Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Codebesluit meerdere leveranciers op een aansluiting (MLOEA)

  Met dit codebesluit krijgen groot- en kleinverbruikers de mogelijkheid om met meer dan één elektriciteitsleverancier tegelijk een contract te sluiten.
  17 juli 2017
  Elektriciteit Aansluiting, LeveringWetgevingsdocument
 2. Rapport Quintel "De toekomst van de Nederlandse energie-intensieve industrie"

  Eindbeelden en strategieën voor de Nederlandse energie-intensieve industrie in een klimaatneutrale samenleving voor 2030 tot 2050.
  8 maart 2017
  Klimaat MarktRapport
 3. VEMW visiedocument Duurzaam ondernemen met betaalbaar water

  Nederland heeft een hoop waterwerk te verrichten. Door de verandering van het klimaat moet de waterveiligheid op orde worden gebracht zodat burgers en bedrijven voldoende beschermd worden tegen hoog water. Verder moet de zoetwatervoorziening in de komende jaren stap voor stap robuuster worden gem...
  13 oktober 2016
  Afvalwater Klimaat Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater Zuivering Markt
 4. Groot gelijk: de toekomst van gelijkspanning in Nederland

  Deze uitgave is een verkenning naar de mogelijkheden en kansen voor gelijkspanning, zowel in technische als in economische zin.
  25 augustus 2016
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 5. ACM Openbaar besluit TenneT inzake Basislast

  Onskenmerk:ACM/DE/2016/208009_OVZaaknummer:16.0589.53
  20 augustus 2016
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgeving
 6. Eindrapportage Berenschot "Onderzoek naar nettarieven en flexibiliteit"

  In dit rapport is de relatie tussen flexibiliteit en nettarieven en de toegevoegde waarde van meer dynamische tarieven voor flexibiliteit onderzocht.
  16 augustus 2016
  Elektriciteit Prijzen en tarievenRapport
 7. VEMW Studie 'Samen op weg naar minder'

  In het Energierapport 2016 geeft de Nederlandse regering aan om in de periode tot 2050 de uitstoot van CO2 met 80-95 procent terug te willen dringen. De Nederlandse energie-intensieve industrie, verenigd in VEMW, is ervan overtuigd dat energie-intensieve bedrijven actief bij kunnen dragen aan dit...
  16 juni 2016
  Klimaat Besparing, EmissieRapport
 8. Algemene Beoordelings Methodiek (ABM)

  Dit document beschrijft hoe de waterbezwaarlijkheid van stoffen en mengsels wordt bepaald, gebaseerd op intrinsieke stofeigenschappen als toxiciteit, carcinogeniteit en mutageniteit. In 2016 isde ABM geactualiseerd waarbij de aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) is geïntegreerd.
  16 maart 2016
  Afvalwater Beleid en toezichtHandleiding
 9. Handboek Immissietoets - ministerie van I&W

  Het handboek beschrijft op welke wijze de immissietoets plaatsvindt. Het is belangrijke component bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van lozingen door het bevoegd gezag.
  16 maart 2016
  Afvalwater Beleid en toezichtRapport
 10. Report Fertilizers Europe: Critical review of a recent report on cost pass-through and carbon leakage

  In November 2015, the consultancies CE Delft and Oeko-Institute published a report, CE Delft (2015) that assessed the extent to which a selected number of energy-intensive manufacturing industries increased their sales prices as they experienced higher input costs from being included in the ETS s...
  17 februari 2016
  Klimaat EmissieRapport
 11. Energierapport 2016

  Transitie naar duurzaam
  1 januari 2016
  Klimaat BesparingRapport
 12. COP 21 Akkoord

  United Nations - Framework Convention on Climate Change
  12 december 2015
  Klimaat Beleid en toezicht, Besparing, Emissie
 13. VEMW visiedocument water om duurzaam te ondernemen

  De beschikbaarheid van voldoende en betaalbaar water van de juiste kwaliteit is voor veel bedrijven een voorwaarde voor vestiging in Nederland. Nederland biedt zakelijke gebruikers van water goede vestigingscondities. Ons land is gunstig gelegen in een delta van grote rivieren en beschikt over vo...
  9 januari 2015
  Afvalwater Klimaat Drinkwater Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater
 14. EU ETS Handboek (Engelse taal)

  This guide provides detailed information about the EU Emissions Trading System (EU ETS), including information about how the system was designed and how it operates.
  1 januari 2015
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 15. VEMW Rekenmodel volumekorting

  Afnemers die een vlak afnameprofiel kennen met een elektriciteitsverbruik tussen de 50 en 250 GWh, kunnen in aanmerking komen voor een reductie op de transportkosten elektriciteit. Met deze rekentool kunt u berekenen of u ervoor in aanmerking komt en wat de korting is.
  1 januari 2014
  Elektriciteit Prijzen en tarieven, AansluitingSchema
 16. SER Energieakkoord voor duurzame groei

  In september 2013 presenteerde de SER het Energieakkoord voor duurzame groei.
  1 september 2013
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 17. Kwaliteitsnorm enkelvoudige storingsreserve in het Nederlandse hoogspanningsnet

  Zijn de aanzienlijke investeringen die de LNB en de RNB in de netten moeten doen proportioneel en in verhouding tot de verbetering van de leveringszekerheid die zij opleveren. 
  1 augustus 2013
  Elektriciteit NetwerkenRapport
 18. Groenboek Europese Commissie

  Een kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030
  27 maart 2013
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 19. CBb Uitspraak werkzaamheden aansluiting >10 MVA. In code of in ATO regelen?

  Deze uitspraak erover welke bepaalde onderwerpen in de Netcode moeten worden geregeld of in de overeenkomst tussen Netbeheerder en afnemer. In de overeenkomst wordt vastgelegd welke aansluitwerkzaamheden de afnemer openbaar aanbesteed en wat de netbeheerder uitvoert. 
  22 maart 2013
  Elektriciteit AansluitingGerechtelijke uitspraak
 20. Aanpassing defintie Directe Lijn met toelichting

  Deze aanpassing gaat over de verduidelijking van de ligging en eigendom van een Directe Lijn en is het onderscheid verduidelijk wanneer een Directe lijn wel of niet in verbinding staat met het net.  
  22 maart 2013
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgevingWetgevingsdocument