Benchmark inkoop elektriciteit en gas

Deelname levert u een uniek inzicht in uw kosten t.o.v. andere gebruikers

Wat is de VEMW Benchmark?
Met de ‘Benchmark Inkoop Energie’ van VEMW krijgt u een uniek inzicht in uw behaalde inkoopprestaties. Deelname geeft u, als zakelijke elektriciteitsgebruiker, de mogelijkheid uw inkoopprestaties te meten en te vergelijken met gebruikers met eenzelfde inkoopprofiel (vraag) in plaats van een vergelijking met de energiemarkten (aanbod). De VEMW Benchmark is uniek in Nederland en een must voor alle zakelijke elektriciteitsgebruikers. De VEMW Benchmark is een belangrijk hulpmiddel bij de evaluatie én planning van uw inkoop- of prijsstrategie.

Wat levert deelname u op?
Deelname levert inzicht op in de resultaten van uw elektriciteit- en gasinkoop, waarbij de rapportage antwoord geeft op vragen als:

  • Wat is mijn inkoopresultaat ten opzichte van andere zakelijke gebruikers met eenzelfde inkoopprofiel?
  • Wat zijn de resultaten van verschillende inkoopstrategieën?
  • Op welke producten wordt er geclickt?
  • Hoe intensief is de spreiding van de inkoop en wat levert het op?

Werkwijze
De benchmark betreft de inkoopresultaten van elektriciteit (en gas) over het afgelopen kalenderjaar. Wij vragen u een vragenlijst in te vullen op basis van de daadwerkelijke inkoopgegevens m.b.t. het voorgaande kalenderjaar. VEMW controleert die gegevens om de resultaten op een correcte manier te kunnen vergelijken met andere deelnemers aan de benchmark. VEMW analyseert de prijzen en de inkoopmethoden.

Rapportage
VEMW rapporteert de uitkomsten in een duidelijk overzicht, uitsluitend aan de deelnemende VEMW-leden. U moet dus deelnemen om inzicht te kunnen krijgen in de uitkomsten.

Elk deelnemend VEMW-lid ontvangt een geïndividualiseerde rapportage. Die rapportage is geanonimiseerd: u kunt uitsluitend uw eigen verbruik van elektriciteit en/of gas en de bijbehorende prijs herleiden. grafiek ziet u hoe uw eigen inkoop scoort ten opzichte van andere zakelijke energiegebruikers met een vergelijkbaar verbruiksprofiel. 

Wie kan deelnemen aan de benchmark?
Deelname is exclusief voor VEMW-leden.

Hoe kunt u deelnemen?
Aan het begin van elk jaar nodigt VEMW u en al haar andere leden uit deel te nemen aan de Benchmark Inkoop Energie. U ontvangt een link naar een beveiligde website met persoonlijke en unieke inloggegevens. 

Wat kost deelname aan de benchmark?
Deelname aan de VEMW Benchmark is gratis.

Wat is de doorlooptijd?
De doorlooptijd tussen de openstelling van de jaarlijkse benchmark (meestal in maart) en de presentatie van de resultaten bedraagt 2-3 maanden.

Vertrouwelijkheid gegevens
VEMW waarborgt de vertrouwelijkheid van uw gegevens. In de rapportage zijn de gegevens geanonimiseerd: u herkent alleen uw eigen gegevens en niet die van een ander, en vice versa kan een ander uw gegevens niet herkennen. De wijze waarop VEMW uw gegevens behandelt, leest u in het document waarborg. De Benchmark is alleen voor grootverbruikersaansluitingen met een aansluitwaarde groter dan 3x80 A met vestigingen in Nederland.

Voor meer informatie of deelname aan de Benchmark Inkoop Energie neemt u contact op met Eric Picard van VEMW, telefoonnummer 0348 484 351.