Terug naar kennisbank

Maatwerkaanpak energie-intensieve industrie laat eerste concrete stappen zien

Klimaat Kamerbrief27 februari 2023Jacques van de Worp

Kamerbrief EZK inzake voortgang maatwerkafspraken

Het kabinet wil met onder meer een maatwerkaanpak de (basis)industrie stimuleren en ondersteunen om zijn verduurzamingsopgave in Nederland te realiseren. Om zo in Nederland de noodzakelijke producten te maken die we nu en in de toekomst elke dag gebruiken, en belangrijke kennis te ontwikkelen over het ontwikkelen en toepassen van sleuteltechnologieën. Technologieën die een bijdrage leveren aan de energie- en grondstoftransitie én aan een strategisch autonome positie van de maakindustrie in Nederland en Europa. Het ministerie geeft de stand van zaken met betrekking tot de afspraken met een aantal Nederlandse bedrijven.