Resultaten voor leden

VEMW boekt resultaten voor zakelijke elektriciteits-, gas- en watergebruikers

VEMW vindt het belangrijk de bereikte resultaten zoveel mogelijk te kapitaliseren en met haar leden te delen. Daarom stellen wij elk jaar een Resultatenoverzicht op. De overzichten vindt u aan de rechterzijde van deze pagina.  Over het jaar 2018 hebben wij voor het eerst voor alle leden een individueel jaarverslag opgesteld. Daarin is de toegevoegde waarde van het lidmaatschap voor elk lidbedrijf waar mogelijk gekwantificeerd. Over 2019 is een Jaarverslag op Maat uitgebracht. Per lidbedrijf hebben we inzichtelijk gemaakt wat de waarde van het lidmaatschap is, - ook kwantitatief - ten opzichte van de contributie. 

Middels de E&W Update informeert VEMW haar leden over nieuwe wetten, regels en beleid (-voornemens) op het gebied van energie, water en duurzaamheid. De E&W Update wordt digitaal verspreid onder leden van VEMW en verschijnt ieder kwartaal (zie rechterkolom).