Kosten

Wat kost het lidmaatschap van VEMW?

Jaarlijks stellen de leden in de Algemene Ledenvergadering de contributie vast. VEMW heft contributie volgens de contributietabel welke is gebaseerd op het elektriciteits- en/of gas- en/of watergebruik. Leden betalen volgens het principe: mate van het belang bepaalt hoogte van de contributie.

De overige voorwaarden van het lidmaatschap staan in de statuten en het huishoudelijk reglement.