Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Presentation Bloomberg "Energy Transition Factbook 2021"

  This Energy Transition Factbook illustrates the critical progress the world is achieving in the transition to a net-zero economy.
  23 september 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Waterstof MarktPresentatie
 2. Deltaprogramma 2023

  Er moet vaart worden gemaakt met de uitvoering van het Deltaprogramma en de uitvoering van concrete maatregelen. Dat stelt Deltacommissaris Peter Glas die het Deltaprogramma (DP2023) vanuit een ‘indringend gevoel van urgentie’ heeft aangeboden aan het kabinet.
  21 september 2022
  Klimaat Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 3. Rapport Wbscd "Heat as a Service"

  An introduction to heat as a service (Haas). It explains the benets and critical role of HaaS, when HaaS is likely to be a particularly suitable solution, what the key commercial considerations are and how to efciently develop HaaS solutions.
  15 september 2022
  Klimaat Warmte Rapport
 4. Decarbonisation Options For The Industry Cluster Botlek/Pernis Rotterdam

  In this report the decarbonisation strategies for an industrial cluster were analysed. The area investigated is Botlek/Pernis in the Port of Rotterdam. The information about the sites was gathered from MIDDEN reports (PBL en TNO), open literature and several interviews.
  17 augustus 2022
  Klimaat EmissieRapport
 5. Werkgroep Extra Opgave: Rapport "Alles uit de kast"

  De Werkgroep Extra Opgave heeft uitgewerkt hoe het Nederlandse energiesysteem kan omgaan met de stijgende elektriciteitsvraag in 2030 (en verder) en hoe dit past binnen de emissieruimte voor de elektriciteitssector en beschikbare en benodigde infrastructuur.
  13 juni 2022
  Klimaat EmissieRapport
 6. Rijksoverheid: rapport Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat

  Klimaatverandering is dé uitdaging voor onze generatie. Onze aarde warmt op en we krijgen steeds vaker te maken met extreem weer. Dit bedreigt het leven van mensen, dieren en de natuur. We werken al hard om die snelle verandering af te remmen en uiteindelijk stop te zetten, Nederland gaat ...
  1 juni 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 7. Europese Commissie REPowerEU Plan

  REPowerEU heeft tot doel onze afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen op korte termijn te verminderen door de transitie naar schone energie te versnellen en de krachten te bundelen om een veerkrachtiger energiesysteem en een echte energie-unie tot stand te brengen.
  18 mei 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, MarktRapport
 8. Meerjarenprogramma Platform Groen Gas

  De afgelopen jaren zijn vijf organisaties (GroenGasNL, 2bcm Alliantie, BBO, VIV en VVGP) actief geweest de biogas markt te ontwikkelen. Het rapport ‘Meerjarenprogramma Platform Groen Gas’ vormt de basis voor de activiteiten die de komende drie jaar worden opgepakt.
  1 mei 2022
  Gassen Klimaat MarktRapport
 9. Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector

  World’s energy roadmap shows government actions to rapidly boost clean energy and reduce fossil fuel use can create millions of jobs, lift economic growth and keep net zero in reach. Pathway to critical and formidable goal of net-zero emissions by 2050 is narrow but brings huge benefits.
  1 mei 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 10. IFIEC’s position on the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

  Openstatement by energy intensive industries ENVI Committee vote on Emissions Trading System and Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). IFIEC supports the discussion to improve carbon leakage protection for the European industry in light of increased climate ambition.
  21 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Emissie
 11. Gehonoreerde projecten van het Nationaal Groeifonds

  Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard uit voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen op twee terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei.
  14 april 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 12. Kamerbrief EZK verduurzaming industrie

  Om de strategische onafhankelijkheid van onze energievoorziening en productie waardeketens te vergroten is het van belang om de verduurzamingsambities te realiseren. In deze brief geeft de minister aan hoe het kabinet de verduurzaming van en met de industrie wil gaan realiseren.
  5 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, BesparingKamerbrief
 13. MIA Vamil Brochure en Milieulijst 2022

  De overheid wil investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren. Het ministerie van I&W en het ministerie van Financiën heben via twee investeringsregelingen het investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen extra aantrekkelijk gemaakt.
  22 maart 2022
  Klimaat Beleid en toezichtHandleiding
 14. Kamerbrief I&W over het Nationaal Waterprogramma 2022-2027

  Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat namens de ministers van Natuur en Stikstof en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
  21 maart 2022
  Klimaat Drinkwater Zoetwater Beleid en toezichtKamerbrief, Rapport
 15. Brief minister van EZK inzake openstelling SDE++ 2022

  In deze brief een toelichting op de CO₂-afvang en opslag (CCS), hernieuwbare elektriciteit, warmte en biogrondstoffen, de SDE++ in 2023, resultatenSDE++ in 2021 en de uitgevoerde second opinion van de ETS-prijsraming en de bredere herziening van de prijsramingen voor de SDE++.
  18 maart 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, SubsidieKamerbrief
 16. Eindadvies basisbedragen SDE++ 2022

  De SDE++ is een subsidieregeling waarmee exploitatiesteun wordt gegeven aan projecten die leiden tot een reductie van de uitstoot van broeikasgassen. In dit rapport staat het antwoord van het PBL op de adviesvraag van EZK.
  11 maart 2022
  Klimaat Besparing, SubsidieRapport
 17. Brief minister van EZK inzake Aanpak project Delta Corridor

  Inrichting programmaorganisatie in samenwerking met provincies en gemeenten, ter voorbereiding op meerdere planfases en mogelijke mitigatiemaatregelen bij de inpassing van een buisleidingencorridor tussen de haven van Rotterdam, Moerdijk, Venlo, Chemelot en Noordrijn-Westfalen Duitsland. Zie oo...
  18 februari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 18. VEMW Whitepaper Internationaal klimaatbeleid

  Het meeste internationale klimaatbeleid wordt bij de VN gemaakt op de COP. Hier worden de belangrijkste COP's en doelstellingen uiteengezet.
  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 19. VEMW Whitepaper Nationaal klimaatbeleid

  Klimaatbeleid komt, vanwege landsgrensoverschrijdende gevolgen, in grote mate in Europees verband tot stand. Europees beleid wordt vervolgens vertaald in nationale wet- en regelgeving. Het Nederlandse kabinet heeft een ambitieuze klimaat- en energie-agenda geformuleerd.
  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 20. VEMW Whitepaper Carbon Capture and Storage (CCS)

  Voor veel sectoren is Carbon Capture and Storage (CCS), de opslag van CO2 onder de grond, de enige methode om snel CO2 emissies te besparen.
  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, BesparingPositionpaper VEMW