Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Handboeken Milieubelastingen en heffingen

  Het Handboek Milieubelastingen is een toelichting op de Wet belastingen op milieugrondslag. In het handboek vindt u informatie over de belasting op leidingwater, de kolenbelasting, de energiebelasting, afvalstoffenbelasting en de vliegbelasting.
  1 januari 2022
  Elektriciteit Gassen Drinkwater Belastingen, Prijzen en tarievenHandleiding
 2. VEMW E&W Update 2 2021

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 juni 2021
  Drinkwater Netwerken, Prijzen en tarieven, BesparingE&W Update
 3. VEMW jaarlijks overzicht Drinkwatertarieven

  VEMW stelt jaarlijkse een overzicht samen van de drinkwatertarieven voor industriële bedrijven.
  1 januari 2021
  Drinkwater Prijzen en tarieven
 4. VEWIN rapporten 2020 en 2021 kerngegevens drinkwater

  Vewin publiceert jaarlijks de Kerngegevens drinkwater.
  1 januari 2021
  Drinkwater Beleid en toezicht, Prijzen en tarievenRapport
 5. Brief I&W inzake Vermogenskostenvoet en maximaal aandeel eigen vermogen 2020-2021 drinkwaterbedrijven

  Op grond van artikel 10, tweede en derde lid, van de Drinkwaterwet, dient elke twee jaar de gewogen gemiddelde  vermogenskostenvoet(WACC)en het maximaal toegestane aandeel eigen vermogen voor drinkwaterbedrijven te worden vastgesteld.Met deze brief informeerte de ministeri de Kamer over de k...
  19 november 2019
  Drinkwater Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven
 6. Reachte VEMW op Wacc drinkwater 2020-2021

  Reactie VEMW als vertegenwoordiger van de zakelijke drinkwaterconsumenten op de conceptrapportage van The Brattle Group (d.d. 27 mei 2019) inzake de WACC voor drinkwaterbedrijven voor de periode 2020-2021. Deze reactie is mede gebaseerd op extern advies dat wij hebben ingewonnen.
  28 juli 2019
  Drinkwater Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven
 7. VEMW zienswijze Wacc Drinkwater 2020

  VEMW, als vertegenwoordiger van de zakelijke drinkwaterconsumenten, reageert op de conceptrapportage van The Brattle Group (d.d. 27 mei 2019) inzake de WACC voor drinkwaterbedrijven voor de periode 2020-2021. Deze reactie is mede gebaseerd op extern  advies dat VEMW heeft ingewonnen.
  28 juni 2019
  Drinkwater Prijzen en tarieven
 8. VEMW E&W Update 2 2019

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 juni 2019
  Drinkwater Belastingen, Netwerken, Prijzen en tarieven, BesparingE&W Update
 9. VEMW E&W Update 1 2019

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 maart 2019
  Gassen Drinkwater Belastingen, Netwerken, Prijzen en tarievenE&W Update
 10. Brief ACM aan ILT inzake Drinkwateradviezen 2018

  ILT kenmerk:ILT-2017/99862ACMkenmerk:ACM/UIT/498793
  1 februari 2019
  Drinkwater Beleid en toezicht, Prijzen en tarieven