Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Kamerbrief EZK transportschaarste op het elektricitetsnet

  Beantwoording vragen over transportschaarste op het elektriciteitsnet
  1 september 2021
  Elektriciteit NetwerkenKamerbrief
 2. Vragenlijst EZK inzake Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G)

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt momenteel aan verbeterde uitvoerbaarheid van het Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G)
  20 augustus 2021
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, Markt
 3. ENSO-E Ten-Year Network Development Plan 2020

  Completing the map - Power system needs in 2030 and 2040August 2021 · Final version after ACER opinion
  1 augustus 2021
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 4. TenneT rapport Unlocking Industrial Demand Side Response

  The continued increase of variable wind and solar PV generation requires flexible resources to balance demand and supply in the electricity system.
  13 juli 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 5. Rapport Tennet "Energiesysteem van de toekomst 2030 - 2050"

  Het doel van de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050) is het ontwikkelen van inzichten in de energie-infrastructuur, flexibiliteitsmiddelen en systeemintegratie die nodig zijn voor een betrouwbaar, betaalbaar en robuust klimaatneutraal energiesysteem in 2050.
  29 april 2021
  Elektriciteit Gassen Netwerken, LeveringRapport, Video
 6. Rapport Movares / Netbeheer Nederland Spanningskwaliteit in Nederland Resultaten 2020

  Een samenvatting van de meetresultaten over 2020
  23 april 2021
  Elektriciteit Netwerken
 7. CE Delft Rapport "Evaluatie ODE"

  In dit onderzoek wordt de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ODE beoordeeld in het licht van de doelstelling van de ODE: een transparante financiering van de SDE-regeling.
  9 april 2021
  Elektriciteit Gassen Belastingen, Prijzen en tarievenRapport
 8. Rapport TenneT annual market update 2020

  Electricity market insights
  7 april 2021
  Elektriciteit MarktRapport
 9. De energietransitie en de financiële impact voor netbeheerdersFinaal

  Dit rapport heeft tot doel om bij te dragen aan de feitenbasis rondom de financierbaarheid van de energietransitie voor de netbeheerders.
  7 april 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken, Prijzen en tarievenRapport
 10. Adviescollege Toetsing Regeldruk: Toetsing Energiewet 1.0

  Brief ATR aan het ministerie van EZK
  11 maart 2021
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgevingRapport
 11. Rapport SIRA Consulting:: Bedrijfseffectentoets Energiewet

  Externe Bedrijfseffectentoets in het kader van het wetsvoorstel Energiewet
  17 februari 2021
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgevingRapport
 12. VEMW Positionpaper "Visie op flex"

  Verreweg de belangrijkste omissie is het ontbreken van een visie op flexibiliteit vanuit de energiegebruiker. Dit position paper beschrijft daarom een visie op flexibiliteit in relatie tot de energie-intensieve gebruiker voor de periode 2020 tot 2030.
  15 februari 2021
  Elektriciteit MarktPositionpaper VEMW, Rapport
 13. VEMW Zienswijze op “Het wetsvoorstel Energiewet”

  Zienswijze VEMW op het Wetsvoorstel Energiewet 1.0
  11 februari 2021
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 14. TenneT presentation on GLDPM

  Presentatie door TenneT tijdens een VEMW seminar over 'generation load data provision methodology'.
  10 februari 2021
  Elektriciteit Beleid en toezicht, NetwerkenPresentatie
 15. Brochure nut en noodzaak prognoses elektriciteit

  De prognoses van Tennet zijn verwachtingen van het benodigde transport voor de productie of het verbruik van elektriciteit. Elektriciteitsproductie-eenheden, verbruiksinstallaties en (gesloten) distributiesystemen geven in de prognoses per kwartier de planning door van de verwachte productie en/o...
  1 februari 2021
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 16. VEMW brief ACM inzake Zienswijze op Ontwerp codebesluit standaardjaarinvoeding en standaardjaarafname

  VEMW zienswijze op “Ontwerpcodebesluit standaardjaarinvoeding en standaardjaarafname” Zaaknummer ACM/20/038834)
  17 januari 2021
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgeving, Aansluiting
 17. Conceptvoorstel van wet houdende regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

  Versie internetconsultatie 17 december 2020)
  17 december 2020
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving, Markt
 18. DNV-GL Rapport "Noordzee Energie Outlook"

  DezeNoordzee Energie Outlookis een wetenschappelijk onderbouwd overzicht van de technische en economische mogelijkheden voor energieproductie en -transport vanaf de Noordzee in de periode 2030-2050.
  4 december 2020
  Elektriciteit Waterstof Beleid en toezichtRapport
 19. Kabinetsreactie op het advies van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI)

  Een succesvolle klimaat-enenergietransitie van de energie-intensieve basisindustrie is cruciaal, niet alleen voor het behalen van onze nationale CO2-doelstelling, maar ook voor onze huidige en toekomstige welvaart.
  16 oktober 2020
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 20. ACM Besluit tot wijziging van de voorwaarden, art. 31.1 van de Elektriciteitswet

  De Netcode elektriciteit wordt gewijzigd.
  5 oktober 2020
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving