Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Brief minister van EZK inzake openstelling SDE++ 2022

  In deze brief een toelichting op de CO₂-afvang en opslag (CCS), hernieuwbare elektriciteit, warmte en biogrondstoffen, de SDE++ in 2023, resultatenSDE++ in 2021 en de uitgevoerde second opinion van de ETS-prijsraming en de bredere herziening van de prijsramingen voor de SDE++.
  18 maart 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, SubsidieKamerbrief
 2. Eindadvies basisbedragen SDE++ 2022

  De SDE++ is een subsidieregeling waarmee exploitatiesteun wordt gegeven aan projecten die leiden tot een reductie van de uitstoot van broeikasgassen. In dit rapport staat het antwoord van het PBL op de adviesvraag van EZK.
  11 maart 2022
  Klimaat Besparing, SubsidieRapport
 3. VEMW Whitepaper Subsidiëring van de energietransitie

  Voor bedrijven is het van belang dat zij op een doelmatige manier de energietransitie doormaken. Soms is hier steun van de overheid bij nodig. In de bijlage staat een overzicht van de belangrijkste subsidieinstrumenten.
  1 januari 2022
  Klimaat Subsidie
 4. Emissiefactor elektriciteit uit fossiel brandstoffen | Voor indirecte kostencompensatieregeling IKC-ETS

  De regeling Indirecte kostencompensatie ETS (IKC-ETS) verlaagt dit risico door de  indirecte ETS-kosten die bedrijven maken bij hun productie te compenseren. De regeling is beschikbaar voor bedrijven uit enkele specifieke bedrijfstakken.
  1 november 2021
  Klimaat Emissie, SubsidieRapport
 5. Wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

  Staatscourant Nr. 38594, 20 augustus  2021
  20 augustus 2021
  Klimaat Wet- en regelgeving, Subsidie
 6. Report Project 6-25 Technology Validation

  Report by PDC / Royal HaskoningDHV (Englis and Dutch version available) In accordance with theClimate agreement the Dutch industry needs to reduce 14.3 Mtons of CO2 emissions by 2030 (compared to 2015) additional to CO2reduction obligations of 5.1 Mtons from the EED (total 19.4 Mtons). Most redu...
  1 juli 2020
  Klimaat Subsidie
 7. PBL Conceptadvies SDE++ 2020 - Warmte

  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) adviseert, met ondersteuning van ECN part ofTNO en DNV GL, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over verschillende onderdelen van de Subsidieregeling voor Duurzame Energie (SDE++).
  6 mei 2019
  Klimaat Warmte Beleid en toezicht, SubsidieRapport
 8. Kamerbrief EZK Verbreding van de SDE+ naar de SDE++

  Met deze brief wordt de Kamer geïnformeerd conform eerdere toezeggingen over de voortgang van de verbreding van de SDE+.
  26 april 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving, SubsidieKamerbrief