Resultaten voor leden

VEMW boekt resultaten voor zakelijke elektriciteits-, gas- en watergebruikers

Resultatenoverzicht
VEMW vindt het belangrijk de bereikte resultaten zoveel mogelijk te kapitaliseren en met u te delen. Daarom stellen wij elk jaar een Resultatenoverzicht op. De overzichten vindt u aan de rechterzijde van deze pagina. 

Middels de E&W Update informeert VEMW haar leden over nieuwe wetten, regels en beleid (-voornemens) op het gebied van energie, water en duurzaamheid. De E&W Update wordt digitaal verspreid onder leden van VEMW en verschijnt ieder kwartaal (zie rechterzijde van de pagina).