Terug naar kennisbank

Kamerbrief beantwoording vragen over de uitspraak van de rechter in de zaak tussen Milieudefensie en Shell

Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieGerechtelijke uitspraak14 juli 2021Jacques van de Worp

Gevolgen uitspraak rechtszaak tussen Milieudefensie en Shell.

Het betreft een rechtszaak tussen Milieudefensie c.s. en Royal Dutch Shell (hierna: Shell). De reductieverplichting die door de rechtbank is opgelegd, geldt alleen voor Shell. Wel stelt de rechtbank in haar vonnis dat de verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren niet alleen voor Shell, maar voor alle bedrijven geldt.