Waarom VEMW

Een betrouwbare levering van elektriciteit, gas en water aan u, de zakelijke energie- en waterafnemer, is geen vanzelfsprekendheid. Laat staan dat u energie en water tegen een optimaal tarief krijgt. De elektriciteits- gas- en watermarkten leveren niet automatisch concurrerende producten en diensten: de overheid is hier nog deels, of zelfs geheel, aandeelhouder in. Het is daarom van groot belang dat zakelijke energie- en watergebruikers zich organiseren en tegenwicht bieden. VEMW behartigt de belangen van de zakelijk energie- en watergebruikers al sinds 1998.

De belangrijkste VEMW-standpunten zijn: 
 • Zekerheid van energie- en waterlevering:
  Nieuwe regelgeving en sterk veranderende marktomstandigheden maken een betrouwbare energie- en watervoorziening niet zondermeer vanzelfsprekend. 

 • Beheersbaarheid van energie- en waterkosten:
  Er bestaan nog veel (fysieke) barrières en inefficiëntie in de energie- en watersector waardoor uw energie- en waterrekening explosief kunnen stijgen. VEMW staat voor een goed functionerende Europese energiemarkt, efficiënte waterdiensten, maximale kostentransparantie en onafhankelijk toezicht.
   
 • Keuzevrijheid en ruimte om te ondernemen:
  Keuzevrijheid is essentieel voor u om te kunnen ondernemen. Alleen dan kunt u het gebruik van elektriciteit, gas en water in uw bedrijfsvoering optimaliseren. Op papier kent Nederland een vrije energiemarkt. In de praktijk valt er nog veel te verbeteren voordat er sprake is van een goed functionerende markt. VEMW pleit voor regels die doelmatig en flexibel zijn en daarmee ruimte geven voor het optimaliseren van het energie- en waterbeleid van uw bedrijf.