Bestuur

Bestuur VEMW reflecteert de diversiteit van het ledenbestand.

Het VEMW Bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoerend beleid van VEMW. Het stelt  jaarlijks de begroting en de hoogte van de contributies vast. Het voorbereidende werk voor VEMW standpunten gebeurt door het VEMW Bureau in samenwerking met actieve leden in de Taak-, en Beleidsgroepen. Het VEMW Bestuur accordeert deze standpunten en legt hierover, én over het gevoerde beleid, verantwoording af in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Voorzitter VEMW
Onafhankelijk voorzitter is drs. Gertjan (G.J.) Lankhorst

Bestuursleden VEMW
De samenstelling van het VEMW Bestuur reflecteert de verschillende branches waarin de VEMW lidbedrijven actief zijn. Bestuursleden worden voor vier jaar benoemd. In principe kan elk lid een voordracht doen voor een bestuurslid. 

De VEMW-bestuursleden zijn:

M. Dronkers, Crown van Gelder, sinds 2013
M.E. Galjee, Nouryon, sinds 2015 (penningmeester) 
P.H. Timp,  Heineken Nederland Supply B.V.,  sinds 2019
F. Mackor, Air Liquide Industrie B.V. 
C.A. Pietersen, Tata Steel, sinds 2012 (vicevoorzitter)
G.J. Lankhorst, voorzitter, sinds 2017
H. Schuil, Royal Cosun (benoeming vindt plaats in de e.v. algemene ledenvergadering)
S. Steeneken, Nyrstar Budel, namens VNMI, sinds 2018
D.E. Stobbe, Dow Chemical, sinds 2009
W.B.M. Vermijs, USG Industrial Utilities, sinds 2018 (secretaris)
J. Woudstra, NS Reizigers, sinds 2019