18 februari 2009

Lager dividend netwerkbedrijven redt werkgelegenheid in Nederland

Open brief VEMW: alle overheden moeten concrete bijdrage leveren aan behoud banen

Lagere energietarieven versterken, aldus VEMW, de verzwakte concurrentiepositie van industriële bedrijven in Nederland. Deze bedrijven, samen goed voor meer dan een miljoen banen, worden door de huidige financieel-economische crisis wereldwijd geconfronteerd met wegsmeltende afzetmarkten. Lagere energietarieven kunnen snel worden gerealiseerd als gemeenten, provincies en de rijksoverheid genoegen willen nemen met een kleiner dividend. Deze overheden krijgen als aandeelhouders jaarlijks honderden miljoenen Euro’s uitgekeerd van hun elektriciteit- en gasnetwerkbedrijven. Zo incasseert de Minister van Financiën jaarlijks zo’n € 225 miljoen voor het staatsaandeelhouderschap in TenneT en Gasunie/GTS. De aandeelhouders van de regionale netwerkbedrijven (gemeenten en provincies) krijgen in 2009 minimaal € 500 miljoen. Daarnaast profiteren m.n. lokale en regionale overheden van de verkoop van het productie- en leveringsdeel van energiebedrijven aan buitenlandse partijen. Bekend is dat het Duitse energiebedrijf RWE maar liefst € 9,3 miljard uitkeert aan de aandeelhouders van Essent (vooral gemeenten en de provinciale overheid) bij de overname van dat bedrijf. Ook de aandeelhouders van Nuon kunnen incasseren -waarschijnlijk zo’n € 7 miljard Euro- bij de verkoop van dat bedrijf. Ook andere energieleveringsbedrijven staan in de etalage.

Volgens de Europese Commissie krimpt de Nederlandse economie dit jaar met 2 procent. Dat is aanzienlijk meer dan het gemiddelde van de Europese Unie. Naar verwachting verdubbelt binnenkort de werkloosheid in ons land. Met name de industrie wordt door al deze ontwikkelingen buitengewoon hard getroffen. Zo manifesteerde zich in de afgelopen maanden een ongekende vraaguitval die zich na de Tweede Wereldoorlog niet meer heeft voorgedaan. Bedrijven verminderen mede daardoor hun productie met 30-50 procent of zelfs nog meer. Ook in de zakelijke dienstverlening en in de bouw wordt de economische teruggang duidelijk zichtbaar. De aard en omvang van deze economisch-financiële crisis vraagt daarom om een samenhangend pakket van onorthodoxe maatregelen. Daarbij moeten ook de verschillende overheden hun eigen inkomstenstromen kritisch durven toetsen. Immers de dividenden en andere geldstromen die ze ontvangen van elektriciteit- en gasnetwerkbedrijven worden gegenereerd door de, vergeleken met de ons omringende landen, hoge energietarieven die bedrijven en burgers moeten betalen. Anno 2009 is Nederland op energiegebied nog altijd een eenzaam ‘duurte-eiland’.

In een open brief aan de eigenaren van de elektriciteit- en gasnetten doet VEMW een indringend beroep om in deze uitzonderlijke economische situatie –eenmalig- af te zien van de helft van de vergoeding die zij krijgen voor het geïnvesteerde gemeenschapsgeld. Daarnaast wil VEMW dat de netwerkbedrijven een eenmalige tariefsverlaging doorvoeren van 10 procent. Zo leveren alle overheden een concrete bijdrage aan de instandhouding van economische bedrijvigheid en werkgelegenheid in Nederland.

Zie ook www.vemw.nl


EINDE BERICHT
Noot voor de redactie - niet voor publicatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met VEMW, dr. Hans Grünfeld, algemeen directeur, telefoon 0348 - 48 43 66 of 06 54 22 31 03.