Vragen?

Stel ze aan het VEMW Kenniscentrum!

De wereld om ons heen verandert, met complexe uitdagingen. Zo ook de energie- en watervoorziening, hetgeen leidt tot vragen. Ook zijn er instanties, zoals uw netbeheerder, meetbedrijf, leverancier,  gemeente of provincie die u benaderen met een vraag, oproep of mededeling die tot actie nopen. Weet u niet hoe te reageren of vraagt u zich af wat een specifieke reactie voor gevolgen kan hebben? Neem dan contact op met VEMW!

Wij hebben de kennis en expertise met betrekking tot de energie- en watervoorziening, en vraagstukken met betrekking tot aansluitingen, transport, levering, kosten, belastingen, e.d.  U maakt van deze dienst gebruik door het vragenformulier in te vullen of rechtstreeks contact op te nemen met uw VEMW-adviseur Eric Picard: ep@vemw.nl