Bijeenkomsten

VEMW organiseert kennislunches, ledendagen, seminars en de Basiscursus elektriciteit en gas

VEMW is hét kenniscentrum voor de zakelijke energie- en watergebruiker. Naast waardevolle gratis online prijsinformatie de stemming)   en gereedschappen voor VEMW-leden faciliteert VEMW kennisoverdracht door middel van ledenbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden altijd zeer hoog gewaardeerd. Binnen korte tijd zijn leden bijgepraat over actuele energie of wateronderwerpen. Daarnaast bieden deze bijeenkomsten de mogelijkheid praktijkervaring uit te wisselen in het uitgebreide VEMW-energie- en waternetwerk.

VEMW Energiedag   

Zakelijk energiegebruikers ontmoeten elkaar op hét jaarlijkse netwerkmoment van VEMW: de VEMW Energiedag. Deze Energiedag vindt plaats op locatie en staat in het teken van een actueel thema op het gebied van elektriciteit, gas of CO2 met bijdragen van gezaghebbende sprekers. Een rondleiding en een lopend buffet sluiten de dag af.

VEMW Waterdag

Zakelijk watergebruikers ontmoeten elkaar op de VEMW Waterdag. De Waterdag is op dezelfde leest geschoeid als de VEMW Energiedag waarbij kennisoverdracht en netwerken centraal staan. De Waterdag wordt, in tegenstelling tot de Energiedag, niet jaarlijks gehouden. De VEMW Waterdag vindt plaats op locatie en staat in het teken van een actueel waterthema met bijdragen van gezaghebbende sprekers. Een rondleiding en een lopend buffet sluiten de dag af.

VEMW Energie- en Waterlunches

VEMW organiseert jaarlijks een aantal kennislunches (Energie en Water) op het VEMW-kantoor in Woerden. Deze bijeenkomsten zijn zeer populair onder de leden. In twee uur tijd krijgen zij tijdens een broodjeslunch informatie over actuele thema’s van externe deskundige sprekers. De kennislunches bieden ruimte voor het stellen van vragen en het delen van uw praktijkervaringen tijdens discussies. 


VEMW Basiscursus Elektriciteit en Gas  

Dé perfecte cursus voor een nieuwkomer in de energiebranche is de door VEMW zelf ontwikkelde Basiscursus Elektriciteit en Gas. Deze tweedaagse cursus is een introductie voor medewerkers die energievraagstukken behandelen. De cursus bestrijkt de volgende onderwerpen:
- Elektriciteit, gas en CO2
- Beleid en toezicht
- Netwerken en aansluitingen
- Marktfunctioneren
- Inkoop
- Duurzaamheid
- Positie energiegebruiker

VEMW Seminars  

VEMW organiseert een aantal keer per jaar seminars over actuele onderwerpen. Leden worden door experts en materiedeskundigen voorzien van actuele informatie. De seminars duren, afhankelijk van het onderwerp, een of twee dagdelen en worden gehouden in het VEMW-kantoor in Woerden.