Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Kamerbrief Ministerie I&W Water en Bodem sturend

  Deze brief gaat over ons water en onze bodem. Letterlijk de basis van ons bestaan, en daarmee van groot belang voor iedereen. Het kabinet wil meer rekening houden met deze basis, bij besluiten die zij nemen over de indeling van Nederland. In deze brief vertellen we waarom en hoe.
  25 november 2022
  Grondwater Koelwater Lozing en onttrekking Zoetwater Zuivering Oppervlaktewater Beleid en toezichtKamerbrief
 2. VEMW webinar Congestiemanagement

  Presentatie van de ACM in het VEMW-webinar Congestiemanagement dat plaatsvond op dinsdag 22 november 2022.
  23 november 2022
  Elektriciteit NetwerkenPresentatie
 3. Presentaties "Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater"

  Presentaties van de Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater dat plaatsvond op donderdag 17 november 2022.
  22 november 2022
  Afvalwater Presentatie
 4. Rapport Expertteam Energiesysteem 2050 "Outlook Energiesysteem 2050"

  Tussenrapportage met eerste conclusies en aanbevelingen na een half jaar onderzoek Expertteam Energiesysteem 2050.
  22 november 2022
  Klimaat Besparing, EmissieRapport
 5. VEMW E&W Update 3 2022

  Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  8 november 2022
  Elektriciteit Gassen Zoetwater Zuivering Oppervlaktewater Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingE&W Update
 6. Rapport VNO-NCW "Energietransitie in versnelling" Wat gebeurt er in de zes industrieclusters?

  Achter de schermen zijn in de Nederlandse industrie indrukwekkende processen aan de gang om de omslag te maken van fossiele brandstoffen naar schone energie. In dit magazine lichten we dus een tipje van de sluier op!
  1 november 2022
  Klimaat EmissieRapport
 7. Rapport EZK "Klimaatnota 2022"

  In de Klimaatnota legt het kabinet verantwoording af over het gevoerde Klimaatbeleid, zoals vastgelegd in de Klimaatwet.
  1 november 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 8. Rapport PBL "Klimaat- en energieverkenningen (KEV)"

  De KEV geeft inzicht in de ontwikkelingen van de uitstoot van Nederlandse broeikasgassen in het verleden, heden en tot en met 2030. De KEV schetst een integraal beeld van de ontwikkelingen in de energievoorziening en het energieverbruik.
  1 november 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 9. Pleidooi "Druk de doorlooptijd"

  Een brede coalitie van bedrijven en brancheorganisaties wil kortere procedures voor het verlenen van vergunningen voor technieken die een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelen.
  1 november 2022
  Klimaat VergunningRapport
 10. Rapport Berenschot en NM "Energiebesparing in de industrie"

  Onderzoek naar de hoeveelheid aardgas die bespaard kan worden binnen de industrie. Dit rapport beschrijft de resultaten van dat onderzoek.
  28 oktober 2022
  Gassen BesparingRapport
 11. Rapport UNEP "Emission gas report 2022, The closing window"

  The report is the 13th edition in an annual series that provides an overview of the difference between where greenhouse emissions are predicted to be in 2030 and where they should be to avert the worst impacts of climate change.
  27 oktober 2022
  Klimaat Emissie
 12. Report IISD "Navigating energy transitions"

  This report aims to inform policymakers, investors, and companies on how to align with the goals of the Paris agreement, based on 1.5°C-consistent energy/climate pathways.
  21 oktober 2022
  Klimaat EmissieRapport
 13. ACM FAQ Congestiemanagement en capaciteitsbeperkingscontracten

  Toezichthouder ACM geeft antwoorden op veel gestelde vragen over congestiemanagement en de nieuwe capaciteitsbeperkingscontracten.
  20 oktober 2022
  Elektriciteit NetwerkenHandleiding
 14. Video's over Congestiemanagement

  Congestiemanagement is een systeem waarbij verbruikers, producenten en netbeheerders samenwerken. Tegen een financiële vergoeding wordt het gebruik van transportcapaciteit op het net met elkaar afgestemd. Het doel hiervan is om grote stroompieken in de elektriciteitsproductie of -afname af t...
  18 oktober 2022
  Elektriciteit NetwerkenVideo
 15. Video's "Demand Site respons"

  Demand Side Response balanceert het elektriciteitsnet op een duurzame wijze. Tennet stuurt dagelijks verzoeken uit om het net te balanceren bij een overschot of te kort van elektriciteit. Partijen reageren op dit verzoek door bij de aangemelde apparatuur en processen kortstondig aan of terug te s...
  18 oktober 2022
  Elektriciteit NetwerkenVideo
 16. EC Energy Emergency - preparing, purchasing and protecting the EU together

  Commission makes additional proposals to fight high energy prices and ensure security of supply
  18 oktober 2022
  Gassen Markt, Prijzen en tarieven
 17. EC Proposal Council Regulation

  Proposal for a Counsil regulation enhancing solidarity through better coordination of gas purchases, exchanges of gas across borders and reliable price benchmarks.
  18 oktober 2022
  Gassen Markt, Prijzen en tarieven
 18. Rapport Guidehouse "Facilitating hydrogen imports from non-EU countries"

  This paper provides insights on the existing challenges of imports (10Mt) and how they can be overcome.
  14 oktober 2022
  Waterstof NetwerkenRapport
 19. Convenant betreffende warmtetransportnet Zuid-Holland in de regio Leiden

  De warmteleiding is een uitbreiding van WarmtelinQ, het warmtetransportnet dat de Rotterdamse haven zal verbinden met Den Haag. De verwachting is dat in 2025 de aanleg van de leiding start en eind 2027 de eerste warmte aan gemeenten in de Leidse regio kan worden geleverd.
  13 oktober 2022
  Warmte Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 20. Presentaties VEMW Webinar "Legionella in biologische waterzuiveringsinstallaties"

  Presentaties van het VEMW webinar Legionella in biologische waterzuiveringsinstallaties dat plaatsvond op woensdag 5 oktober 2022.
  5 oktober 2022
  Legionella KwaliteitPresentatie