Terug naar kennisbank

Brief minister van EZK inzake de Stikstofinstallatie in Zuidbroek

Gassen Beleid en toezichtKamerbrief11 september 2021Jacques van de Worp

Planning ingebruikname nieuwe stikstofinstallatie Zuidbroek

Sinds het kabinet in 2018 besloten heeft om de gaswinning uit het Groningenveld op zo kort mogelijke termijn volledig en definitief te beëindigen, heb ik uw Kamer regelmatig over de voortgang van de afbouw geïnformeerd. Met deze briefbied ik uw Kamer de jaarrapportages van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en Gasunie Transport Services (GTS) aan over het gasjaar 2020-2021. Daarnaast informeer ik uw Kamer over de planning voor de ingebruikname van de nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek die GTS als onderdeel van haar rapportage heeft toegestuurd. De afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld is tot dusver significant voorspoediger verlopen dan waar in maart 2018 vanuit werd gegaan. Inmiddels is echter duidelijk geworden dat het niet lukt om de nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek per 1 april 2022 in gebruik te nemen.