Belangenbehartiger

De Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) is hét kenniscentrum en dé belangenbehartiger voor de zakelijke elektriciteit- gas- en waterafnemers in Nederland. VEMW staat voor betrouwbare voorzieningen en beheersbare kosten.

VEMW is dé belangenbehartiger 

  • Dit zeggen we niet alleen zelf, de overheid erkent de positie van VEMW als ‘representatieve organisatie’-een bij wet vastgestelde entiteit.
  • VEMW beschikt hierdoor over een breed instrumentarium aan rechtsbeschermingsmiddelen.
  • Ook de watersector erkent VEMW als spreekbuis van de zakelijke watergebruikers.
  • VEMW kent een grote en diverse achterban: de vereniging vertegenwoordigt meer dan de helft van het totale zakelijke energie- en watergebruik in Nederland. 
  • VEMW leden zijn niet alleen grootgebruikers, zoals de staalbedrijven, chemische bedrijven, papierfabrieken e.d. Ook ziekenhuizen, universiteiten, kleinere productiebedrijven, bedrijven uit de gebouwde omgeving zijn lid. 
  • VEMW is gesprekspartner voor overheid, politiek, besturen, marktpartijen en overige maatschappelijk relevante organisaties, zowel nationaal als ook Europees. 
  • VEMW kent de weg in Den Haag en Brussel als geen ander.
Als zakelijke energie- of watergebruiker staat u als VEMW-lid altijd sterker dan wanneer u zelfstandig opereert. 

VEMW in Brussel

Energievraagstukken worden al lang niet meer alleen op nationaal niveau aangepakt. Brussel speelt hierin een steeds belangrijkere rol. VEMW werkt hierin samen met zusterorganisaties uit 13 landen verenigd in IFIEC, de overkoepelende Europese organisatie. VEMW levert een actieve bijdrage aan diverse Working Parties, de uitvoerende werkgroepen waarin het beleid wordt afgestemd (WP Electricity, Oil & Gas, Climate & Efficiency). In deze Working Parties werken leden en bureaumedewerkers samen om de positie van VEMW in te brengen. Hierin zijn ook voorzitters van de VEMW-Taakgroepen actief.  

Kijk voor meer informatie op de IFIEC-website