Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Rapport Netbeheer Nederland "Investeringsprognoses tot 2030"

  Het rapport is een verdieping op de investeringsprognoses 2023 en de ontwikkeling van de kosten per aansluiting. Het is een update van de prognoses gepubliceerd in 2021. 
  27 september 2023
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarievenPresentatie, Rapport
 2. Jaarverslag EZK "Delfstoffen en aardwarmte in Nederland"

  Uit een analyse van TNO blijkt dat de gerealiseerde en verwachte binnenlandse gasproductie achterblijft. Jaarlijks brengt TNO voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de stand van zaken omtrent de gasproductie in kaart.
  7 september 2023
  Gassen LeveringRapport
 3. Rapport Strategy& "Publieke belangen Nederlandse Energievoorziening"

  De hoofdvraag die centraal staat in dit onderzoek is hoe de huidige marktordening van de gas- en elektriciteitsmarkt bijdraagt aan het borgen van de publieke belangen betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid en hoe publieke belangen beter kunnen worden geborgd.
  4 september 2023
  Elektriciteit Gassen MarktRapport
 4. Uitspraak RvS over het vaststellingsbesluit om 2,8 miljard Groningengas te winnen in de jaren 2022-2023

  In deze uitspraak wordt een oordeel door de Raad van State gegeven over het vaststellingsbesluit voor het Groningen gasveld voor het gasjaar 2022-2023.
  30 augustus 2023
  Gassen LeveringGerechtelijke uitspraak
 5. Rapport Trinomics en Blueterra "Impactanalyse WKK vrijstellingen energiebelastingen"

  Onderzoek dat de effecten van het versoberen van de vrijstellingen in de energiebelasting in de sectoren waar de grootste impact kan worden verwacht, in beeld brengt.
  10 augustus 2023
  Elektriciteit Gassen BelastingenRapport
 6. Handboeken Belastingdienst "Milieubelastingen en heffingen"

  Het Handboek Milieubelastingen is een toelichting op de Wet belastingen op milieugrondslag. In het handboek vindt u informatie over de belasting op leidingwater, de kolenbelasting, de energiebelasting, afvalstoffenbelasting en de vliegbelasting.
  1 augustus 2023
  Elektriciteit Gassen Drinkwater Belastingen, Prijzen en tarievenHandleiding
 7. Provinciale pMIEK's (eerste ronde)

  Het pMIEK is een provinciaal programma voor de toekomstige uitbreiding en aanpassing aan het energiesysteem in Nederland.
  1 juli 2023
  Elektriciteit Gassen Klimaat Netwerken, AansluitingRapport
 8. Report ACER "Key developments in EU gas wholesale markets"

  ACER monitors and reports annually on the EU (internal) market natural gas (in their so-called Market Monitoring Reports (MMRs)).
  27 juni 2023
  Gassen Markt, Prijzen en tarievenRapport
 9. Rapport EZK "Routekaart Energieopslag"

  Rapport over welke acties moeten worden genomen om energieopslag te bevorderen, passend bij de verwachte rol ervan in het toekomstige energiesysteem, tot aan 2035 en daarna. In de Routekaart Energieopslag wordt gekeken naar alle vormen van energieopslag, onderverdeeld in elektriciteits-, molecule...
  7 juni 2023
  Elektriciteit Gassen Waterstof Warmte Beleid en toezicht, Netwerken, LeveringKamerbrief, Rapport
 10. Kamerbrief "Energiediplomatie en import van waterstof"

  De minister informeert de kamer over een versterkte energiediplomatie-strategie voor met name LNG en waterstof, met aandacht voor de rol van staatsdeelnemingen.
  2 juni 2023
  Waterstof Beleid en toezichtKamerbrief
 11. Energiebelastingen en ODE plus handige Rekentool

  Overzicht en Rekentool van de tarieven voor de energiebelastingen, de Opslag Duurzame Energie (ODE) en belastingvermindering vanaf respectievelijk 1998 en 2013.
  28 april 2023
  Elektriciteit Gassen Waterstof Belastingen, Prijzen en tarieven
 12. VEMW Benchmark Inkoop Energie

  Elk jaar organiseert VEMW de Benchmark Inkoop Energie: dé benchmark die u inzicht geeft in uw inkoopresultaten van elektriciteit en gas. Het loont om te weten wat u betaalt ten opzichte van andere zakelijke energiegebruikers! De benchmark is online, veilig en snel in te vullen.
  1 april 2023
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarieven, LeveringJaarverslag, Rapport
 13. Rapport Netbeheer Nederland "Het energiesysteem van de toekomst, de scenario's"

  De II3050-scenario's geven uiteenlopende mogelijke ontwikkelingen van het toekomstige energiesysteem weer zoals de netwerkbedrijven die zien.
  28 maart 2023
  Elektriciteit Gassen NetwerkenRapport
 14. Rapport PBL "Ruimtelijke verkenning 2023. Vier scenario's voor de inrichting van Nederland in 2050"

  In deze Ruimtelijke Verkenning heeft het PBL vier scenario’s ontwikkeld die beleidsmakers kunnen helpen om bij het maken van de huidige investeringsplannen terug te redeneren vanuit de toekomst.
  8 maart 2023
  Elektriciteit Gassen Grondwater Oppervlaktewater Beleid en toezichtRapport
 15. VEMW E&W Update maart 2023

  Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  7 maart 2023
  Elektriciteit Gassen Drinkwater E&W Update
 16. Report Acer "Market Correction Mechanism"

  The main purpose of this report is to capture the impact of the MCM following its adoption by the Council and to identify potential effects related to financial and energy markets and security of supply.
  1 maart 2023
  Gassen Beleid en toezicht, Markt, Prijzen en tarieven, LeveringRapport
 17. Analysis of the Responsible Business Conduct (RBC) risks in the international hydrogen value chain

  Rapport Arcadis analysis H2 value chain risks
  28 februari 2023
  Waterstof Beleid en toezichtRapport
 18. Rapport Enquête commissie aardgaswinning "Groningen boven gas"

  De belangen van de Groningers zijn structureel genegeerd bij de aardgaswinning in Groningen, met rampzalige gevolgen voor de Groningers. Dat is de hoofdconclusie van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen.
  24 februari 2023
  Gassen NetwerkenRapport
 19. Vervolg op subsidieregeling vullen gasopslag Bergermeer

  Kamerbrief dd. 24 februari 2023. Het kabinet wil dat de gasopslagen in Nederland dit voorjaar opnieuw gemiddeld voor minimaal 90 procent gevuld worden. Dat is belangrijk om goed voorbereid te zijn voor de volgende winter.
  24 februari 2023
  Gassen Kamerbrief
 20. Rapport Netbeheer Nederland "Scenario's voor investeringsplannen 2024"

  Scenario’s voor de ontwikkeling van het energiesysteem in de jaren 2025-2030-2035, ten behoeve van de investeringsplannen van de Nederlandse netbeheerders elektriciteit en gas.
  17 februari 2023
  Elektriciteit Gassen NetwerkenRapport