Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Ontheffingverlening aan EemsEnergy Terminal voor LNG-installatie

  Ontheffingverlening aan EemsEnergy Terminal voor LNG-installatie door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  14 juli 2022
  Gassen Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 2. Reaction of VEMW to the consultation on the delegated acts

  Letter to the European Commission on Delegated acts on the rules for the production of RENBO’s and the rules and assessment methodology for recycled carbon fuels.
  16 juni 2022
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving
 3. Codebesluit wijziging voorwaarden opstartdienst industrie

  Het signaal bij het opstarten of uitbreiden van gasinstallaties wordt door marktpartijen als te beperkend ervaren. Deze codewijziging zorgt ervoor dat deze dienstverlening gedurende het gehele jaar wordt aangeboden.
  2 juni 2022
  Gassen Wet- en regelgeving, Aansluiting
 4. VEMW E&W Update 2 2022

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 juni 2022
  Elektriciteit Gassen Lozing en onttrekking Proceswater Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingE&W Update
 5. Market design Europese Commissie

  Kortetermijnmaatregelen op de energiemarkt en verbeteringen op lange termijn in de opzet van de elektriciteitsmarkt – een gedragslijn.
  18 mei 2022
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving, MarktRapport
 6. ACER Decision on the amendment of the pricing methodology: Annex I

  Amendment to the methodology for pricing balancing energy and cross-zonal capacity used for the exchange of balancing energy or operating the imbalance netting process.
  25 februari 2022
  Elektriciteit Gassen Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 7. VEMW Whitepaper Wet en regelgeving van de gasmarkt

  De structuur en de spelregels van de gasmarkt liggen vast in Europese regels en de Nederlandse wet. Dit document geeft een uitleg van de opbouw van het regelgevend kader.
  1 januari 2022
  Gassen Wet- en regelgeving
 8. EU proposal on common rules for the internal markets in renewable and natural gases and in hydrogen

  Proposal and annexes for a directive of the EP and ot fhe Council
  15 december 2021
  Gassen Waterstof Wet- en regelgeving
 9. Memories (2) van Toelichting Energiewet versie UHT

  Twee documenten bevattende de memories van toelichting op de Energiewet versie UHT
  12 november 2021
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 10. Adviescollege Toetsing Regeldruk: Toetsing Energiewet 1.0

  Brief ATR aan het ministerie van EZK
  11 maart 2021
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgevingRapport
 11. Wetsvoorstel Wat na nul

  Wijziging Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging gaswinning Groningenveld.
  5 maart 2021
  Gassen Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 12. Rapport SIRA Consulting:: Bedrijfseffectentoets Energiewet

  Externe Bedrijfseffectentoets in het kader van het wetsvoorstel Energiewet
  17 februari 2021
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgevingRapport
 13. VEMW Zienswijze op “Het wetsvoorstel Energiewet”

  Zienswijze VEMW op het Wetsvoorstel Energiewet 1.0
  11 februari 2021
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 14. Conceptvoorstel van wet houdende regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

  Versie internetconsultatie 17 december 2020)
  17 december 2020
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving, Markt
 15. VEMW brief aan EZK: Zienswijze op de ‘Contouren van de Energiewet 1.0'

  VEMW onderschrijft de wenselijkheid van het integreren van de bestaande wetten voor de elektriciteit-en gasvoorziening in één samenhangende Energiewet. De energietransitie vergt grote investeringen in de infrastructuur, flexibiliteit in het gebruikmaken van die infrastructuur en mar...
  31 augustus 2020
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving
 16. Zienswijze VEMW Internetconsultatie Wet Collectieve Warmtevoorziening

  VEMW steunt het creëren van een collectief warmtesysteem als ‘een systeem waarbij één of meer warmtebronnen door middel van een warmtenet ontsloten worden voor de levering van warmte aan verbruikers’als uitgangspunt. Daarmee is een ‘open warmtenet’ een k...
  24 juli 2020
  Gassen Klimaat Warmte Wet- en regelgevingRapport
 17. Raad van State uitspraak (tegen ministerie van EZK)

  Uitspraak 201907399/1/R41 en Uitspraak 201907399/1/R4 Beroepen ongegrond verklaard
  15 juli 2020
  Gassen Wet- en regelgevingGerechtelijke uitspraak
 18. Besluit ACM beperking gebruik laagcalorisch gas.

  Besluit (no. 33876) van de Autoriteit Consument en Markt van 25 juni 2020 met kenmerk ACM/UIT/534422 tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet betreffende beperking gebruik laagcalorisch gas grote afnemers.
  25 juni 2020
  Gassen Wet- en regelgeving
 19. VEMW Zienswijze op de concept leidraad “Netwerkbedrijven en alternatieve energiedragers”

  Zaaknummer ACM/19/036168 / Document nummer ACM/UIT/526517
  23 april 2020
  Elektriciteit Gassen Netwerken, Wet- en regelgeving
 20. ACM Ontwerpbesluit wijziging tariefstructuren regionale netbeheerders gas

  Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 17 maart 2020 met kenmerk ACM/UIT/526116 tot wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden als bedoeld in artikelen 12a en 12b van de Gaswet betreffende de vernieuwde aansluittaak voor regionale netbeheerders gas.
  17 maart 2020
  Gassen Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven