Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Presentaties VEMW webinar Energiecrisis

  Presentaties van het VEMW webinar Energiecrisis dat plaatsvond op vrijdag van 23 september 2022.
  23 september 2022
  Elektriciteit Gassen Markt, LeveringPresentatie
 2. Presentation Bloomberg "Energy Transition Factbook 2021"

  This Energy Transition Factbook illustrates the critical progress the world is achieving in the transition to a net-zero economy.
  23 september 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Waterstof MarktPresentatie
 3. Rapport CRa "Hefboom voor een schone toekomst"

  Volgens een nieuw advies van het College van Rijksadviseurs is de aanleg van deze nieuwe energiehoofdstructuur bepalend voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Zonder lange termijn visie is robuust en toekomstbestendig investeren in de energie-infrastructuur onmogelijk.
  13 september 2022
  Elektriciteit Gassen Waterstof Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Beleid en toezicht, Netwerken, KwaliteitRapport
 4. Kamerbrief Voortgang bescherm en herstelplan gas (BH-G) en gasleveringszekerheid

  Deze brief richt zich op de leveringszekerheid van de hoeveelheid gas die nodig is en de maatregelen die het kabinet voorbereidt voor een situatie waarin er onverhoopt niet voldoende gas is om aan de vraag in Nederland te voldoen.
  9 september 2022
  Gassen Beleid en toezicht, LeveringKamerbrief
 5. Eindrapport Ecorys "Financiële eisen energieleveranciers en positie consument bij faillissement energieleverancier"

  Het onderzoek heeft tot doel om kennis te verwerven over de mogelijkheden en gevolgen van extra (financiële) eisen aan energie-leveranciers om hen financieel robuuster te maken en de rechts- en financiële positie van consumenten te verbeteren.
  3 augustus 2022
  Elektriciteit Gassen LeveringRapport
 6. ENTSOG Yearly supply outlook 2022/2023

  ENTSOG decided to publish an extraordinary report focused on the full gas year disruption of the gas supply from Russia to Europe.
  20 juli 2022
  Gassen LeveringRapport
 7. Ontheffingverlening aan EemsEnergy Terminal voor LNG-installatie

  Ontheffingverlening aan EemsEnergy Terminal voor LNG-installatie door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  14 juli 2022
  Gassen Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 8. GTS scenario: een jaar zonder Russich gas

  Dit scenario biedt inzicht in de huidige verwachtingen op basis van interne analyses, cijfers van onder andere ENTSOG en overleg met overheden en naburige netbeheerders.
  14 juli 2022
  Gassen LeveringPresentatie
 9. Rapport DNB: "Hoe raken de energiekosten het Nederlandse bedrijfsleven"

  Deze studie is een van de eerste om de signalen en gevolgen van de hogere gas- en elektraprijzen kwantitatief en meer systematisch in beeld te brengen.
  1 juli 2022
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarievenRapport
 10. Kamerbrief Voortgang ordening en ontwikkeling waterstofmarkt

  Brieven van het ministerie van EZK aan de Tweede Kamer over de kabinetsvisie Waterstof en de voortgang van het beleid gericht op de ordening en ontwikkeling van de waterstofmarkt.
  29 juni 2022
  Waterstof Beleid en toezichtKamerbrief
 11. Kamerbrief EZK inzake Onafhankelijkheid van Russische olie, kolen en gas met behoud leveringszekerheid

  De oorlog in Oekraïne als gevolg van de Russische invasie woedt voort. Nederland zet zich nationaal en Europees in om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en Russische fossiele brandstoffen zo snel als veilig mogelijk af te bouwen met behoud van de leveringszekerheid.
  22 juni 2022
  Gassen Beleid en toezicht, LeveringKamerbrief
 12. Reaction of VEMW to the consultation on the delegated acts

  Letter to the European Commission on Delegated acts on the rules for the production of RENBO’s and the rules and assessment methodology for recycled carbon fuels.
  16 juni 2022
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving
 13. Codebesluit wijziging voorwaarden opstartdienst industrie

  Het signaal bij het opstarten of uitbreiden van gasinstallaties wordt door marktpartijen als te beperkend ervaren. Deze codewijziging zorgt ervoor dat deze dienstverlening gedurende het gehele jaar wordt aangeboden.
  2 juni 2022
  Gassen Wet- en regelgeving, Aansluiting
 14. Rapport TNO Nederland onafhanklijk van Russisch gas

  Naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne op 24 februari 2022 zoekt Europa naar manieren om de afhankelijkheid van Russisch gas af te bouwen.
  1 juni 2022
  Gassen Beleid en toezicht, MarktRapport
 15. VEMW E&W Update 2 2022

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 juni 2022
  Elektriciteit Gassen Lozing en onttrekking Proceswater Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingE&W Update
 16. Beleidsprogramma "Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving"

  De manier waarop we de verduurzaming in de gebouwde omgeving in Nederland gaan versnellen, staat in dit programma. De kern is dat we door een mix van normering, beprijzing, financiering, subsidiering en ondersteuning een duurzame woning voor iedereen binnen bereik gaan brengen. 
  1 juni 2022
  Elektriciteit Gassen Warmte Beleid en toezicht, EmissieRapport
 17. Tarievenbesluit GasTransport Services 2023

  Met dit besluit stelt de toezichthouder ACM de tarieven vast die Gasunie Transport Services (GTS) vanaf 1 januari 2023 moet hanteren voor het beheer van het landelijke gastransportnet.
  30 mei 2022
  Gassen Prijzen en tarievenWetgevingsdocument
 18. Market design Europese Commissie

  Kortetermijnmaatregelen op de energiemarkt en verbeteringen op lange termijn in de opzet van de elektriciteitsmarkt – een gedragslijn.
  18 mei 2022
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving, MarktRapport
 19. EC Press release: EC presents short-term emergency measures

  Energy Markets: Commission presents short-term emergency measures and options for long-term improvements
  12 mei 2022
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, Markt, Emissie
 20. Consultation process on the general terms and conditions for hydrogen transport and connection services

  The Dutch governmenthas asked Gasunie to develop a national infrastructure for hydrogen transport.Withthis'hydrogenbackbone',Gasuniewillcreateanationwidenetworkthat connects supply and demand for hydrogen within and between industrial clusters, storage locations and neighbouring countries.
  4 mei 2022
  Waterstof NetwerkenPresentatie