Terug naar kennisbank

VEMW position paper Geclausuleerd Transportrecht

Elektriciteit NetwerkenPositionpaper VEMW2 februari 2023Chiel Bakker

Door middel van het geclausuleerde transportrecht worden aangeslotenen in staat gesteld te investeren in de toenemde behoefte aan flexibiliteit. Deze flexibiliteit kan namelijk helpen de schaarser wordende netwerkinfrastructuur vollediger te benutten.

Dit VEMW position paper is tot stand gekomen in de context van een aantal lopende discussies waarin wordt gezocht naar doeltreffende en doelmatige manieren om de schaarser wordende elektriciteitsinfrastructuur beter te benutten. Deze discussies vinden o.m. plaats in formele gremia zoals het Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten (GEN), m.b.t. bijvoorbeeld het codewijzigingsvoorstel 'non-firm ATO'.