Bestuur

Het bestuur VEMW reflecteert de diversiteit van het ledenbestand

Het VEMW Bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoerend beleid van VEMW. Het stelt jaarlijks de begroting en de hoogte van de contributies vast. Het voorbereidende werk voor VEMW standpunten gebeurt door het VEMW Bureau in samenwerking met actieve leden in de Beleid-, en taakgroepen. Het VEMW Bestuur accordeert deze standpunten en legt hierover én over het gevoerde beleid, verantwoording af in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Voorzitter VEMW
Onafhankelijk voorzitter is drs. Gertjan (G.J.) Lankhorst

Bestuursleden VEMW
De samenstelling van het VEMW Bestuur reflecteert de verschillende branches waarin de VEMW lidbedrijven actief zijn. Bestuursleden worden voor vier jaar benoemd. In principe kan elk lid een voordracht doen voor een bestuurslid. 

De VEMW-bestuursleden zijn:

M. Dronkers, Crown van Gelder, sinds 2013
H. van Echteld, FrieslandCampina, benoeming volgt in de ALV van juni 2022
M.E. Galjee, Nobian, sinds 2015 (penningmeester)
G.H.R. Janssen, Nyrstar, benoeming volgt in de ALV van juni 2022
F. Mackor, Air Liquide Industrie B.V., sinds 2017
G.J. Lankhorst, voorzitter, sinds 2017
A. van Loon, Tata Steel, benoeming volgt in de ALV van juni 2022
H. Schuil, Cosun (sinds 2021)
D.E. Stobbe, Dow Chemical, sinds 2009
P.H. Timp,  Heineken Nederland Supply B.V.,  sinds 2019
W.B.M. Vermijs, USG Industrial Utilities, sinds 2018 (secretaris)
T. Voet, NS Reizigers, benoeming volgt in de ALV van juni 2022