Lid worden

Leden betalen volgens het principe: mate van het belang bepaalt hoogte van de contributie

VEMW staat voor betrouwbare voorzieningen en beheersbare kosten. Laat uw stem als zakelijke energie- en watergebruiker horen in Den Haag en Brussel. Met VEMW staat u sterker. Word VEMW-lid!

Het lidmaatschap van de enige Nederlandse vereniging voor zakelijke energie- en watergebruikers biedt u veel voordelen:

  • Actieve stem in belangenbehartiging
  • Relevante en actuele kennisopbouw door aansluiting bij de enige Nederlandse vereniging voor de zakelijke energie- en watergebruiker
  • Individueel en onafhankelijk advies van uw VEMW-energieadviseur
  • Altijd verzekerd van de juiste, actuele, prijsinformatie
  • Als eerste anticiperen op wijzigingen in wet- en regelgeving
  • Telefonische helpdesk
  • Toegang tot VEMW-kennisbijeenkomsten
  • Gratis deelname aan de jaarlijkse VEMW Benchmark Inkoop Energie

Jaarlijks stellen de leden in de Algemene Ledenvergadering de contributie vast. VEMW heft contributie volgens de contributietabel welke is gebaseerd op het elektriciteits- en/of gas- en/of watergebruik. Leden betalen volgens het principe: mate van het belang bepaalt hoogte van de contributie

Voor buitengewone leden (leveranciers en adviseurs/adviesbureaus) gelden andere contributievoorwaarden. Bent u geïnteresseerd? Neem contact op met Karin Burghouwt op 0348 484356 of  kb@vemw.nl.

De overige voorwaarden van het lidmaatschap staan in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Opzegging van het lidmaatschap: (art. 7, lid 4 van de statuten): "Opzegging van het lidmaatschap door een lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien redelijkerwijs niet van de vereniging of van het lid gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren."

Wilt u het VEMW lidmaatschap beëindigen, stuurt u dan een mail aan kb@vemw.nl.