Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Rapport DNB: "Hoe raken de energiekosten het Nederlandse bedrijfsleven"

  Deze studie is een van de eerste om de signalen en gevolgen van de hogere gas- en elektraprijzen kwantitatief en meer systematisch in beeld te brengen.
  1 juli 2022
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarievenRapport
 2. Codebesluit wijziging voorwaarden opstartdienst industrie

  Het signaal bij het opstarten of uitbreiden van gasinstallaties wordt door marktpartijen als te beperkend ervaren. Deze codewijziging zorgt ervoor dat deze dienstverlening gedurende het gehele jaar wordt aangeboden.
  2 juni 2022
  Gassen Wet- en regelgeving, Aansluiting
 3. Tarievenbesluit GasTransport Services 2023

  Met dit besluit stelt de toezichthouder ACM de tarieven vast die Gasunie Transport Services (GTS) vanaf 1 januari 2023 moet hanteren voor het beheer van het landelijke gastransportnet.
  30 mei 2022
  Gassen Prijzen en tarievenWetgevingsdocument
 4. VEMW Benchmark Inkoop Energie. Gratis voor leden!

  Elk jaar organiseert VEMW de Benchmark Inkoop Energie: dé benchmark die u inzicht geeft in uw inkoopresultaten van elektriciteit en gas. Het loont om te weten wat u betaalt ten opzichte van andere zakelijke energiegebruikers! De benchmark is online, veilig en snel in te vullen.
  1 mei 2022
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarieven, LeveringJaarverslag, Rapport
 5. VEMW E&W Update 1 2022

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 maart 2022
  Afvalwater Gassen Koelwater Lozing en onttrekking Beleid en toezicht, Markt, Prijzen en tarievenE&W Update
 6. Brief GTS aan ACM

  Op 12 januari 2022 maakt GTS het Voornemen bekend m.b.t. vaststellen (administratief) exit-punt
  12 januari 2022
  Gassen Aansluiting
 7. VEMW Rekentool Energiebelasting en ODE

  Handige rekentool om de kosten voor de energiebelasting en de ODE over de laatste drie jaren te berekenen. De uitkomsten worden per discipline en als totaal over de jaren grafisch getoond.
  1 januari 2022
  Elektriciteit Gassen Belastingen, Prijzen en tarievenSchema
 8. VEMW Whitepaper Nettarieven van het gasnetwerk

  Sinds de liberalisering van de gassector zijn de netbeheerders onderhevig aan regulering. In de bijlage wordt een schets gegeven van het regelgevend kader betreft de nettarieven van het gasnetwerk.
  1 januari 2022
  Gassen Netwerken, Prijzen en tarieven
 9. Nettarieven gas (regionale netbeheerders)

  VEMW vat ieder jaar de ingediende én de vastgestelde maximale nettarieven elektriciteit van de afzonderlijke netbeheerders samen en publiceert die in een handig overzicht. Leden kunnen ze gratis downloaden.
  1 januari 2022
  Gassen Netwerken, Prijzen en tarievenRapport
 10. Energiebelastingen en ODE

  Bovenop de kosten voor de levering van elektriciteit, moet u energiebelasting en opslagen betalen. Het doel van de energiebelasting is een efficiënt gebruik van energie te stimuleren. Met de ODE heffing wordt duurzame energieproductie en de terugdringing van CO2 gefinancierd via de SDE++.
  1 januari 2022
  Elektriciteit Gassen Belastingen, Prijzen en tarieven
 11. Handboeken Milieubelastingen en heffingen

  Het Handboek Milieubelastingen is een toelichting op de Wet belastingen op milieugrondslag. In het handboek vindt u informatie over de belasting op leidingwater, de kolenbelasting, de energiebelasting, afvalstoffenbelasting en de vliegbelasting.
  1 januari 2022
  Elektriciteit Gassen Drinkwater Belastingen, Prijzen en tarievenHandleiding
 12. VEMW Whitepaper Een aansluiting op het gasnetwerk

  Een aansluiting is belangrijk voor uw gasvoorziening. Aspecten als de eigenschappen, contractuele voorwaarden en tarifering zijn van grote invloed op uw aansluitkeuze.
  1 januari 2022
  Gassen Aansluiting
 13. VEMW E&W Update 4 2021

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 december 2021
  Afvalwater Gassen Lozing en onttrekking Belastingen, Netwerken, Prijzen en tarievenE&W Update
 14. VEMW E&W Update 3 2021

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 oktober 2021
  Gassen Lozing en onttrekking Beleid en toezicht, Markt, Prijzen en tarievenE&W Update
 15. Rapport Kyos "Studie inkoopkosten netverliezen regionale gastransportnetten"

  Regionale netbeheerders moeten netverliezen inkopen op de gasmarkt en er moet een geschikte kostenschatting worden gemaakt ten behoeve van de bepaling van de vergoeding voor de netbeheerders. KYOS heeft de inkoopkosten van deze netverliezen geanalyseerd.
  17 maart 2021
  Gassen Prijzen en tarievenRapport
 16. VEMW E&W Update 2 2020

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 juni 2020
  Gassen Koelwater Lozing en onttrekking Prijzen en tarievenE&W Update
 17. ACER report on The internal gas market in Europe: The role of transmission tariffs

  With this Report the Agency fulfils its obligation according to Article 36(5) oftheNC TAR. The article states that ‘within three years as from the entry into force of this Regulation, the Agency shall publish a report on the application of reference price methodologies in Member States’.
  6 april 2020
  Gassen Netwerken, Prijzen en tarievenRapport
 18. ACM Ontwerpbesluit wijziging tariefstructuren regionale netbeheerders gas

  Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 17 maart 2020 met kenmerk ACM/UIT/526116 tot wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden als bedoeld in artikelen 12a en 12b van de Gaswet betreffende de vernieuwde aansluittaak voor regionale netbeheerders gas.
  17 maart 2020
  Gassen Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven
 19. Besluit ACM Wijziging tariefstructuren

  Kenmerk ACM/UIT/521522 wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden als bedoeld in artikelen 12a en 12b van de Gaswet betreffende de vernieuwde aansluittaak voor regionale netbeheerders gas.
  25 november 2019
  Gassen Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven
 20. ACM Ontwerpbesluit Codewijziging vernieuwde aansluittaak regionale netbeheerders gas

  ACM/UIT/513530 Ontwerpbesluit Codewijziging vernieuwde aansluittaak regionale netbeheerders gasOns kenmerk: ACM/UIT/513530 Zaaknummer: ACM/19/035748
  9 september 2019
  Gassen Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven, AansluitingWetgevingsdocument