Congres Watervisie

Samen met partners organiseert VEMW het congres Watervisie

Watervisie

In 2019, 2020 en 2021 was VEMW medeorganisator van het het congres Watervisie. Initiatiefnemers van dit congres zijn Industrielinqs en Evides.