslagsystemen functioneert niet zonder problemen

  31 augustus 2022
  Klimaat Warmte Wet- en regelgeving, Kwaliteit
 22. CCS en waterstofprojecten cruciaal voor Rotterdamse haven

  26 augustus 2022
  Klimaat Waterstof Netwerken, Emissie
 23. Continuering Indirecte Kostencompensatie (IKC) nodig voor gelijk speelveld

  25 augustus 2022
  Elektriciteit Klimaat Emissie
 24. Warmte uitkoppeling krijgt momentum en blijft weg van lange adem

  14 juli 2022
  Klimaat
 25. ACM extra alert op handel met voorkennis groothandelsmarkten energie

  13 juli 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Markt
 26. Beschikkingen SDE++ 2021 bekendgemaakt

  4 juli 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 27. De minister neemt vervolgstappen in realisatie waterstofmarkt

  30 juni 2022
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Markt
 28. Inzet wind- en zonne-energie fors gestegen in 2021

  29 juni 2022
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 29. Noodmaatregelen tegen congestie voor zuidelijke provincies lossen probleem niet op

  23 juni 2022
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 30. 16 Miljard voor wind op zee fase 2 verdisconteerd in nettarieven

  23 juni 2022
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 31. Industrie in startblokken voor elektrificatie van energiebehoefte

  17 juni 2022
  Klimaat
 32. Overheid legt in het PES zijn visie op toekomstige energievoorziening op

  14 juni 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 33. Beleidsprogramma Klimaat brengt niet gewenste duidelijkheid

  3 juni 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 34. Meerjarenprogramma Groen Gas moet 2 bcm opleveren in 2030

  2 juni 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 35. Europese commissie bemoeilijkt realisatie waterstofdoelstelling

  24 mei 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 36. REPowerEU: een ambitieuze strategie om te stoppen met import van Russische fossiele grondstoffen

  23 mei 2022
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 37. VEMW Wind Consortium, Brookfield en SSE Renewables bundelen krachten in Windpark Hollandse Kust West

  19 mei 2022
  Elektriciteit Klimaat
 38. Duurzaamheidsinitiatieven geven textielsector nieuwe impuls

  18 mei 2022
  Klimaat
 39. HyNetherlands ontwikkelt duurzame waterstof waardeketen

  10 mei 2022
  Klimaat
 40. Inspiratietours voorzien in expertisedeling CO2-reductie

  26 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 41. Groene waterstof en duurzame collectieve warmtesystemen krijgen impuls

  15 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 42. Procesbeheersing is sleutel bij energiebesparing

  13 april 2022
  Klimaat
 43. Minister EZK schetst de wortels en stokken voor verduurzaming van de industrie

  6 april 2022
  Klimaat Wet- en regelgeving
 44. Subsidiebudget SDE++ fors verhoogd naar 13 mrd euro

  23 maart 2022
  Klimaat Wet- en regelgeving
 45. Uitstoot broeikasgassen met 7 procent gedaald t.o.v. 2019

  17 maart 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 46. Mededingingswet biedt ruimte voor gezamenlijke inkoop windenergie

  1 maart 2022
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht
 47. Omzet industrie stijgt 14 procent over 2021

  21 februari 2022
  Klimaat
 48. Bedrijven zetten in op forse reductie carbon footprint van plastics

  15 februari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 49. Klimaatambitie vereist concrete stappen van minister Jetten

  14 februari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 50. Dubbel betalen voor koolstof in combinatie met historisch hoge energieprijzen fnuikend voor concurrentiepositie bedrijven

  8 februari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 51. Netbeheerders en producenten presenteren plan ‘Snel het net op’

  1 februari 2022
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 52. Ketenbenadering levert veel meer op dan focus op louter schoorsteenemissies

  19 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 53. Grootgebruikers ‘Groningen’ gas doen alles aan realisatie ombouw

  13 januari 2022
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 54. Nieuwe Warmtewet nog verder vertraagd

  12 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 55. Europese Commissie publiceert voorstel duurzame gas- en waterstofmarkt

  20 december 2021
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 56. Nieuw kabinet scherpt klimaatdoelen aan voor vergroening industrie

  17 december 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 57. Nieuw kabinet zet hard in op vergroening industrie

  16 december 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 58. Warmtepomp begint zijn plek te vinden in de procesindustrie

  15 december 2021
  Klimaat
 59. Energie-efficiëntie industrie kán snellere bijdrage aan klimaatdoel leveren

  9 december 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 60. Industrie toont grote belangstelling voor SDE++ om verduurzaming te gaan realiseren

  7 december 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 61. Concept investeringsplannen netbeheerders onvoldoende voor de energietransitie

  30 november 2021
  Klimaat Netwerken
 62. Elektrische boiler in industrie biedt operationele flexibiliteit en netwerkstabiliteit

  24 november 2021
  Klimaat
 63. Hergebruik aardgasleidingen voor waterstoftransport biedt perspectieven

  19 november 2021
  Gassen Klimaat Netwerken
 64. Nederland kleurt rood door gebrek transportcapaciteit elektriciteitsnetten

  12 november 2021
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 65. Bouw stikstoffabriek in Zuidbroek vertraagd

  10 november 2021
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 66. North Sea Port toont ambities hernieuwbare energie

  4 november 2021
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 67. Gasunie en TenneT lanceren CO2-monitor

  3 november 2021
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 68. Uitvoering Nederlands klimaatbeleid komt op stoom mede dankzij de industrie

  28 oktober 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 69. Garanties van oorsprong groen gas opgenomen in EU-ETS

  15 oktober 2021
  Gassen Klimaat
 70. Belang consument gaat vóór het belang van de overheid in energietransitie

  14 oktober 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 71. Groot elektrificatie potentieel industrie vraagt om stappen van overheid en netbeheerders

  14 oktober 2021
  Klimaat
 72. Inzet hernieuwbare energie uit biomassa stijgt met 10 procent

  30 september 2021
  Klimaat
 73. Besparingspotentieel drinkwatergebruik grootgebruikers beperkt

  27 september 2021
  Klimaat
 74. Proef ondergrondse waterstof opslag geslaagd

  17 september 2021
  Gassen Klimaat Netwerken
 75. Uitstoot broeikasgassen gestegen met aantrekken economie

  16 september 2021
  Klimaat
 76. Bijdrage Nobian aan demand side response t.b.v. stabiliteit stroomnet

  9 september 2021
  Elektriciteit Klimaat
 77. Uniper en Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelen 100 MW elektrolysefabriek

  7 september 2021
  Gassen Klimaat
 78. Platform Verduurzaming Industrie bundelt steeds meer kennis en expertise

  31 augustus 2021
  Klimaat
 79. Aanpassing subsidieregeling gericht op reductie CO2-emissies industrie

  23 augustus 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 80. Gevaarlijke klimaatverandering noopt tot urgente uitvoering maatregelen

  10 augustus 2021
  Klimaat
 81. Onderzoek brengt potentieel Demand Side Response in beeld

  15 juli 2021
  Elektriciteit Klimaat
 82. Concretisering Europees klimaatbeleid kan bijdrage geven aan gelijk speelveld

  14 juli 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 83. Samenwerking, draagvlak en commitment dé bronnen voor realisatie energietransitie

  9 juli 2021
  Klimaat
 84. Onzekerheden en onduidelijkheden over uitwerking CBAM-regulering

  2 juli 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 85. Voldoende potentieel om klimaatdoelen industrie te realiseren

  1 juli 2021
  Klimaat
 86. Wetsvoorstel minimum CO₂-prijs elektriciteitsproductie aangenomen

  23 juni 2021
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 87. Grote potentie voor CCS in Nederland

  21 juni 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 88. Voldoende potentieel om vraag naar klimaatneutrale waterstof in Europa in 2050 te dekken

  17 juni 2021
  Gassen Klimaat Markt
 89. CO2-uitstoot EU-ETS bedrijven met 11,5 procent gedaald

  16 juni 2021
  Klimaat
 90. VEMW bezorgd over regievoering en besluitvorming energietransitie

  14 juni 2021
  Klimaat Netwerken
 91. EZK stelt 4,6 mrd euro SDE++ subsidie beschikbaar

  9 juni 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 92. Ontwikkeling Routekaart 2040 voor Wind op Zee stap voor elektrificatie industrie

  7 juni 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht
 93. Grootschalige energieopslag cruciaal voor energietransitie

  4 juni 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 94. Waterstofbeurs ‘HyXchange’ stap dichterbij gekomen

  2 juni 2021
  Gassen Klimaat Markt
 95. Aandeel hernieuwbaar in energieverbruik in 2020 ruim 11 procent

  1 juni 2021
  Klimaat
 96. Grote klimaatdoelen 2030 ambitieus én haalbaar

  31 mei 2021
  Klimaat
 97. Rechter: VN Klimaatakkoord Parijs verplicht bedrijven rechtstreeks emissies snel te reduceren

  27 mei 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving
 98. Pilot tijdsgebonden certificering groene stroom

  25 mei 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 99. Nieuwe buisleidingen bieden kansen voor verduurzaming, veiligheid en koppeling

  20 mei 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 100. IEA legt met energie routekaart 2050 vinger op gevoelige plek

  18 mei 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 101. Ondersteuning CCS-project cruciaal voor Nederland

  10 mei 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 102. Uitstoot ETS bedrijven daalt in 1 jaar met 11,5%

  7 mei 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 103. Elektrolyse sleuteltechnologie voor de energietransitie

  30 april 2021
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 104. Voorlopig Europees akkoord over 55 procent CO2-reductie in 2030

  22 april 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 105. EsCo's kunnen belangrijke partner zijn om CO2 te reduceren

  15 april 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 106. Transitie naar duurzaam wordt zichtbaar in elektriciteitsmix

  12 april 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht
 107. Totale energiegebruik Nederland voor eerst in 30 jaar onder 3.000 PJ

  7 april 2021
  Klimaat Markt
 108. Industriële warmtepomp begonnen aan voorzichtige opmars

  2 april 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 109. Industriële waterstofinitiatieven moeten CO2-emissies fors reduceren

  1 april 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 110. Industrie vliegwiel voor verduurzaming samenleving

  26 maart 2021
  Klimaat Markt
 111. Nederlandse industrie moet stappen maken om bij Europese top te horen

  25 maart 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 112. Klimaatuitdagingen leiden tot nieuwe samenwerkingen en businessmodellen

  24 maart 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 113. Infrastructuur essentiële sleutel in realisatie transitie

  22 maart 2021
  Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken
 114. Groen gasproductie heeft boost nodig

  16 maart 2021
  Gassen Klimaat
 115. Stikstofwet nu ook door de Senaat geaccordeerd

  10 maart 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving
 116. VEMW verkiezingsdebat maakt transitie keuzes duidelijk

  3 maart 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 117. SDE++ in 2021 verbreed met nieuwe categorieën

  25 februari 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 118. Energiewet moet marktwerking faciliteren

  17 februari 2021
  Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving
 119. Fieldlab Industrial Electrification van start gegaan

  12 februari 2021
  Klimaat
 120. Klimaatbeleid moet uitstoot CO2 als leidend uitgangspunt nemen

  10 februari 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 121. Groningen moet koploper duurzame energie met sterke regionale economie worden

  5 februari 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 122. Klimaat inspanning moet omhoog, maar manier waarop is afhankelijk van uitwerking Europese wetgeving

  1 februari 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving
 123. Aanvragen eerste openstellingsronde SDE++ gepubliceerd

  15 januari 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 124. Marktconsultatie subsidieregeling waterstofproductie via elektrolyse

  14 januari 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 125. Energiewet 1.0 moet energietransitie gaan faciliteren

  7 januari 2021
  Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving
 126. Productie duurzame energie stijgt met kwart in één jaar

  23 december 2020
  Klimaat
 127. PBL: houtige biomassa nodig als overbruggingstechnologie warmtevoorziening

  21 december 2020
  Klimaat
 128. Belangrijke rol waterstof in verduurzaming industrie

  16 december 2020
  Gassen Klimaat Markt
 129. Gevolgen aanscherping klimaatdoelen 2030 door Europese Raad nog allerminst duidelijk

  14 december 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 130. Energiebesparingsplicht wordt verbreed naar CO2-reductiemaatregelen

  11 december 2020
  Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving
 131. Meer actie op stikstofdossier biedt kansen voor klimaat

  10 december 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 132. Minister Wiebes presenteert blauwdruk wind op zee en systeemintegratie

  8 december 2020
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 133. Verduurzaming industriële warmtevraag belangrijk onderdeel industrietransitie

  2 december 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 134. Rol Tweede Kamer in versnelde realisatie infrastructuur voor energietransitie

  25 november 2020
  Klimaat Netwerken, Wet- en regelgeving
 135. Uitdaging om CO2-reductie instrumenten beter op praktijk aan te laten sluiten

  11 november 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 136. Groei in investeringen in hernieuwbare energie, besparing en netwerken zet door

  4 november 2020
  Klimaat
 137. PBL: 2030 klimaatdoelen nog niet in zicht

  2 november 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 138. Verduurzaming industriële clusters vraagt om essentiële randvoorwaarden en nieuw beleid

  23 oktober 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 139. Kabinetsreactie TIKI-advies roept vragen op:

  19 oktober 2020
  Klimaat Netwerken
 140. Zó werkt energie in Nederland’ van start

  15 oktober 2020
  Elektriciteit Gassen Klimaat
 141. Groei ICT-sector stimulans voor groei groene stroom

  13 oktober 2020
  Elektriciteit Klimaat Markt
 142. Nieuw platform Verduurzaming Industrie online

  12 oktober 2020
  Klimaat
 143. Ørsted en Yara willen 100 MW waterstof elektrolyser bouwen in Zeeland

  6 oktober 2020
  Klimaat Markt
 144. Beurs moet waterstofmarkt aanjagen

  1 oktober 2020
  Klimaat Markt
 145. Voorlopige fiscale maatregelen ODE gepubliceerd

  21 september 2020
  Klimaat Belastingen
 146. VEMW: aanscherping CO2-reductiedoelen vragen om flankerend beleid

  16 september 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 147. CO2 uitstoot met ruim 20 procent gedaald in tweede kwartaal

  15 september 2020
  Klimaat
 148. Kabinet gaat met Nationaal Groeifonds toekomstig groeivermogen versterken

  8 september 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 149. Samenwerking in plaats van klassenstrijd sleutel tot duurzame samenleving

  28 augustus 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 150. Aandeel hernieuwbare warmte gestegen naar 7 procent

  27 augustus 2020
  Klimaat
 151. Nederlandse industrie emitteert CO2 op niveau van beste 10 procent van Europa

  25 augustus 2020
  Klimaat
 152. Openstelling Europees Innovatiefonds voor baanbrekende koolstofreductie projecten

  15 juli 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 153. Inzet biomassa nodig om Nederland te verduurzamen

  9 juli 2020
  Klimaat
 154. Persbericht: Innovatie kan zorgen voor forse CO2 reductie

  7 juli 2020
  Klimaat
 155. Industrie kan 3 Mton CO2 in 5 jaar reduceren door innovatieve energiebesparing

  7 juli 2020
  Klimaat
 156. Onzekerheden rond uitvoering SDE++ moeten snel weggenomen worden

  6 juli 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 157. Nuance in debat en consistentie in biomassabeleid nodig

  3 juli 2020
  Klimaat
 158. Persbericht: Wind Meets Industry legt het missende puzzelstukje

  1 juli 2020
  Klimaat
 159. VEMW, NWEA, Energie-Nederland en TKI Energie presenteren gezamenlijke actieagenda Wind Meets Energy

  1 juli 2020
  Elektriciteit Klimaat Markt
 160. Doelstelling Wind op Land in 2020 mogelijk voor 75 procent gehaald

  30 juni 2020
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht
 161. CO2-uitstoot in Nederland 8,7 procent lager in Q1-2019

  26 juni 2020
  Klimaat
 162. Update stimulering hernieuwbare energie en CO₂-reductie

  25 juni 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 163. EC wil integratie waterstof in pan-Europese energievoorziening

  24 juni 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 164. Nieuwe spelregels beogen collectieve warmtevoorziening te bevorderen

  23 juni 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 165. Regionale Energie Strategieën bieden kansen voor doelmatige realisatie Klimaatakkoord

  17 juni 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 166. EZK, Gasunie en TenneT onderzoeken inzet landelijk gasnet voor de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur

  16 juni 2020
  Elektriciteit Gassen Klimaat Netwerken
 167. Duitsland lanceert ambitieus waterstofprogramma

  11 juni 2020
  Klimaat
 168. Europese Commissie stelt Innovation Fund zomer 2020 open

  29 mei 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 169. Kabinet: lastenverzwaring CO2-heffing verschuiven naar 2e helft Klimaatakkoord periode

  27 mei 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 170. Verduurzaming basisindustrie biedt kansen voor Nederland

  18 mei 2020
  Klimaat Markt
 171. TIKI advies voor realisatie klimaatbestendige energie-infrastructuur

  13 mei 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 172. Energiebalans verschuift van kolen naar aardgas

  12 mei 2020
  Klimaat Markt
 173. Consultatie over eisen en vrijstellingen energie-audit

  11 mei 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 174. VEMW: inrichting waterstof markt biedt kansen voor industrie

  7 mei 2020
  Gassen Klimaat Markt
 175. VEMW: stel industrie in staat noodzakelijke CO2-reductie investeringen te doen

  23 april 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 176. Kabinet beoordeelt de Europese industriestrategie

  22 april 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 177. Aanpassingen in regeling indirecte kostencompensatie ETS

  20 april 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 178. CO2-uitstoot EU-ETS bedrijven verder gedaald

  17 april 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 179. Klimaatneutrale energiescenario’s moeten inzicht geven in netinvesteringsbehoeften tot 2050

  16 april 2020
  Klimaat Netwerken
 180. Na Omgevingswet nu ook RESsen en CO2-heffing uitgesteld

  10 april 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 181. Kabinet presenteert ambitieuze waterstofvisie voor Nederland

  31 maart 2020
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 182. Prijs emissierechten ruim 30 procent gedaald in week tijd

  23 maart 2020
  Klimaat Prijzen en tarieven
 183. EC stelt €1 mrd beschikbaar voor grensoverschrijdende energie infrastructuur

  19 maart 2020
  Klimaat Netwerken
 184. Afry onderzoek: onzekere toekomst subsidievrije windparken

  6 maart 2020
  Elektriciteit Klimaat
 185. Europese Klimaatwet gepubliceerd

  5 maart 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 186. Productie groene elektriciteit in stroomversnelling

  4 maart 2020
  Elektriciteit Klimaat Markt
 187. NEa keert 40,5 mln emissierechten uit aan Nederlandse bedrijven

  3 maart 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 188. Gasunie, Groningen Seaports en Shell lanceren ambitieus waterstof ketenproject

  28 februari 2020
  Klimaat Markt
 189. Kabinet kondigt eerste ronde verbrede SDE++ aan

  18 februari 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 190. Innovatie maakt schaalvergroting wind op zee mogelijk

  14 februari 2020
  Elektriciteit Klimaat
 191. Nederlandse CCUS-projecten in aanmerking voor Europese subsidie

  13 februari 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 192. Samenwerking in de energie- en stoffenketen versnelt en versterkt transitie

  11 februari 2020
  Klimaat
 193. Athos-project in trek bij potentiële samenwerkingspartners

  6 februari 2020
  Gassen Klimaat
 194. Groene waterstof krijgt belangrijke boost in Nederland

  22 januari 2020
  Klimaat Beleid en toezicht
 195. Europese financiering voor eerlijke transitie

  17 januari 2020
  Klimaat Wet- en regelgeving
 196. RVO stelt DEI+ subsidieregeling 2020 per 15 januari open

  9 januari 2020
  Klimaat Markt
 197. Ruim 44.000 bedrijven voldoen aan Informatieplicht Energiebesparing

  18 december 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 198. Beheersen legionella-risico’s in waterzuiveringsinstallaties vereist opbouw van kennis

  18 december 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 199. Minister Wiebes wil energie-efficiëntie maatregelen na 2020 doorzetten

  12 december 2019
  Klimaat
 200. Europese Commissie presenteert ambitieuze maatregelen in Green Deal

  11 december 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 201. Grote schakering in schaal- en ambitieniveau bij uitvoering klimaatmaatregelen

  2 december 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 202. Doelstellingen convenanten liggen op koers

  28 november 2019
  Klimaat
 203. Europese Green Deal moet samenhangen industrie, onderzoek en financiering

  26 november 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 204. Europese broeikasgasuitstoot met 2% gedaald vorig jaar

  21 november 2019
  Klimaat
 205. Overheid gaat risicovolle activiteiten ondernemingen faciliteren

  20 november 2019
  Klimaat Markt
 206. Ontnuchterende klimaatboodschap IEA World Energy Outlook

  15 november 2019
  Klimaat Markt
 207. Samenwerking energietransitie Nederland en Duitsland krijgt vorm

  14 november 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 208. Minister overweegt verplichting gegevensverstrekking energiebesparing

  12 november 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 209. Samenwerken aan transitie levert nieuwe waardeketens op

  8 november 2019
  Klimaat Markt
 210. Lef, doorzetten, samenwerken en vertrouwen zetten visie om in daadwerkelijke CO2-reductie

  5 november 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 211. KEV 2019: klimaatdoelstellingen 2020 waarschijnlijk niet gehaald

  4 november 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 212. RVO stelt najaarsronde SDE+ subsidie open

  30 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 213. IMO resolutie slecht barrière voor grensoverschrijdende CCS

  15 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 214. Minister stelt Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie in

  14 oktober 2019
  Klimaat Netwerken
 215. Partijen bundelen data voor energietransitie

  11 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 216. Potentieel voor CO2-infrastructuur (CCUS) Noordzeekanaalgebied

  3 oktober 2019
  Klimaat Netwerken
 217. Forse achterstand informatieplicht energiebesparing

  24 september 2019
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 218. Toename belastingdruk bedrijfsleven door verhoging en verschuiving tarieven

  18 september 2019
  Klimaat Belastingen
 219. Nieuwe Europese Commissie wil meer klimaatambitie van alle sectoren

  16 september 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 220. Droogte 2019: grote verschillen tussen laag en hoog Nederland

  10 september 2019
  Klimaat
 221. Veel vragen bij invoering Full Disclosure elektriciteit

  9 september 2019
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 222. Kabinet consulteert Klimaatplan en INEK-rapportage

  3 september 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 223. SDE++ moet niet aan haar doel voorbijschieten

  2 september 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 224. Regeling Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie opengesteld.

  1 augustus 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 225. Markconsultatie nieuwe subsidieregeling SDE++ voor CO₂-reductie geopend

  29 juli 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 226. Bijna 100 procent biomassa voor energie uit reststromen

  15 juli 2019
  Elektriciteit Klimaat
 227. Vattenfall bouwt tweede windpark op zee zonder subsidie

  11 juli 2019
  Elektriciteit Klimaat
 228. Uitstoot binnen EU ETS gedaald met 3,9% in 2018

  5 juli 2019
  Klimaat
 229. Wijzigingsregeling Full Disclosure gepubliceerd

  3 juli 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 230. Klimaatakkoord wordt politiek akkoord

  1 juli 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 231. Bedrijven investeren bijna 4,4 mrd euro in groene technieken

  28 juni 2019
  Klimaat Belastingen
 232. Transitie vraagt coherent industrie- en energiebeleid

  25 juni 2019
  Klimaat Markt
 233. Opbrengst emissiehandel 2018 meer dan half miljard euro

  20 juni 2019
  Klimaat
 234. Reactie industrie op doorrekeningen PBL en PWC

  19 juni 2019
  Klimaat
 235. Aandeel hernieuwbaar in dekking warmtebehoefte stijgt naar 6 procent

  17 juni 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 236. Informatieplicht Energiebesparing: deadline 1 juli 2019!

  29 mei 2019
  Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving
 237. Duidelijkheid verantwoordelijkheid energiebesparing utiliteitsbouw

  22 mei 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 238. Aanscherping voorschriften emissies grote stookinstallaties

  20 mei 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 239. CE Delft toont effecten sluiting 3 extra kolencentrales in 2020

  14 mei 2019
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 240. Marktconsultatie emissiereductie subsidie SDE++ 2020

  10 mei 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 241. Emissie-intensiteit in 3 jaar met 10 procent afgenomen

  9 mei 2019
  Klimaat
 242. Verbreding SDE+ regeling belangrijk instrument klimaatpakket

  2 mei 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 243. Vraagtekens bij doorrekening plannen voor generieke CO2-heffing

  25 april 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 244. Brexit heeft effecten op uitkomsten EU-ETS

  18 april 2019
  Klimaat Markt
 245. Staat van de EU Energie Unie gepubliceerd

  10 april 2019
  Klimaat
 246. Overheid wil informatievoorziening energietransitie verbeteren

  8 april 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 247. Transitie vereist systeemintegratie en samenwerkingsverbanden

  5 april 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 248. SDE++ geeft industrie investeringsmogelijkheden CO₂- arme technologie

  3 april 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 249. RVO publiceert reeks subsidies Topsector Energie

  27 maart 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 250. Wetsvoorstel verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

  21 maart 2019
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 251. Verstandige CO2-beprijzing kán doelmatig zijn afhankelijk van uitvoering

  15 maart 2019
  Klimaat Markt
 252. PBL: voorgestelde maatregelen goede basis voor Klimaatakkoord!

  13 maart 2019
  Klimaat
 253. Werknemers industrie roeren zich in klimaatdebat

  7 maart 2019
  Klimaat Markt
 254. Europese Commissie presenteert Innovatiefonds

  6 maart 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 255. Europese Commissie publiceert nationale klimaatplannen

  4 maart 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 256. RVO opent SDE+ voorjaarsronde 2019

  28 februari 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 257. RVO opent regelingen innovatie gericht op CO2-uitstootreductie

  26 februari 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 258. Porthos zet volgende stap in CCS-project Rotterdam

  20 februari 2019
  Klimaat Netwerken
 259. Bonus-malus regeling industriële CO2-reductie beproefd middel

  18 februari 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 260. VEMW informeert leden over ontwerp Klimaatakkoord

  11 februari 2019
  Klimaat Beleid en toezicht
 261. Belang WKK moet plaats krijgen in uitwerking Klimaatakkoord

  6 februari 2019
  Klimaat
 262. RVO opent DEI+ innovatiesubsidie CO2-reductie

  5 februari 2019
  Klimaat Netwerken
 263. Inlossen waterstofbelofte vereist kostprijsverlaging en beschikbaarheid

  25 januari 2019
  Gassen Klimaat
 264. Veel veranderingen in toewijzing gratis emissierechten

  24 januari 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving
 265. Ontwikkeling groene waterstof bereikt volgend niveau

  17 januari 2019
  Elektriciteit Klimaat
 266. Klimaatakkoord moet verleiden tot investeringen in Nederland

  15 januari 2019
  Klimaat

Aankomende activiteiten

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepubliceerd. Probeer het op een later moment nog een keer.

Hoofdinhoud klimaat

Internationaal Klimaatbeleid

De Europese Unie heeft zich gecommitteerd aan de klimaatdoelstellingen die in Parijs (VN Klimaatconferentie 2015) zijn afgesproken. Daaruit voortvloeiend heeft de Europese Commissie beleidskaders neergezet met een zogenaamde Green Deal, en een Fit-for-55 pakket waarmee 12 bestaande Europese reguleringen zijn/worden aangepast en 3 nieuwe opgetuigd. VEMW is actief betrokken lid van de Europese koepelorganisatie IFIEC Europe (International Federation of Industial Energy Consumers).

Nederlands Klimaatbeleid

De nationale invulling van het Europese beleidskader heeft zijn beslag gekregen in een Klimaatwet, een Klimaatakkoord, een CO2-heffing voor de ca. 300 bedrijven die in het EU-ETS zitten en een Energiebesparingswet voor EU-ETS bedrijven. VEMW heeft in 2016 een visiedocument opgesteld getiteld ‘Samen op weg naar minder’ (lees: minder uitstoot) en was als deelnemer van de sectortafels Industrie en Elektriciteit nauw betrokken bij de totstandkoming van het Nederlandse Klimaatakkoord (2019). Sindsdien levert VEMW concrete bijdragen aan de implementatie van de maatregelen uit dit akkoord. VEMW is onder andere bij de uitwerking van afspraken in de sectoren Industrie en Elektriciteit, de cross-sectorale tafels voor waterstof (H2), power-to-heat (P2H), de Taskforce Infrastructuur Klimaatkoord Industrie (TIKI) en de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050) betrokken. Daarnaast werken we met partijen zoals RVO, NVDE, FeDEC, FME, brancheorganisaties en anderen samen in nieuwe initiatieven zoals Project 6-25, Programma Verduurzaming Industrie (PVI), Inspiratietours, ISPT Warmteplatform en Industrial Heat and Power (IHP).

Nederland heeft haar ambities naast het Klimaatakkoord verankerd in de door de Tweede Kamer geïnitieerde Klimaatwet. Deze wet verplicht de regering een klimaatplan op te stellen. Het klimaatplan moet de hoofdlijnen van het Nederlandse klimaatbeleid bevatten en een aantal belangrijke overwegingen, zoals wetenschappelijke inzichten en economische gevolgen van het beleid.

De energiebesparingsplicht wordt uitgebreid door ook grote energiegebruikers, inclusief deelnemende EU-ETS bedrijven, vanaf 2023 te verplichten hun energiegebruik te verduurzamen om zo de CO2-uitstoot te reduceren. Bedrijven en instellingen met een energiegebruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas worden verplicht alle mogelijke energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Duurzaamheid

Bedrijven zetten in op energiebesparing, nuttig (rest)warmtegebruik, de opwekking en het gebruik van hernieuwbare energie (zon, wind, waterstof, groen gas, biomassa) en - waar nodig - de afvang en opslag (CCS) of hergebruik (CCU) van koolstof(dioxide). Het is voor VEMW van belang dat aan de randvoorwaarden wordt voldaan om op een bedrijfseconomische manier duurzaam te kunnen produceren. Met een tijdige beschikbaarheid van infrastructuur voor elektriciteit, gassen, koolstof en warmte; proces- en keteninnovaties, energiebesparing, kennisdisseminatie en marktontwikkeling (waterstof). Met een functionele balans tussen de prikkels van beprijzing (ETS, belastingen en heffingen) enerzijds en stimulering (subsidies, e.d.) anderzijds. En last but not least de rechtsbescherming van de zakelijke energiegebruikers.