Ledenvoordeel

De voordelen van een lidmaatschap op een rij

Bedrijven zijn lid van VEMW en betalen contributie. De hooge van de contributie is gebaseerd op het elektricieits- en/of gas- en/of watergebruik. Naast het behartigen van de belangen voor de leden door een actieve lobby, deelname in en aan overleggremia in binnen- en buitenland zorgt VEMW ervoor dat leden veel praktische voordelen hebben van het lidmaatschap. Het gaat daarbij om:

Actuele waardevolle prijsinformatie op deze site. Het kenniscentrum op deze website bevat een schat aan praktische informatie. 

Helpdesk. VEMW experts beantwoorden telefonisch of schriftelijk uw dagelijkse vragen over het gebruik van energie en water. 

Netwerk: VEMW biedt een platform voor kennisuitwisseling tussen leden onderling. 

Bijeenkomsten: VEMW faciliteert kennisoverdracht door middel van ledenbijeenkomsten zoals: Energiedag, Waterdag, Energielunches, Waterlunches, Seminars en de Basiscursus  Gas & Elektriciteit

VEMW communiceert op velerlei wijze met haar leden. Voorbeelden zijn: 

VEMW Inzicht

VEMW brengt 4x per jaar gratis een blad uit over alle onderwerpen waarmee de vereniging zich bezig houdt: VEMW Inzicht. Het kwartaalblad bevat opinieartikelen, interviews met leden, praktijkcases, verenigingsnieuws en actualiteiten over energie en water.
Wilt u Inzicht ontvangen? Laat hier uw gegevens achter en ontvang 4x per jaar VEMW Inzicht per post of per mail.

Energie & Water Update

Middels de E&W Update informeert VEMW u over nieuwe wetten, regels en beleid (-voornemens) op het gebied van energie, water en duurzaamheid. De E&W Update wordt digitaal verspreid onder leden  en verschijnt ieder kwartaal.

Digitale nieuwsbrief

Iedere week ontvangen leden een digitale nieuwsbrief met verwijzingen naar de meest recente nieuwsontwikkelingen en activiteiten.

Twitter 

VEMW maakt al langere tijd intensief gebruik van Twitter (@VEMWNIEUWS). De Algemeen Directeur en de Directeur water en alle VEMW-adviseurs zijn fervente twitteraars. Twitter maakt onlosmakelijk deel uit van de belangenbehartiging van onze leden: veel prominente actoren in de energie- en waterwereld, begeven zich actief op dit medium. Het biedt VEMW daarmee de mogelijkheid direct haar opinie over actuele ontwikkelingen rechtstreeks kenbaar te maken. Iedereen die de actualiteit op energie- en watergebied tot op de minuut wil volgen moet zeker onze twitteraccounts volgen. Daarnaast kunt u zich zélf mengen in de discussie of de VEMW-opinie verder helpen verkondigen, eenvoudig door te retweeten.

LinkedIn 

Op de VEMW LinkedIn pagina vindt u actualiteiten op het gebied van energie en water.

Aanvragen communicatie uitingen VEMW

Laat uw gegevens achter en u ontvangt de door u aangegeven nieuwsuitingen. 

*
*
*