Lid worden?

Leden betalen volgens het principe: mate van het belang bepaalt hoogte van de contributie.

VEMW staat voor betrouwbare voorzieningen en beheersbare kosten. Laat uw stem als zakelijke energie- en watergebruiker horen in Den Haag en Brussel. Met VEMW staat u sterker. Word VEMW-lid!

Het lidmaatschap van de enige Nederlandse vereniging voor zakelijke energie- en watergebruikers biedt u veel voordelen:

  • Actieve stem in belangenbehartiging
  • Relevante en actuele kennisopbouw door aansluiting bij de enige Nederlandse vereniging voor de zakelijke energie- en watergebruiker
  • Individueel en onafhankelijk advies van uw VEMW-energieadviseur
  • Altijd verzekerd van de juiste, actuele, prijsinformatie
  • Als eerste anticiperen op wijzigingen in wet- en regelgeving
  • Telefonische helpdesk
  • Toegang tot VEMW-kennisbijeenkomsten
  • Gratis deelname aan de jaarlijkse VEMW Benchmark Inkoop Energie

Jaarlijks stellen de leden in de Algemene Ledenvergadering de contributie vast. VEMW heft contributie volgens de contributietabel welke is gebaseerd op het elektriciteits- en/of gas- en/of watergebruik. Leden betalen volgens het principe: mate van het belang bepaalt hoogte van de contributie

Voor buitengewone leden (leveranciers en adviseurs/adviesbureaus) gelden andere contributievoorwaarden. Bent u geïnteresseerd? Neem contact op met Karin Burghouwt op 0348 484356 of  (kb at vemw punt nl.

De overige voorwaarden van het lidmaatschap staan in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Voor leden: wilt u het lidmaatschap opzeggen, klik dan op de login button voor meer informatie. 


Login