Elektriciteit

Elektriciteit is voor de zakelijke energieverbruikers van cruciaal belang als betaalbare, betrouwbare en duurzame energiedrager voor hun verbruiksprocessen. Betrouwbaarheid van de levering en beschikbaarheid van netcapaciteit zijn niet vanzelfsprekend. Daarom werkt VEMW elke dag aan de verbetering van het investeringsklimaat voor zakelijke elektriciteitsgebruikers

Bekijk de VEMW Whitepaper over elektriciteitsonderwerpen.

Nieuw in de kennisbank

Alles over elektriciteit
 1. Rapport ENTSO-E "Winter Outlook 2022-2023"

  1 december 2022
  Elektriciteit Netwerken, LeveringRapport
 2. Nettarieven elektriciteit 2023 (landelijke en regionale netbeheerders)

  28 november 2022
  Elektriciteit Netwerken, Prijzen en tarieven
 3. VEMW webinar Congestiemanagement

  23 november 2022
  Elektriciteit NetwerkenPresentatie
 4. VEMW E&W Update 3 2022

  8 november 2022
  Elektriciteit Gassen Zoetwater Zuivering Oppervlaktewater Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingE&W Update
 5. Energiebelastingen en ODE plus handige Rekentool

  21 oktober 2022
  Elektriciteit Gassen Belastingen, Prijzen en tarieven
 6. ACM FAQ Congestiemanagement en capaciteitsbeperkingscontracten

  20 oktober 2022
  Elektriciteit NetwerkenHandleiding
 7. Video's over Congestiemanagement

  18 oktober 2022
  Elektriciteit NetwerkenVideo
 8. Video's "Demand Site respons"

  18 oktober 2022
  Elektriciteit NetwerkenVideo
 9. Rapport Baringa "Financing models for nuclear power plants"

  26 september 2022
  Elektriciteit MarktRapport
 10. Rapport Witteveen + Bos "Scenariostudie kernenergie"

  26 september 2022
  Elektriciteit MarktRapport
 11. Presentaties VEMW webinar Energiecrisis

  23 september 2022
  Elektriciteit Gassen Markt, LeveringPresentatie
 12. Presentation Bloomberg "Energy Transition Factbook 2021"

  23 september 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Waterstof MarktPresentatie
 13. Routekaart "Elektrificatie in de industrie"

  23 september 2022
  Elektriciteit EmissieKamerbrief, Rapport
 14. Belastingplan 2023 Wetten en Memorie van toelichting

  20 september 2022
  Elektriciteit Gassen BelastingenWetgevingsdocument
 15. Kamerbrief EZK Windenergie op zee 2030 - 2050

  16 september 2022
  Elektriciteit Beleid en toezichtKamerbrief
 16. EU Emergency intervention to reduce electricity bills in Europe

  14 september 2022
  Elektriciteit Markt
 17. Rapport CRa "Hefboom voor een schone toekomst"

  13 september 2022
  Elektriciteit Gassen Waterstof Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Beleid en toezicht, Netwerken, KwaliteitRapport
 18. Rapport Tennet "Analyse beschikbare transportcapaciteit voor afname van elektriciteit m.b.v. congestiemanagement in Limburg"

  9 september 2022
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 19. Rapport Ecorys "Right to challenge"

  9 september 2022
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 20. Kamerbrief Transportschaarste op het elektriciteitsnet

  9 september 2022
  Elektriciteit NetwerkenKamerbrief
 21. Netbeheer nederland "Factsheet Opschaalbare oplossingen voor transportschaarste"

  1 september 2022
  Elektriciteit NetwerkenPresentatie
 22. Rapport CE Delft "Elektrificatie en vraagprofiel 2030"

  1 september 2022
  Elektriciteit Markt, Emissie, LeveringRapport
 23. Eindrapport Ecorys "Financiële eisen energieleveranciers en positie consument bij faillissement energieleverancier"

  3 augustus 2022
  Elektriciteit Gassen LeveringRapport
 24. Witteveen + Bos "Eindrapportage Voorverkenning Aanlanding Wind op Zee 2031-2040 (VAWOZ)"

  14 juli 2022
  Elektriciteit Netwerken, AansluitingRapport
 25. Rapport Nationaal Programma RES "Handreiking Regionale Energiestrategie 2.0"

  1 juli 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat BesparingRapport
 26. Rapport DNB: "Hoe raken de energiekosten het Nederlandse bedrijfsleven"

  1 juli 2022
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarievenRapport
 27. Reaction of VEMW to the consultation on the delegated acts

  16 juni 2022
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving
 28. Ifiecs answer to the consultation of the EC on amendments fo the reglation on capacity allocation and congestion management

  1 juni 2022
  Elektriciteit Netwerken, Markt
 29. VEMW E&W Update 2 2022

  1 juni 2022
  Elektriciteit Gassen Lozing en onttrekking Proceswater Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingE&W Update
 30. Achtergrondrapport CE Delft "Markt en flexibiliteit"

  1 juni 2022
  Elektriciteit Markt, LeveringRapport
 31. Rapport Ecorys "The value of lost load for electricity in the Netherlands"

  1 juni 2022
  Elektriciteit Prijzen en tarieven, LeveringRapport
 32. Beleidsprogramma "Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving"

  1 juni 2022
  Elektriciteit Gassen Warmte Beleid en toezicht, EmissieRapport
 33. Staatscourant "Transportschaarste en congestiemanagement"

  25 mei 2022
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 34. Rapport Berenschot "Indicatoren systeemintegratie"

  21 mei 2022
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 35. Market design Europese Commissie

  18 mei 2022
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving, MarktRapport
 36. TenneT tariefprognoses 2023-2024

  17 mei 2022
  Elektriciteit Prijzen en tarievenPresentatie
 37. EC Press release: EC presents short-term emergency measures

  12 mei 2022
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, Markt, Emissie
 38. Rapport TNO "Barriers to demand respons"

  12 mei 2022
  Elektriciteit Markt, LeveringRapport
 39. Ontwerp codebesluit codewijziging veiligheid bestaande laagspanningsnetten

  6 mei 2022
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 40. VEMW Benchmark Inkoop Energie. Gratis voor leden!

  1 mei 2022
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarieven, LeveringJaarverslag, Rapport
 41. Netbeheer Nederland Rapport "Quickscan Coalitieakkoord Energiesysteem"

  22 april 2022
  Elektriciteit Netwerken, EmissieRapport
 42. Risk Preparedness Plan Electricity 2022

  15 april 2022
  Elektriciteit Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 43. Onbalansprijssystematiek TenneT: Hoe komen de geldstromen tot stand?

  29 maart 2022
  Elektriciteit Markt, LeveringRapport
 44. Verbeteringen van meetprocessen voor grootverbruikaansluitingen elektriciteit

  17 maart 2022
  Elektriciteit Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 45. Geschilbesluit 'use it or lose it' en juridische eigendom Zonnepark Bergweg en Enexis

  2 maart 2022
  Elektriciteit Wet- en regelgevingGerechtelijke uitspraak
 46. ACER Decision on the amendment of the pricing methodology: Annex I

  25 februari 2022
  Elektriciteit Gassen Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 47. Staatscourant mededeling terinzagelegging verzoek TenneT

  25 februari 2022
  Elektriciteit NetwerkenGerechtelijke uitspraak
 48. Nationaal crisisplan elektriciteit 2021

  1 februari 2022
  Elektriciteit Beleid en toezichtRapport
 49. Nationaal crisplan elektriciteit

  1 februari 2022
  Elektriciteit Beleid en toezichtRapport
 50. VEMW Whitepaper Europees en Nederlands elektriciteitsbeleid

  1 januari 2022
  Elektriciteit Beleid en toezicht
 51. Gesloten Distributie Systeem (GDS)

  1 januari 2022
  Elektriciteit Gassen Netwerken, Aansluiting
 52. Handboeken Milieubelastingen en heffingen

  1 januari 2022
  Elektriciteit Gassen Drinkwater Belastingen, Prijzen en tarievenHandleiding
 53. Gasunie Tennet Infrastructure Outlook 2050

  1 januari 2022
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 54. ACM Openbaar Besluit Beslissing op het bezwaarschrift van de VEMW tegen het Tarievenbesluit Elektriciteit Stedin Netbeheer B.V. voor het jaar 2021.

  15 december 2021
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, Prijzen en tarievenWetgevingsdocument
 55. Investeringsplannen van de Netbeheerders gas en elektriciteit

  29 november 2021
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 56. Memories (2) van Toelichting Energiewet versie UHT

  12 november 2021
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 57. VEMW-TenneT Position paper Industrial Flex

  1 november 2021
  Elektriciteit NetwerkenPositionpaper VEMW
 58. TenneT Systeembeschermings- en herstelplan

  10 oktober 2021
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 59. Presentation Aurora: Study ‘CO2-free flexibility resources’

  1 oktober 2021
  Elektriciteit Gassen Netwerken, MarktPresentatie
 60. ACM Besluit: onderzoek n.a.v. REMIT - marktmanipulatie

  3 september 2021
  Elektriciteit Beleid en toezicht, MarktWetgevingsdocument
 61. Kamerbrief EZK transportschaarste op het elektricitetsnet

  1 september 2021
  Elektriciteit NetwerkenKamerbrief
 62. Vragenlijst EZK inzake Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G)

  20 augustus 2021
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, Markt
 63. ENSO-E Ten-Year Network Development Plan 2020

  1 augustus 2021
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 64. TenneT rapport Unlocking Industrial Demand Side Response

  13 juli 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 65. Rapport Tennet "Energiesysteem van de toekomst 2030 - 2050"

  29 april 2021
  Elektriciteit Gassen Netwerken, LeveringRapport, Video
 66. Rapport Movares / Netbeheer Nederland Spanningskwaliteit in Nederland Resultaten 2020

  23 april 2021
  Elektriciteit Netwerken
 67. CE Delft Rapport "Evaluatie ODE"

  9 april 2021
  Elektriciteit Gassen Belastingen, Prijzen en tarievenRapport
 68. Rapport TenneT annual market update 2020

  7 april 2021
  Elektriciteit MarktRapport
 69. De energietransitie en de financiële impact voor netbeheerdersFinaal

  7 april 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken, Prijzen en tarievenRapport
 70. Adviescollege Toetsing Regeldruk: Toetsing Energiewet 1.0

  11 maart 2021
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgevingRapport
 71. Rapport SIRA Consulting:: Bedrijfseffectentoets Energiewet

  17 februari 2021
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgevingRapport
 72. VEMW Positionpaper "Visie op flex"

  15 februari 2021
  Elektriciteit MarktPositionpaper VEMW, Rapport
 73. VEMW Zienswijze op “Het wetsvoorstel Energiewet”

  11 februari 2021
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 74. TenneT presentation on GLDPM

  10 februari 2021
  Elektriciteit Beleid en toezicht, NetwerkenPresentatie
 75. Brochure nut en noodzaak prognoses elektriciteit

  1 februari 2021
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 76. VEMW brief ACM inzake Zienswijze op Ontwerp codebesluit standaardjaarinvoeding en standaardjaarafname

  17 januari 2021
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgeving, Aansluiting
 77. Conceptvoorstel van wet houdende regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

  17 december 2020
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving, Markt
 78. DNV-GL Rapport "Noordzee Energie Outlook"

  4 december 2020
  Elektriciteit Waterstof Beleid en toezichtRapport
 79. Kabinetsreactie op het advies van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI)

  16 oktober 2020
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 80. ACM Besluit tot wijziging van de voorwaarden, art. 31.1 van de Elektriciteitswet

  5 oktober 2020
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving
 81. VEMW brief aan EZK: Zienswijze op de ‘Contouren van de Energiewet 1.0'

  31 augustus 2020
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving
 82. Animatie Project 625

  30 juni 2020
  Elektriciteit Gassen Warmte Besparing, Emissie, LeveringVideo
 83. Kamerbrief EZK inzake Vervolg op toezeggingen gebrek aan transportcapaciteit

  20 juni 2020
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 84. Brief ACM aan EZK: Besluit uitvalsituaties hoogspanningsnet

  5 juni 2020
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken
 85. Tariefstijging ODE inkoop elektriciteit: effecten op kosten en CO2-emissie glastuinbouw

  1 juni 2020
  Elektriciteit Markt, Prijzen en tarieven, EmissieRapport
 86. VEMW brief ACM inzake Zienswijze op het “Ontwerp codebesluit spanningsdips

  20 mei 2020
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken
 87. Kamerbrief EZK inzake Beantwoording vragen over het bericht 'Gevoelige nederlaag voor netbeheerders in strijd om verwijderingsbijdrage

  10 mei 2020
  Elektriciteit NetwerkenKamerbrief
 88. RVO Monitor Wind op Land 2019 (7e editie)

  7 mei 2020
  Elektriciteit Klimaat NetwerkenRapport
 89. VEMW Zienswijze op de concept leidraad “Netwerkbedrijven en alternatieve energiedragers”

  23 april 2020
  Elektriciteit Gassen Netwerken, Wet- en regelgeving
 90. Rapporten Netbeheer NL inzake Spanningskwaliteit in Nederland Resultaten 2018, 2019 en 2020

  17 april 2020
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 91. TenneT Ontwikkelingen en scenario’s voor het Investeringsplan 2020-2030 Net op land

  4 februari 2020
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 92. Besluit Geschilbesluit Cohesie Heiloo - Liander

  31 januari 2020
  Elektriciteit Wet- en regelgeving, AansluitingGerechtelijke uitspraak, Wetgevingsdocument
 93. Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant Zehnder-Enexis

  30 januari 2020
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, AansluitingGerechtelijke uitspraak
 94. Regeling tot wijziging van de Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong

  17 december 2019
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven
 95. Presentatie codewijzigingsvoorstel congestiemanagement

  28 november 2019
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgevingPresentatie, Schema
 96. Brief VEMW aan ACM inzake Zienswijze op het ontwerp “Ontwerp codebesluit DCC”

  19 november 2019
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, Aansluiting
 97. ACM Besluit Spanningsvariaties

  17 oktober 2019
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgeving, Aansluiting
 98. ACM Besluit cobrakabel

  17 oktober 2019
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 99. Spanningskwaliteit en betrouwbaarheid netten

  17 oktober 2019
  Elektriciteit Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 100. Geschilbeslechting Tennet/RWE: berekening van de bedrijfstijd (600 uur)

  13 oktober 2019
  Elektriciteit Prijzen en tarievenGerechtelijke uitspraak
 101. Full Disclosure op een GDS

  17 september 2019
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingPresentatie, Wetgevingsdocument
 102. ACM Leidraad Netwerkbedrijven en alternatieve energiedragers Toegestane activiteiten onder huidig wettelijk kader

  14 september 2019
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 103. Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant Kort geding, vordering tot het aansluiten op een elektriciteitsnetwerk

  12 september 2019
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, AansluitingWetgevingsdocument
 104. FME Brochure P625 (Engels en Nederlands)

  10 september 2019
  Elektriciteit Gassen Warmte Besparing, EmissiePresentatie, Rapport
 105. Kamerbrief EZK gevolgen gebrek aan netcapaciteit

  28 juni 2019
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 106. ACM: Vragen en antwoorden transportschaarste: Rechten en plichten van afnemers en netbeheerders

  28 juni 2019
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken
 107. Regeling garanties van oorsprong

  25 juni 2019
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 108. Rapport Verkenning mogelijkheden flexibilisering nettarieven

  23 mei 2019
  Elektriciteit Netwerken, Prijzen en tarievenRapport
 109. Staatscourant Faciliteren marktprocessen voor afnemers op een GDS

  7 mei 2019
  Elektriciteit Gassen Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 110. Rechtbank Gelderland: Kort geding Elektriciteitswet.

  19 april 2019
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving
 111. Uitspraak Rechtbank Gelderland Kort geding Elektriciteitswet

  12 april 2019
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, Aansluiting
 112. Rapport Tennet "Productspecificaties reservevermogen overige doeleinden (Redispatch)"

  11 april 2019
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 113. Staatscourant Gegevensuitwisseling tussen de transmissiesysteembeheerder, distributiesysteem-beheerders en netgebruikers (Netcode)

  15 maart 2019
  Elektriciteit Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 114. Verzamelwet Brexit

  19 januari 2019
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving
 115. ACM Besluit samenvoeging Netcode en Systeemcode elektriciteit

  20 december 2018
  Elektriciteit Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 116. VEMW Position Paper Multisites

  18 december 2018
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgevingPositionpaper VEMW
 117. Rapport PBL "Meten met twee maten"

  18 december 2018
  Elektriciteit Gassen LeveringRapport
 118. VEMW brief ACM inzake Zienswijze “Ontwerpbesluit samenvoeging Netcode en Systeemcode elektriciteit”

  3 december 2018
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving
 119. ACM Besluit verbeteren beveiliging persoonsgegevens (dataveiligheid)

  30 oktober 2018
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 120. Wetsvoorstel Verbod en Kolen en Memorie van toelichting

  1 augustus 2018
  Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving
 121. OTE Rapport "Belemmeringen in nettarieven"

  1 mei 2018
  Elektriciteit Prijzen en tarievenRapport
 122. Rapport Afgwegingskader elektriciteitsaansluiting "Verzwaren tenzij"

  1 mei 2018
  Elektriciteit Netwerken, AansluitingRapport
 123. Geschilbesluit Putten versus Liander over voorwaardelijke realisatie elektriciteitsaansluiting

  9 januari 2018
  Elektriciteit AansluitingGerechtelijke uitspraak
 124. Verordening (EU) 2017/2196 van de Commissie

  24 november 2017
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving
 125. EU Verordening en besluit ACM inzake elektriciteitsbalancering

  23 november 2017
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 126. Besluit ACM wijziging Periodieke Aansluitvergoedingen en maatwerkaansluitingen (PAV)

  17 oktober 2017
  Elektriciteit Wet- en regelgeving, Prijzen en tarievenWetgevingsdocument
 127. EU verordening van de commissie inzake van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen

  2 augustus 2017
  Elektriciteit Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 128. Codebesluit meerdere leveranciers op een aansluiting (MLOEA)

  17 juli 2017
  Elektriciteit Aansluiting, LeveringWetgevingsdocument
 129. Groot gelijk: de toekomst van gelijkspanning in Nederland

  25 augustus 2016
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 130. ACM Openbaar besluit TenneT inzake Basislast

  20 augustus 2016
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgeving
 131. Eindrapportage Berenschot "Onderzoek naar nettarieven en flexibiliteit"

  16 augustus 2016
  Elektriciteit Prijzen en tarievenRapport
 132. Rapport EZK "Transitie naar duurzaam"

  16 januari 2016
  Elektriciteit Gassen Klimaat Warmte Beleid en toezichtRapport
 133. VEMW Rekenmodel volumekorting

  1 januari 2014
  Elektriciteit Prijzen en tarieven, AansluitingSchema
 134. Kwaliteitsnorm enkelvoudige storingsreserve in het Nederlandse hoogspanningsnet

  1 augustus 2013
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 135. CBb Uitspraak werkzaamheden aansluiting >10 MVA. In code of in ATO regelen?

  22 maart 2013
  Elektriciteit AansluitingGerechtelijke uitspraak
 136. Aanpassing defintie Directe Lijn met toelichting

  22 maart 2013
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 137. CBb Uitspraak kosten aansluiting op het dichtsbijzijnde punt in het net

  25 januari 2013
  Elektriciteit AansluitingGerechtelijke uitspraak
 138. CE Delft Variabilisering transportarieven

  1 januari 2013
  Elektriciteit Prijzen en tarievenRapport
 139. VEMW Stroomdiagram Installatie, GDS of Directe Lijn

  31 oktober 2012
  Elektriciteit Netwerken, AansluitingSchema
 140. Hoofdrapport Verbinding verbroken?

  30 oktober 2012
  Elektriciteit Gassen MarktRapport
 141. Rapport PwC "De toekomst van tariefregulering"

  7 september 2012
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarievenRapport
 142. Melding Directe Lijn

  12 augustus 2012
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgevingGerechtelijke uitspraak, Handleiding
 143. CBb Uitspraak Salinco

  23 juli 2012
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, AansluitingGerechtelijke uitspraak
 144. Onderzoek naar de methodologie voor de verdeling van de kosten van netverliezen

  29 maart 2011
  Elektriciteit Netwerken, Prijzen en tarievenRapport
 145. VEMW Stroomdiagram aanpassing gecontracteerd vermogen

  1 november 2010
  Elektriciteit AansluitingSchema
 146. ATO Tennet Modelovereenkomsten en voorwaarden

  8 juni 2010
  Elektriciteit Aansluiting
 147. Rapport PwC "Investeren in energienetwerken onder druk?"

  9 september 2009
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarievenRapport
 148. CBb Uitspraak aansluitwerkzaamheden bij aansluitingen >10 MVA

  2 juni 2009
  Elektriciteit Prijzen en tarieven, AansluitingGerechtelijke uitspraak
 149. CBb Vergoeding openbare aanbesteding aansluiting > 10MVA

  2 juni 2009
  Elektriciteit Prijzen en tarieven, AansluitingGerechtelijke uitspraak
 150. Rapport WRR "Sturen op infrastructuren. Een investeringsopdracht"

  17 september 2008
  Elektriciteit Gassen Drinkwater NetwerkenRapport
 151. Stroomschema Meetbeheerovereenkomst elektriciteit

  1 november 2004
  Elektriciteit AansluitingSchema

Laatste nieuws

 1. Forse tariefstijgingen TenneT en RNBs door kosten voor energie&vermogen en kapitaal

  30 november 2022
  Elektriciteit Gassen Netwerken, Prijzen en tarieven
 2. Nieuwe spelregels congestiemanagement leiden tot nieuwe realiteit

  23 november 2022
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, Aansluiting
 3. Kamerbrief transportschaarste benadrukt verkeerde oplossingsrichting

  18 november 2022
  Elektriciteit
 4. Landelijk onderzoek TenneT naar flexibel transportvermogen

  18 november 2022
  Elektriciteit Netwerken
 5. Belang opslag in energievoorziening groeit

  17 november 2022
  Elektriciteit Warmte Besparing, Emissie
 6. Uniek VEMW Windconsortium zet in op volgende kans verduurzaming energiegebruik

  10 november 2022
  Elektriciteit Klimaat
 7. VEMW: crisis hoofd bieden met mix acute, dringende en structurele maatregelen

  3 november 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Markt
 8. Stijging energieprijzen in EU-lidstaten zeer verschillend

  1 november 2022
  Elektriciteit Gassen Markt, Prijzen en tarieven
 9. ACM maakt regels congestiemanagement begrijpelijk

  20 oktober 2022
  Elektriciteit Netwerken
 10. Belangstelling voor verduurzaming industrieel energiegebruik neemt toe

  18 oktober 2022
  Elektriciteit Klimaat Waterstof Besparing, Emissie
 11. Nettarieven 2023 hoger door netverzwaringen en compensatie netverliezen

  11 oktober 2022
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarieven
 12. VEMW: verbijsterend afschuiven van falen energienetbeheerders op toezichthouder ACM

  4 oktober 2022
  Elektriciteit Netwerken, Prijzen en tarieven
 13. Ernstige zorgen energie grootverbruikers over snel toenemende inkoopkosten

  26 september 2022
  Elektriciteit Gassen Markt, Prijzen en tarieven
 14. VEMW: zorgwekkend weinig aandacht voor zorgen en noden industrie

  21 september 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 15. Tijdige ontwikkeling kabinetsvoorstel Wind op Zee belangrijk voor industrietransitie

  20 september 2022
  Elektriciteit Klimaat Waterstof
 16. Europese Commissie presenteert maatregelenpakket energiecrisis

  15 september 2022
  Elektriciteit Gassen Markt, Prijzen en tarieven
 17. Slot op elektriciteitsnetten Brabant en Limburg onnodig

  14 september 2022
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, Aansluiting
 18. Laat verduurzaming industriële assets hand in hand gaan met vergroting flexibiliteit!

  8 september 2022
  Elektriciteit Klimaat Prijzen en tarieven, Besparing
 19. Afzetprijzen industrie fors gestegen door kostenontwikkelingen

  1 september 2022
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarieven
 20. Continuering Indirecte Kostencompensatie (IKC) nodig voor gelijk speelveld

  25 augustus 2022
  Elektriciteit Klimaat Emissie
 21. ACM gunt netbeheerders voorschot op nacalculatie inkoopkosten energie en vermogen

  22 augustus 2022
  Elektriciteit Netwerken, Prijzen en tarieven
 22. Productie industrie begint af te vlakken

  11 augustus 2022
  Elektriciteit Gassen Markt
 23. Meebuigen ACM met netbeheerder verzwakt aansluitrecht

  20 juli 2022
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Aansluiting
 24. CE Delft identificeert knelpunten tarievensystematiek

  15 juli 2022
  Elektriciteit Gassen Netwerken, Prijzen en tarieven
 25. ACM extra alert op handel met voorkennis groothandelsmarkten energie

  13 juli 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Markt
 26. ACM laat volumecorrectieregeling in 2023 ongemoeid

  8 juli 2022
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Markt, Prijzen en tarieven
 27. Inzet wind- en zonne-energie fors gestegen in 2021

  29 juni 2022
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 28. Noodmaatregelen tegen congestie voor zuidelijke provincies lossen probleem niet op

  23 juni 2022
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 29. 16 Miljard voor wind op zee fase 2 verdisconteerd in nettarieven

  23 juni 2022
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 30. Netbeheerders kondigen volledige congestie Noord-Brabant en Limburg af

  9 juni 2022
  Elektriciteit Netwerken
 31. ACM publiceert codewijzigingsbesluit congestiemanagement

  30 mei 2022
  Elektriciteit Netwerken
 32. Prioriteren van netverzwaringen is onvolledige oplossingsrichting netcapaciteitstekort

  25 mei 2022
  Elektriciteit Netwerken
 33. TenneT verwacht stijging nettarieven 49 - 90 procent door hoge elektriciteit commodityprijzen

  20 mei 2022
  Elektriciteit Netwerken
 34. Europese Commissie presenteert noodmaatregelen energiemarkten

  20 mei 2022
  Elektriciteit Beleid en toezicht
 35. VEMW Wind Consortium, Brookfield en SSE Renewables bundelen krachten in Windpark Hollandse Kust West

  19 mei 2022
  Elektriciteit Klimaat
 36. TenneT zoekt flexibel vermogen in Friesland, Flevoland, Gelderland en Utrecht

  17 mei 2022
  Elektriciteit Netwerken
 37. ACM: verscherpte veiligheidseisen gelden voor alle laagspanningsnetten

  9 mei 2022
  Elektriciteit Beleid en toezicht
 38. ACM: aangeslotene heeft recht op transport in lijn met gecontracteerd en beschikbaar vermogen

  6 mei 2022
  Elektriciteit Netwerken
 39. Het risicoparaatheidsplan elektriciteit laat de rol van de energiegebruiker onderbelicht

  28 april 2022
  Elektriciteit Wet- en regelgeving
 40. Grootverbruiker kan elektriciteitskosten beheersen door flexibel verbruik

  22 april 2022
  Elektriciteit Netwerken
 41. TenneT publiceert jaarlijkse marktupdate

  20 april 2022
  Elektriciteit Beleid en toezicht
 42. TenneT heeft systeemtoestand ‘emergency’ afgeroepen

  11 april 2022
  Elektriciteit Netwerken
 43. Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid Energiewet vergen aanpassingen wetsvoorstel

  7 april 2022
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving
 44. ACM accepteert aanhoudend transporttekort elektriciteitsnet, zet in op transparante prioritering

  28 maart 2022
  Elektriciteit Netwerken
 45. Europese Commissie: compensatie aan bedrijven voor hoge energieprijzen

  24 maart 2022
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht
 46. Prijslimiet balanceringsenergie tijdens opstartfase handelsplatforms beperkt

  2 maart 2022
  Elektriciteit Beleid en toezicht
 47. Mededingingswet biedt ruimte voor gezamenlijke inkoop windenergie

  1 maart 2022
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht
 48. Regering moet verantwoordelijkheid nemen voor realisatie Delta corridor naar Duitsland

  22 februari 2022
  Elektriciteit Gassen Netwerken, Wet- en regelgeving
 49. Maatregelen om transportschaarste elektriciteit te verzachten lossen fundamentele oorzaken niet op

  10 februari 2022
  Elektriciteit Netwerken
 50. Netbeheerders en producenten presenteren plan ‘Snel het net op’

  1 februari 2022
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 51. EZK publiceert rapport over potentieel van CO2-vrije flexibiliteit in elektriciteitsnet

  20 januari 2022
  Elektriciteit Beleid en toezicht
 52. ACM: aansluitvergoeding meerlengte grootverbruikers Stedin kostenreflectief

  18 januari 2022
  Elektriciteit Netwerken
 53. ACM stelt maximum tarieven elektriciteits- en gastransport 2022 vast voor regionale netten

  6 december 2021
  Elektriciteit Gassen Netwerken
 54. TenneT tarieven stijgen 9 – 15 procent in 2022

  2 december 2021
  Elektriciteit Netwerken
 55. Uitspraak Europees Hof versterkt rol toezichthouder

  1 december 2021
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken
 56. VEMW en TenneT publiceren gezamenlijk paper industrial flex

  22 november 2021
  Elektriciteit Netwerken
 57. Netbeheerders bepleiten afzwakking fundamentele rechten afnemers

  15 november 2021
  Elektriciteit Netwerken
 58. Nederland kleurt rood door gebrek transportcapaciteit elektriciteitsnetten

  12 november 2021
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 59. North Sea Port toont ambities hernieuwbare energie

  4 november 2021
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 60. Gasunie en TenneT lanceren CO2-monitor

  3 november 2021
  Elektriciteit Klimaat Netwerken
 61. Netbeheerders starten consultatie om energietransitie hoofd te kunnen bieden

  2 november 2021
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, Netwerken
 62. ENTSO-E European Resource Adequacy Assessment 2021 Edition

  1 november 2021
  Elektriciteit Beleid en toezicht
 63. Gemiddeld gematigde tariefstijgingen regionale netbeheerders

  27 oktober 2021
  Elektriciteit Gassen Netwerken
 64. Markt heeft geen behoefte aan incrementele gastransportcapaciteit

  26 oktober 2021
  Elektriciteit Netwerken
 65. Kanttekeningen VEMW bij rechtszekerheid en doelmatigheid spelregels congestiemanagement

  6 oktober 2021
  Elektriciteit Netwerken
 66. Hoge gasprijzen doen afnemers pijn, leveringszekerheid lijkt niet in gevaar

  28 september 2021
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht
 67. ACM stelt netbeheerders in staat energietransitiekosten eerder in rekening te brengen bij gebruikers

  20 september 2021
  Elektriciteit Netwerken
 68. ACM publiceert leidraad mogelijkheden netwerkbedrijven m.b.t. alternatieve energiedragers

  15 september 2021
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht
 69. Bijdrage Nobian aan demand side response t.b.v. stabiliteit stroomnet

  9 september 2021
  Elektriciteit Klimaat
 70. Nieuwe aansluiting op gasnet mogelijk om congestie op elektriciteitsnet te voorkomen

  6 september 2021
  Elektriciteit
 71. ACER publiceert methode om werking Europese groothandelsmarkten elektriciteit te meten

  2 september 2021
  Elektriciteit Beleid en toezicht
 72. Verplichting verbetert uitvoering reconciliatie gasverbruik

  30 augustus 2021
  Elektriciteit Gassen Netwerken
 73. ACM dwingt netbeheerders om congestiemanagement wel toe te passen

  25 augustus 2021
  Elektriciteit Netwerken
 74. Onderzoek brengt potentieel Demand Side Response in beeld

  15 juli 2021
  Elektriciteit Klimaat
 75. VEMW: zorg over escalatie capaciteitstekort stroomnet

  28 juni 2021
  Elektriciteit Netwerken
 76. Wetsvoorstel minimum CO₂-prijs elektriciteitsproductie aangenomen

  23 juni 2021
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 77. Productie uit hernieuwbare bronnen 28 procent van elektriciteitsmix

  8 juni 2021
  Elektriciteit Markt
 78. Ontwikkeling Routekaart 2040 voor Wind op Zee stap voor elektrificatie industrie

  7 juni 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht
 79. Aantal meldingen energiemarkt manipulatie en handel met voorwetenschap stijgen

  17 mei 2021
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht
 80. Spanningskwaliteit stabiel in veranderende stroomvoorziening

  6 mei 2021
  Elektriciteit Beleid en toezicht
 81. Elektrolyse sleuteltechnologie voor de energietransitie

  30 april 2021
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 82. ACM publiceert ontwerp methodebesluiten TenneT en RNB’s

  19 april 2021
  Elektriciteit Gassen Netwerken
 83. Transitie naar duurzaam wordt zichtbaar in elektriciteitsmix

  12 april 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht
 84. Industrie- en energietransitie vereist complementaire ontwikkeling van vraag, aanbod én infrastructuur

  9 april 2021
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken
 85. TenneT informeert aangeslotenen over afschakelverplichting

  29 maart 2021
  Elektriciteit Netwerken
 86. Scherpe kritiek adviescollege regering op nieuwe Energiewet

  17 maart 2021
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving
 87. De e-boiler komt langzaam op stoom

  12 maart 2021
  Elektriciteit
 88. Productie hernieuwbare elektriciteit 40 procent gestegen

  24 februari 2021
  Elektriciteit Netwerken
 89. Energiewet moet marktwerking faciliteren

  17 februari 2021
  Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving
 90. Fundamentele rechten aangeslotenen onder druk!

  16 februari 2021
  Elektriciteit Wet- en regelgeving
 91. Nieuw besluit betrouwbaarheidsnorm hoogspanningsnet van kracht

  26 januari 2021
  Elektriciteit Beleid en toezicht
 92. TenneT ontwikkelt pakket maatregelen om stroomstoringen te voorkomen

  19 januari 2021
  Elektriciteit Netwerken
 93. ACM publiceert overzicht rechterlijke uitspraken over 2020

  13 januari 2021
  Elektriciteit Gassen Markt
 94. Gridmaster moet leiden tot doelmatige energie-infrastructuur in Rotterdam

  11 januari 2021
  Elektriciteit Netwerken, Markt
 95. Voorstel voor verbeterde toewijzing elektriciteitsverbruik

  8 januari 2021
  Elektriciteit Beleid en toezicht
 96. Energiewet 1.0 moet energietransitie gaan faciliteren

  7 januari 2021
  Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving
 97. Wetsvoorstel Energiewet ter consultatie voorgelegd

  18 december 2020
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving
 98. Energiebesparingsplicht wordt verbreed naar CO2-reductiemaatregelen

  11 december 2020
  Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving
 99. Ingroeipad TenneT voor beschikbaar stellen interconnectie aan markt

  10 december 2020
  Elektriciteit Netwerken
 100. Boete vernietigd voor leveren energiemeters door netbeheerder

  9 december 2020
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving
 101. Minister Wiebes presenteert blauwdruk wind op zee en systeemintegratie

  8 december 2020
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 102. TenneT licht implementatie afschakelverplichting LFDD toe

  3 december 2020
  Elektriciteit Netwerken
 103. Transporttarieven elektriciteit en gas stijgen fors

  1 december 2020
  Elektriciteit Beleid en toezicht
 104. Elektriciteitsgebruiker bezorgd over toekomstige leveringszekerheid

  30 november 2020
  Elektriciteit Gassen Markt
 105. Industriële vraagrespons kan bijdragen aan betrouwbaarheid elektriciteitsvoorziening

  18 november 2020
  Elektriciteit
 106. Minister Wiebes ziet geen nieuwe handvatten in Initiatiefnota netcapaciteit

  13 november 2020
  Elektriciteit Netwerken
 107. TenneT onderzoekt mogelijkheid deelname decentraal vermogen aan regelvermogenmarkt

  29 oktober 2020
  Elektriciteit Netwerken, Markt
 108. Nederlands Klimaatakkoord scoort niet overal voldoende

  16 oktober 2020
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht
 109. ACM publiceert tarievenvoorstellen regionaal netbeheer 2021

  15 oktober 2020
  Elektriciteit Gassen Netwerken
 110. Zó werkt energie in Nederland’ van start

  15 oktober 2020
  Elektriciteit Gassen Klimaat
 111. Initiatiefnota D66 miskent probleemschets netcapaciteitstekort

  14 oktober 2020
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving
 112. Groei ICT-sector stimulans voor groei groene stroom

  13 oktober 2020
  Elektriciteit Klimaat Markt
 113. Rechtsbescherming eindafnemer op regionaal net bij stroomstoring op landelijk net reikt ver

  9 oktober 2020
  Elektriciteit Netwerken
 114. Inkoopprocedure balanceringscapaciteit uit regel- en noodvermogen aangepast

  7 oktober 2020
  Elektriciteit Netwerken, Prijzen en tarieven
 115. Kosten afsluiten gasaansluiting worden 50:50 verdeeld

  30 september 2020
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving
 116. TenneT-aangeslotenen moeten bijdragen aan voorkomen Europese blackout

  29 september 2020
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving
 117. KPN verder in ontwikkeling opslag groene stroom van telefooncentrales

  23 september 2020
  Elektriciteit Markt
 118. Kanttekeningen VEMW bij beoogde invulling Energiewet

  7 september 2020
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving
 119. Campagne netbeheerders om graafschade terug te dringen

  3 september 2020
  Elektriciteit Gassen Netwerken
 120. ACM herroept tarievenbesluiten RNB gas 2020 op aansluittaak grootverbruik

  19 augustus 2020
  Elektriciteit Netwerken
 121. VEMW Benchmark: leveringsprijs m.n. bepaald door clicken en floating prijzen

  17 juli 2020
  Elektriciteit Gassen Markt
 122. VEMW, NWEA, Energie-Nederland en TKI Energie presenteren gezamenlijke actieagenda Wind Meets Energy

  1 juli 2020
  Elektriciteit Klimaat Markt
 123. Doelstelling Wind op Land in 2020 mogelijk voor 75 procent gehaald

  30 juni 2020
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht
 124. EZK, Gasunie en TenneT onderzoeken inzet landelijk gasnet voor de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur

  16 juni 2020
  Elektriciteit Gassen Klimaat Netwerken
 125. Minister kiest controversiële maatregelen voor aanpak capaciteitstekort elektriciteitsnet

  9 juni 2020
  Elektriciteit Netwerken
 126. WOZ-beschikking biedt niet langer garantie op aansluiting

  5 juni 2020
  Elektriciteit Netwerken
 127. Nieuw: investeringsplannen netbeheerders in consultatie

  8 mei 2020
  Elektriciteit Netwerken
 128. Stabiel niveau spanningskwaliteit in 2019

  6 mei 2020
  Elektriciteit Netwerken
 129. Aanpassing regels maakt congestiemanagement niet transparanter

  30 april 2020
  Elektriciteit Netwerken
 130. Netbeheerder moet spanningskwaliteit ook op middenspanningsnetten garanderen

  15 april 2020
  Elektriciteit Beleid en toezicht
 131. TenneT vraagt ontheffing n-1 aan in Noord Nederland

  14 april 2020
  Elektriciteit Netwerken
 132. Sterke daling elektriciteitsprijzen in Nederland

  30 maart 2020
  Elektriciteit Prijzen en tarieven
 133. ACM publiceert ACER-besluit tot harmonisatie balancering

  27 maart 2020
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Markt
 134. Elektriciteitsproductie naar recordhoogte

  17 maart 2020
  Elektriciteit Markt
 135. Continuïteit energie-, water- en telecomsector geborgd door beheerders netwerken

  16 maart 2020
  Elektriciteit Gassen Netwerken
 136. Investeringen TenneT blijven groeien

  13 maart 2020
  Elektriciteit Netwerken
 137. Afry onderzoek: onzekere toekomst subsidievrije windparken

  6 maart 2020
  Elektriciteit Klimaat
 138. Productie groene elektriciteit in stroomversnelling

  4 maart 2020
  Elektriciteit Klimaat Markt
 139. Voorstel wetswijziging Tweede Kamer zet elektriciteitsnet op slot

  18 februari 2020
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving
 140. Innovatie maakt schaalvergroting wind op zee mogelijk

  14 februari 2020
  Elektriciteit Klimaat
 141. TenneT kondigt consultatie ontwerp investeringsplannen 2020-2030 aan

  4 februari 2020
  Elektriciteit Netwerken
 142. Elektriciteitsgrootverbruiker heeft recht op aansluiting binnen 18 weken

  31 januari 2020
  Elektriciteit Netwerken
 143. Kabinet stelt energietransport met Verenigd Koninkrijk veilig

  31 januari 2020
  Elektriciteit Netwerken, Markt
 144. Gasunie en TenneT: systeemintegratie elektriciteit en gas noodzakelijk

  23 januari 2020
  Elektriciteit
 145. TenneT wil leveringszekerheid en flexibiliteit hoog op de agenda

  20 januari 2020
  Elektriciteit Netwerken
 146. Rechter: Enexis moet afnemer aansluiting én transportcapaciteit bieden

  16 januari 2020
  Elektriciteit Netwerken
 147. Netbeheerders kunnen niet worden verplicht klantgegevens uit te wisselen

  15 januari 2020
  Elektriciteit Gassen Netwerken
 148. Volledige transparantie energieconsumptie van kracht

  7 januari 2020
  Elektriciteit Markt
 149. Voorgestelde tariefstijging TenneT fors gedempt door ACM

  17 december 2019
  Elektriciteit Netwerken, Prijzen en tarieven
 150. Gerechtshof bevestigt in hoger beroep Liander aansluittermijn van 18 weken

  12 december 2019
  Elektriciteit Wet- en regelgeving
 151. CBb einduitspraak methodebesluiten elektriciteit en gas 2017 – 2021

  10 december 2019
  Elektriciteit Gassen Netwerken, Prijzen en tarieven
 152. Netbeheerders laten in 2020 overwegend stijging tarieven zien

  9 december 2019
  Elektriciteit Prijzen en tarieven
 153. Recht op toegang tot elektriciteitsvoorziening mag niet ter discussie staan

  28 november 2019
  Elektriciteit Netwerken
 154. Netbeheerders gaan gehele gasaansluiting aanleggen, beheren en onderhouden

  25 november 2019
  Elektriciteit Netwerken
 155. Toenemende schade bedrijven door verslechtering spanningskwaliteit

  18 november 2019
  Elektriciteit Netwerken
 156. Enorme groei dataverkeer legt druk op vergroting doelmatig energieverbruik

  13 november 2019
  Elektriciteit Markt
 157. ACM goedkeuring langetermijn transmissie capaciteit Cobrakabel

  31 oktober 2019
  Elektriciteit Netwerken
 158. ACM stelt afdwingbare kwaliteitsnorm vast voor middenspanningsnetten

  22 oktober 2019
  Elektriciteit Netwerken, Prijzen en tarieven
 159. Havenbedrijf en netbeheerders onderzoeken gezamenlijk elektrificatiemogelijkheden

  21 oktober 2019
  Elektriciteit Netwerken
 160. Ongekende tariefstijging TenneT in 2020

  7 oktober 2019
  Elektriciteit Prijzen en tarieven
 161. Netbeheerders zetten elektriciteitsnet op slot

  2 oktober 2019
  Elektriciteit Netwerken
 162. IEA: wind en zon-PV groeien snel maar dekken groei energieverbruik niet

  25 september 2019
  Elektriciteit Gassen
 163. Forse achterstand informatieplicht energiebesparing

  24 september 2019
  Elektriciteit Gassen Klimaat Beleid en toezicht
 164. Veel vragen bij invoering Full Disclosure elektriciteit

  9 september 2019
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 165. Vertraging netwerkmodel leidt tot vertraging marktkoppeling

  23 juli 2019
  Elektriciteit Netwerken
 166. Bijna 100 procent biomassa voor energie uit reststromen

  15 juli 2019
  Elektriciteit Klimaat
 167. Vattenfall bouwt tweede windpark op zee zonder subsidie

  11 juli 2019
  Elektriciteit Klimaat
 168. Tweede Kamer stemt in met verbod kolengebruik elektriciteit opwekking

  8 juli 2019
  Elektriciteit Prijzen en tarieven
 169. Netbeheerders pleiten voor rem op aansluiting zonneparken

  13 juni 2019
  Elektriciteit Netwerken
 170. GOPACS zet uitdaging energietransitie om in kansen flexmarkt

  6 juni 2019
  Elektriciteit Markt
 171. Kabinet wil CO2 minimumprijs elektriciteitsopwekking invoeren

  5 juni 2019
  Elektriciteit Prijzen en tarieven
 172. Informatieplicht Energiebesparing: deadline 1 juli 2019!

  29 mei 2019
  Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving
 173. Ontwikkeling windparken biedt groene inkoopmogelijkheden zakelijke gebruikers

  27 mei 2019
  Elektriciteit Markt
 174. VEMW: congestiemanagement moet altijd tijdelijk en doelmatig zijn

  24 mei 2019
  Elektriciteit Netwerken
 175. Netbeheerder Liander staakt aantal precario procedures

  23 mei 2019
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving
 176. CE Delft toont effecten sluiting 3 extra kolencentrales in 2020

  14 mei 2019
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 177. Decentrale opwek drukt op stabiele trend spanningskwaliteit

  7 mei 2019
  Elektriciteit Netwerken
 178. Energieverbruik in Nederland gedaald in 2018

  17 april 2019
  Elektriciteit Gassen Markt
 179. TenneT publiceert laatste markttrends en ontwikkelingen

  12 april 2019
  Elektriciteit Markt
 180. Wetsvoorstel verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

  21 maart 2019
  Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving
 181. ACM besluit verplichting gegevensuitwisseling

  18 maart 2019
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken
 182. Netbeheerders: systeemintegratie essentieel voor energiesysteem 2050

  19 februari 2019
  Elektriciteit Gassen Netwerken
 183. VEMW presenteert oplossingen voor multisite aansluitingen

  7 februari 2019
  Elektriciteit Netwerken
 184. Netbeheerders starten nieuw platform voor congestiemanagement

  30 januari 2019
  Elektriciteit Netwerken
 185. Duitsland kiest voor evenwichtige sluiting kolencentrales

  28 januari 2019
  Elektriciteit Markt
 186. VEMW publiceert overzicht energie- en watertarieven 2019

  22 januari 2019
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarieven
 187. Ontwikkeling groene waterstof bereikt volgend niveau

  17 januari 2019
  Elektriciteit Klimaat
 188. Capaciteitstekort elektriciteitsnetten voor groene stroom

  11 januari 2019
  Elektriciteit Netwerken
 189. Indirecte kostencompensatie EU-ETS herzien

  10 januari 2019
  Elektriciteit Beleid en toezicht

Komende activiteiten

 1. Maintenance for Energy

  Elektriciteit