Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Kamerbrief EZK Routekaart Groen Gas

  De brief schetst de noodzaak en potentie tot het vergroten van de productie van groen gas en bevat de Routekaart Groen Gas.
  30 maart 2020
  Gassen Klimaat Beleid en toezichtRapport
 2. Codewijzigingsvoorstel Aansluitcode i.v.m. regels aangaande beperking laagcalorisch gas

  Brief van Netbeheer Nederland aan ACM.
  10 januari 2020
  Gassen Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving
 3. Besluit ACM Wijziging tariefstructuren

  Kenmerk ACM/UIT/521522 wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden als bedoeld in artikelen 12a en 12b van de Gaswet betreffende de vernieuwde aansluittaak voor regionale netbeheerders gas.
  25 november 2019
  Gassen Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven
 4. ACM Leidraad Netwerkbedrijven en alternatieve energiedragers Toegestane activiteiten onder huidig wettelijk kader

  Zaaknr. ACM/19/036168 Documentnr. ACM/UIT/555471 14 september 2019
  14 september 2019
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 5. Bescherm en herstelplan gas (BH-G) Versie 1.0

  Samenvatting van het Bescherm-en Herstelplan Gas (BH-G) om te gebruiken als handvat tijdens een (dreiging van een) aanzienlijke verslechtering van de gaslevering in Nederland.
  11 september 2019
  Gassen Beleid en toezichtHandleiding
 6. Brieven GTS aan EZK inzake stikstofinzet

  Aanvullende analyse: inzet stikstof boven het planmatige niveau en industrie-ombouw
  20 augustus 2019
  Gassen Klimaat Beleid en toezicht, Markt
 7. Kamerbrief EZK Groningengas

  Verkenning maatregelen omgaswinning Groningen te verlagen naar 12 miljard Nm3in het gasjaar 2019-2020
  17 juni 2019
  Gassen Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingKamerbrief
 8. Besluit ACM Gewijzigd Methodebesluit GTS 2017-2021

  Het gewijzigde methodebesluit GTS 2017 - 2021 als gevolg van de instelling van een beroep door een aantal partijen waaronder VEMW.
  21 februari 2019
  Gassen Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 9. ACM Gewijzigd Methodebesluit GTS 2017-2021

  Zaaknr. ACM/18/033724 / Documentnr.ACM/UIT/505484
  24 januari 2019
  Gassen Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 10. Rapport EZK "Transitie naar duurzaam"

  Dit Energierapport geeft een integrale visie op de toekomstige energievoorziening van Nederland. Het kabinet stelt voor de transitie naar duurzame energie drie uitgangspunten centraal: 1) aansturen op CO2-reductie; 2) verzilveren economische kansen energietransitie en 3) integreren energie in het...
  16 januari 2016
  Elektriciteit Gassen Klimaat Warmte Beleid en toezichtRapport