Bestuur

Bestuur VEMW reflecteert de diversiteit van het ledenbestand.

Het VEMW Bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoerend beleid van VEMW. Het stelt daarnaast jaarlijks de begroting en de contributies vast. Het voorbereidende werk voor VEMW standpunten gebeurt door het VEMW Bureau in samenwerking met actieve leden in de Taak-, Werk- en Beleidsgroepen. Het VEMW Bestuur accordeert deze standpunten en legt hier, én over het gevoerde beleid, verantwoording af in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Voorzitter VEMW
Onafhankelijk voorzitter is drs. Gertjan (G.J.) Lankhorst

Bestuursleden VEMW
De samenstelling van het VEMW Bestuur reflecteert de verschillende branches van de VEMW lidbedrijven. Bestuursleden worden voor vier jaar benoemd. In principe kan elk lid een voordracht doen voor een bestuurslid. 

De VEMW-bestuursleden zijn:
ir. P.M.E. Dirix, NS Reizigers, sinds 2015
ir. M. Dronkers, Crown van Gelder, sinds 2013
drs. M.E. Galjee, Akzo Nobel Industrial Chemicals, sinds 2015
ir. C.P. de Haas, Royal Cosun, sinds 1 november 2016
vacate  - deelname namens VNMI (kandidatuur wordt voorgelegd aan de ALV in juni 2018)
Vacature,  Heineken Nederland B.V., 's-'s-Hertogenbosch (voordracht M. Koudenburg wordt voorgelegd aan de ALV in juni 2018)
ir. F. Mackor, Air Liquide Industrie B.V. 
drs. C.A. Pietersen, Tata Steel, sinds 2012 (vicevoorzitter)
drs. ir. T. Schurmans, Cargill sinds 2010
drs. G.J. Lankhorst, voorzitter, sinds 2017
dr. D.E. Stobbe, Dow Chemical, sinds 2009
ir. W.B.M. Vermijs, USG Industrial Utilities, voordracht wordt voorgelegd aan de ALV in juni 2018.


Journal VEMW INzicht