VEMW

De Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) is hét kenniscentrum en dé belangenbehartiger voor de zakelijke elektriciteit- gas- en waterafnemers in Nederland. VEMW staat voor betrouwbare voorzieningen en beheersbare kosten.

VEMW is dé belangenbehartiger

 • Dit zeggen we niet alleen zelf, de overheid erkent de positie van VEMW als ‘representatieve organisatie’ een bij wet vastgestelde entiteit. 
 • VEMW beschikt hierdoor over een breed instrumentarium aan rechtsbeschermingsmiddelen. 
 • Ook de watersector erkent VEMW als spreekbuis van de zakelijke watergebruikers. 
 • VEMW kent een grote achterban: de vereniging vertegenwoordigt meer dan de helft van het totale zakelijke energie- en watergebruik in Nederland. 
 • VEMW is gesprekspartner voor overheid, politiek, besturen, marktpartijen en overige maatschappelijk relevante organisaties, zowel nationaal als ook Europees.
 • VEMW kent de weg in Den Haag en Brussel als geen ander. 
 • Als zakelijke energie- of watergebruiker staat u als VEMW-lid altijd sterker dan wanneer u zelfstandig opereert. 

VEMW is hét kenniscentrum

 • VEMW heeft toegang tot verschillende prijsplatforms en bewerkt deze informatie tot waardevolle prijsoverzichten die VEMW-leden dagelijks gratis kunnen downloaden.
 • VEMW is als belangenbehartiger als eerste op de hoogte van wijzigingen in wet- en regelgeving waardoor leden altijd het best geïnformeerd zijn.
 • VEMW biedt een platform en netwerk om de (praktijk)kennis van leden te delen.
 • VEMW organiseert ledenbijeenkomsten, waaronder de populaire kennislunches. In de coronatijd zijn wij overgeschakeld op webinars. 
 • Zakelijke energie- en watergebruikers ontmoeten elkaar op hét jaarlijkse netwerkevenement, de VEMW-ledendagen: de VEMW Energiedag en het congres Watervisie, dat wij samen met andere partijen organiseren. 
 • U kunt nieuwe kennis opdoen of bijspijkeren met de ‘VEMW Basiscursus Elektriciteit & Gas’. 
 • VEMW-leden hebben toegang tot de online kennisdatabase met handige gereedschappen.
 • VEMW biedt leden dagelijks grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend. 

Als VEMW-lid bent u altijd verzekerd van de juiste, actuele, prijsinformatie, de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, praktische gereedschappen én kunt u beschikken over een uitgebreid energie- en waternetwerk.

VEMW biedt leden een netwerk

 • Door deelname aan Taak- en Beleidgroepen kunnen leden veel kennis opdoen 
 • Door deel te nemen aan VEMW bijeenkomsten komen leden collega's tegen die voor dezelfde uitdagingen staan