Zoetwatervoorziening

Introductie

Voor u als zakelijke gebruiker is de beschikbaarheid van voldoende zoetwater van de juiste kwaliteit essentieel. Waterafhankelijke bedrijven en instellingen zijn verantwoordelijk voor maar liefst 20% van de totale productiewaarde in Nederland. Een economie zonder voldoende zoetwater van de juiste kwaliteit is in Nederland ondenkbaar. Door klimaatverandering en economische groei staat de beschikbaarheid van zoetwater echter onder druk. Een tekort aan zoetwater kan leiden tot beperkingen voor bedrijven zoals dat van u, die oppervlaktewater gebruiken om te koelen of grond- en drinkwater als grondstof in hun productieproces gebruiken.

VEMW vindt dat u ook in tijden van waterschaarste over voldoende zoetwater van de juiste kwaliteit moet kunnen beschikken. VEMW vindt dat zoetwatervoorziening een publieke taak moet blijven. De Nederlandse (Rijks)overheid is de eerstverantwoordelijke voor de zoetwatervoorziening.

Nationaal Deltaprogramma
Het Nationale Deltaprogramma is het Deltaplan voor de 21e eeuw. Het staat voor een veilig en aantrekkelijk Nederland, nu en straks, waar de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening op orde zijn. VEMW participeert actief in het Deltaprogramma en behartigt uw belangen als gebruiker van zoetwater. 

Duurzaam Watergebruik
Als zakelijke gebruiker van zoet water zoekt u continu naar mogelijkheden om uw waterverbruik te verduurzamen. Zo bespaart u kosten en anticipeert u op verminderde beschikbaarheid. VEMW vindt dat de overheid duurzaam industrieel watergebruik moet stimuleren en faciliteren. VEMW ondersteunt u bij het identificeren van kansen en mogelijkheden om uw watergebruik verder te verduurzamen.

Europa
Waterschaarste staat niet alleen steeds vaker op de Haagse agenda’s; ook in Brussel is er steeds meer aandacht voor. Eind 2012 presenteerde de Europese Commissie een blauwdruk voor een strategie voor voldoende water van goede kwaliteit voor de mens, de economie en het milieu. De blauwdruk bevat maatregelen die tot een efficiëntere omgang met water moeten leiden. De Commissie wil hergebruik van water stimuleren en vraagt aandacht voor beprijzing van water. VEMW wil geen nieuwe heffingen op het gebruik van water.