Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Rapport Baringa "Financing models for nuclear power plants"

  Het doel van dit rapport Financieringsmodellen voor kerncentrales is om EZK relevante inzichten te verschaffen met betrekking tot de verschillende financieringsmodellen voor kerncentrales en de mogelijke rol die de Nederlandse overheid zou kunnen spelen met het oog op haar ambities op het gebied ...
  26 september 2022
  Elektriciteit MarktRapport
 2. Rapport Witteveen + Bos "Scenariostudie kernenergie"

  Naast het onderzoek naar de financieringsaspecten van kernenergie, de impact ervan op grondstoffen en energiezekerheid, de gevolgen ervan op de ruimtelijke inpassing van energieproductie, gaat deze studie vooral over de toekomstige optimale elektriciteitsproductiemix.
  26 september 2022
  Elektriciteit MarktRapport
 3. Presentaties VEMW webinar Energiecrisis

  Presentaties van het VEMW webinar Energiecrisis dat plaatsvond op vrijdag van 23 september 2022.
  23 september 2022
  Elektriciteit Gassen Markt, LeveringPresentatie
 4. Presentation Bloomberg "Energy Transition Factbook 2021"

  This Energy Transition Factbook illustrates the critical progress the world is achieving in the transition to a net-zero economy.
  23 september 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat Waterstof MarktPresentatie
 5. EU Emergency intervention to reduce electricity bills in Europe

  De Europese Commissie heeft een reeks noodmaatregelen voorgesteld als reactie op de dringende prioriteit om de consumenten in de EU deze winter te beschermen tegen hogere energieprijzen.
  14 september 2022
  Elektriciteit Markt
 6. Rapport CE Delft "Elektrificatie en vraagprofiel 2030"

  TenneT wil de energietransitie versnellen door jaarlijks een E-Top te laten plaatsvinden. Op de E-Top 2019 zijn twee thema’s geselecteerd om verder uit te diepen in een werkgroep ten behoeve van de E-TOP 2020. Dit rapport beschrijft het resultaat van de werkgroep ‘Elektrificatie en he...
  1 september 2022
  Elektriciteit Markt, Emissie, LeveringRapport
 7. Ifiecs answer to the consultation of the EC on amendments fo the reglation on capacity allocation and congestion management

  IFIEC Europe answer to the Targeted Stakeholder Consultation Paper of the European Commission Directorate-General for Energy concerning the Amendments to the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management
  1 juni 2022
  Elektriciteit Netwerken, Markt
 8. Achtergrondrapport CE Delft "Markt en flexibiliteit"

  Het doel van dit project is de verkenning en ontwikkeling van een breed gedragen bestel van marktinrichting en regelgeving voor de elektriciteitsvoorziening ter ontsluiting van flexibiliteit ten behoeve van flexibiliteitsbehoefte.
  1 juni 2022
  Elektriciteit Markt, LeveringRapport
 9. Market design Europese Commissie

  Kortetermijnmaatregelen op de energiemarkt en verbeteringen op lange termijn in de opzet van de elektriciteitsmarkt – een gedragslijn.
  18 mei 2022
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving, MarktRapport
 10. EC Press release: EC presents short-term emergency measures

  Energy Markets: Commission presents short-term emergency measures and options for long-term improvements
  12 mei 2022
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, Markt, Emissie
 11. Rapport TNO "Barriers to demand respons"

  In this report TNO  discusses many different barriers for Demand site respons in general and for four technologies specifically.
  12 mei 2022
  Elektriciteit Markt, LeveringRapport
 12. Presentation Aurora: Study ‘CO2-free flexibility resources’

  A general overview of the most relevant technologies that are able to offer flexibility to the electricity system, split into the categories of Dispatchable Production Technologies, Storage Technologies, Demand Flexibility Technologies and Other Technologies.
  1 oktober 2021
  Elektriciteit Gassen Netwerken, MarktPresentatie
 13. ACM Besluit: onderzoek n.a.v. REMIT - marktmanipulatie

  Ons kenmerk: ACM/UIT/560450Zaaknummer: ACM/20/042580Datum: 3 september 2021
  3 september 2021
  Elektriciteit Beleid en toezicht, MarktWetgevingsdocument
 14. Vragenlijst EZK inzake Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G)

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt momenteel aan verbeterde uitvoerbaarheid van het Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G)
  20 augustus 2021
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, Markt
 15. Rapport TenneT annual market update 2020

  Electricity market insights
  7 april 2021
  Elektriciteit MarktRapport
 16. VEMW Positionpaper "Visie op flex"

  Verreweg de belangrijkste omissie is het ontbreken van een visie op flexibiliteit vanuit de energiegebruiker. Dit position paper beschrijft daarom een visie op flexibiliteit in relatie tot de energie-intensieve gebruiker voor de periode 2020 tot 2030.
  15 februari 2021
  Elektriciteit MarktPositionpaper VEMW, Rapport
 17. Conceptvoorstel van wet houdende regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

  Versie internetconsultatie 17 december 2020)
  17 december 2020
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving, Markt
 18. Tariefstijging ODE inkoop elektriciteit: effecten op kosten en CO2-emissie glastuinbouw

  Studie door Wageningen University and Research
  1 juni 2020
  Elektriciteit Markt, Prijzen en tarieven, EmissieRapport
 19. Hoofdrapport Verbinding verbroken?

  Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten
  30 oktober 2012
  Elektriciteit Gassen MarktRapport