Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Europese Commissie REPowerEU Plan

  REPowerEU heeft tot doel onze afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen op korte termijn te verminderen door de transitie naar schone energie te versnellen en de krachten te bundelen om een veerkrachtiger energiesysteem en een echte energie-unie tot stand te brengen.
  18 mei 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, MarktRapport
 2. IFIEC’s position on the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

  Openstatement by energy intensive industries ENVI Committee vote on Emissions Trading System and Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). IFIEC supports the discussion to improve carbon leakage protection for the European industry in light of increased climate ambition.
  21 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Emissie
 3. Europees Fit for 55 plan

  Verschillende documenten over het Europese Fit-for-55 plan
  17 september 2021
  Klimaat Beleid en toezicht
 4. Rapport IPCC Climate Change in 2021

  The Physical Science Basis Summary for Policymakers
  7 augustus 2021
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 5. EC Commission Staff Working document: Assessment of the final national energy and climate plan of the Netherlands

  The final integrated national energy and climate plan (NECP)1sets a 2030 target for non-ETS greenhouse gas (GHG) emission reductions of 36% compared to 2005, as set in the Effort Sharing Regulation (ESR).
  14 oktober 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, EmissieRapport
 6. VEMW Position for Public consultation

  Position for the Public consultation for the Revision of the Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020
  1 juli 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie
 7. Regeling tot wijziging van de Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong

  Nr. 69604 Regeling van de minister van EZK nr. WJZ/ 19226119,
  17 december 2019
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven
 8. Kamerbrief EZK inzake de Duitse Klimaatplannen

  Tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 september jl. is de minister verzocht de kamer te informeren over het Duitse klimaatbescheremingsplan 2030, dat op 20 september 2019 werd gepresenteerd. (kenmerk 2019Z17827).
  8 november 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 9. EU EC Annex to amending Regulation (EU) No 347/2013

  European Parliament and of the Council as regards the Union list of projects of common interest
  31 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 10. EU Richtlijn Industriële emissies.pdf

  Publicatieblad van de Europese Unie L 334/17 Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking)
  17 oktober 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Emissie
 11. Ifiec 2050 paper

  A paradigm shift requiring a new balance between energy supply and demand.
  12 september 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, MarktRapport
 12. Klimaatakkoord

  In het Klimaatakkoord van Parijs is in 2015 afgesproken dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot minder dan twee graden Celsius ten opzichte van hetpre-industriële tijdperk. Het streven is om de opwarming beperkt te houden tot anderhalve graad.
  28 juni 2019
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 13. Kamerbrief Visie verduurzaming basisindustrie 2050; de keuze is aan ons

  Het Nederlandse, Europese en mondiale klimaatbeleid betekent eenf undamentele verandering voor de industrie. Richting 2050 moet industriële productie klimaatneutraal worden.Tegelijkertijd is ook duidelijk dat de wereld in 2050 nog steeds behoefte heeft aan  industriële basisproducten.
  15 mei 2019
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 14. COP 21 Akkoord

  United Nations - Framework Convention on Climate Change
  12 december 2015
  Klimaat Beleid en toezicht, Besparing, Emissie
 15. EU ETS Handboek (Engelse taal)

  This guide provides detailed information about the EU Emissions Trading System (EU ETS), including information about how the system was designed and how it operates.
  1 januari 2015
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie