Netwerk

VEMW faciliteert het netwerk voor de zakelijke Energie- en Watergebruiker

VEMW vormt met haar leden hét netwerk voor de zakelijke energie- en watergebruiker in Nederland.

De zakelijke energiegebruiker
Als zakelijke energiegebruiker is energie een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsplan. U koopt uw gas of elektriciteit zo scherp mogelijk in om bedrijfskosten te reduceren, u doet aan energiebesparing om uw bedrijfsproces energiezuiniger te maken en verduurzaamt het bedrijfsproces via een eigen WKK-installatie of eigen hernieuwbare energieproductie.

De zakelijke watergebruiker
Als zakelijke watergebruiker bent u afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende water van de juiste kwaliteit. U wilt daar een redelijke prijs voor betalen. In Nederland is dat echter niet vanzelfsprekend. VEMW biedt een platform om kennis uit te wisselen met de andere energiegebruikers in Nederland. Ook organiseren wij regelmatig kennisuitwisselingsbijeenkomsten.

Van facilitair medewerker tot bestuursvoorzitter
VEMW-leden bepalen mede de standpunten van de vereniging. Dit doen zij in Beleid- en taakgroepen. Zij hebben dagelijks te maken met de consequenties van wet- en regelgeving, op de werkvloer en in de boardroom. Zij zijn bijvoorbeeld facilitair medewerker, HSE-functionaris, bestuursvoorzitter, directeur(/eigenaar), manager, operationele functionaris, commerciële energie-inkoper, facilitair manager en innovatiemanager. Door deze gevarieerde ledendoorsnee heeft VEMW een gebalanceerd zicht op de knelpunten van beleid, wet- en regelgeving en marktfunctioneren op het gebied van elektriciteit, gas en water. 

Twitter 
VEMW maakt al langere tijd intensief gebruik van Twitter. De Algemeen Directeur en de Directeur water en alle VEMW-adviseurs zijn fervente twitteraars. Twitter maakt onlosmakelijk deel uit van de belangenbehartiging van onze leden: veel prominente actoren in de energie- en waterwereld, begeven zich actief op dit medium. Het biedt VEMW daarmee de mogelijkheid direct haar opinie over actuele ontwikkelingen rechtstreeks kenbaar te maken. Iedereen die de actualiteit op energie- en watergebied tot op de minuut wil volgen moet zeker onze twitteraccounts volgen. Daarnaast kunt u zich zélf mengen in de discussie of de VEMW-opinie verder helpen verkondigen, eenvoudig door te retweeten. 

LinkedIn
Op de VEMW LinkedIn pagina vindt u actualiteiten op het gebied van energie en water. VEMW zal op korte termijn LinkedIn groepen gaan faciliteren, zodat leden elkaar kunnen vinden om ervaringen en expertise te delen.