Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Kamerbrief "Energiediplomatie en import van waterstof"

  De minister informeert de kamer over een versterkte energiediplomatie-strategie voor met name LNG en waterstof, met aandacht voor de rol van staatsdeelnemingen.
  2 juni 2023
  Waterstof Beleid en toezichtKamerbrief
 2. Rapport PwC "Speelveldtoets 2023. Effecten van de aanscherping van het energie en klimaatbeleid op de industrie" (IKC)

  Een onderzoek naar het zogenoemde weglekrisico als gevolg van de aanscherping van het energie- en klimaatbeleid in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
  2 juni 2023
  Klimaat Prijzen en tarievenRapport
 3. Rapport EZK "Verantwoordingsonderzoek Algemene Rekenkamer"

  Rapport van de Rekenkamer over de falende rijksoverheid (MinEZK) als het gaat om de monitoring en handhaving van het energiebesparingsbeleid in Nederland.
  17 mei 2023
  Klimaat BesparingRapport
 4. Geschilbesluit ACM Gasterij Liander. Overschrijden aansluittermijn van 18 weken

  De ACM heeft een besluit genomen over een geschil tussen Gasterij en Liander over de termijn voor het verzwaren van een grootverbruikersaansluiting. Liander heeft de aansluiting gerealiserd 45 weken na acceptatie van de offerte.
  10 mei 2023
  Elektriciteit AansluitingGerechtelijke uitspraak
 5. Rapport Nea "De stand van de Nea: Rendement van marktinstrumenten voor klimaatbeleid"

  Dit is de eerste Stand van de NEa. Met deze publicatie geeft de Nea inzicht in de uitvoering van de marktsystemen emissiehandel en hernieuwbare energie voor vervoer.
  1 mei 2023
  Klimaat EmissieRapport
 6. EZK Voorjaarsnota 2023 met vooruitblik op energiebelastingen (t/m 2030)

  In de Voorjaarsnota staat hoe het gaat met de inkomsten en uitgaven van het Rijk en of dit nog klopt met wat de ministeries hebben afgesproken in de Rijksbegroting van dit jaar. Daarnaast geeft de regering alvast een vooruitblik naar de plannen voor volgend jaar.
  28 april 2023
  Belastingen, Beleid en toezicht, Prijzen en tarieven, Besparing, Emissie, SubsidieRapport
 7. Energiebelastingen en ODE plus handige Rekentool

  Overzicht en Rekentool van de tarieven voor de energiebelastingen, de Opslag Duurzame Energie (ODE) en belastingvermindering vanaf respectievelijk 1998 en 2013.
  28 april 2023
  Elektriciteit Gassen Waterstof Belastingen, Prijzen en tarieven
 8. Rapport Rijkswaterstaat "Hulpstoffen in open circulatie koelsystemen lozend op Rijkswater"

  Rijkswaterstaat heeft een inventarisatie uitgevoerd naar hulpstoffen die vrijkomen uit industriële circulatiekoelsystemen met spui. In samenspraak met het bedrijfsleven is nagegaan welke mogelijkheden er zijn om de emissies hieruit te verminderen.
  19 april 2023
  Koelwater Beleid en toezicht, VergunningRapport
 9. Rapport CPB "Carbon costs and industrial firm performance: Evidence from international microdata"

  Het CPB geeft in dit aan dat bedrijven in Nederland nauwelijks geschaad zijn door het klimaatbeleid en hun activiteiten eerder zijn aangepast dan zijn verplaatst. Dat betreft de onderzochte periode van 2000-2019, waarin van het EU-ETS handelssysteem nog geen sterke prijsprikkel uitging.
  18 april 2023
  Klimaat Beleid en toezicht, EmissieRapport
 10. Rapport Nationaal Klimaat Platform "Richting, ruimte, rechtvaardigheid"

  Geef de transitie van onderop meer ruimte. Dit versterkt het landelijke klimaatbeleid substantieel. Een Nationaal Programma Maatschappelijk Initiatief kan hierbij helpen. Dit adviseert Kees Vendrik in zijn eerste rapportage aan minister Jetten voor Klimaat en Energie.
  12 april 2023
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 11. Rapport Rebel "Financierbaarheid drinkwatersector"

  Onder zoek door Rebel of het opstellen van vereisten voor de financiële gezondheid van een drinkwaterbedrijf, kan borgen dat een drinkwaterbedrijf niet te grote financiële risico’s loopt en zodoende altijd haar wettelijke taken kan uitvoeren.
  10 april 2023
  Drinkwater Beleid en toezicht, Prijzen en tarievenRapport
 12. Monitor ACM "Groothandelsprijzen elektriciteit"

  In deze monitor geeft de ACM inzicht in de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkten in Nederland en andere Europese landen
  4 april 2023
  Elektriciteit Prijzen en tarievenSchema
 13. VEMW Benchmark Inkoop Energie

  Elk jaar organiseert VEMW de Benchmark Inkoop Energie: dé benchmark die u inzicht geeft in uw inkoopresultaten van elektriciteit en gas. Het loont om te weten wat u betaalt ten opzichte van andere zakelijke energiegebruikers! De benchmark is online, veilig en snel in te vullen.
  1 april 2023
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarieven, LeveringJaarverslag, Rapport
 14. Water Accounts for the Netherlands

  Compilation of Physical Supply and Use tables, Asset Accounts and Policy Indicators for Water 2018-2020
  30 maart 2023
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Oppervlaktewater Prijzen en tarievenRapport
 15. VEMW webinar: Nieuwe lozingseisen in 2025. Hoe gaan we van CZV naar TOC?

  Presentatie van Carmen Hogendoorn van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  29 maart 2023
  Lozing en onttrekking Wet- en regelgevingPresentatie
 16. Handreiking onderzoeksverplichting toepassen BBT voor open recirculerende koelwatersystemen

  Het doel van de handreiking is het ondersteunen van de vergunningverlener bij het onder de aandacht brengen en bespreekbaar maken van de ontwikkelingen op het gebied van de recirculerende koelwatersystemen. Het achterliggende, hogere, doel is de lozing en daarmee vermijdbaar gebruik van koelwater...
  28 maart 2023
  Koelwater Rapport
 17. Rapport Netbeheer Nederland "Het energiesysteem van de toekomst, de scenario's"

  De II3050-scenario's geven uiteenlopende mogelijke ontwikkelingen van het toekomstige energiesysteem weer zoals de netwerkbedrijven die zien.
  28 maart 2023
  Elektriciteit Gassen NetwerkenRapport
 18. Rapport D-Cision "Kwaliteitsnorm enkelvoudige storingsreserve in het Nederlandse hoogspanningsnet"

  Het doel van de evaluatie is om de gevolgen van de AMvB N-1 voor de betrouwbaarheid van het net in beeld te krijgen en te bezien of het besluit op bepaalde punten mogelijk aangepast dient te worden in het licht van toenemende vraag naar transportvermogen.
  27 maart 2023
  Elektriciteit Netwerken, KwaliteitRapport
 19. Rapport IBO "Scherpe doelen, scherpe keuzes"

  IBO aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050
  16 maart 2023
  Klimaat EmissieRapport
 20. Jaarverslagen Tennet

  Jaarverslagen van de Landelijke Netbeheerder TenneT.
  16 maart 2023
  Elektriciteit NetwerkenJaarverslag