Over VEMW

Wat is VEMW

VEMW is er voor kleine, middelgrote en grote bedrijven en instellingen die warmte, elektriciteit, gas en/of water gebruiken. VEMW komt op voor de belangen van deze organisaties waar het gaat om het zakelijke gebruik van energie en water in Nederland en in de Europese Unie, en biedt hen ondersteuning, informatie en advies. Na 100 jaar belangenbehartiging mag de vereniging zich Koninklijke VEMW noemen.

Ledenvoordeel 
Bedrijven zijn lid van VEMW en betalen contributie op basis van ‘mate van belang bepaalt de hoogte van de contributie’. Naast het behartigen van de belangen voor de leden, door een actieve lobby, deelname in en aan overleggremia in binnen- en buitenland zorgt VEMW ervoor dat leden veel praktische voordelen hebben van het lidmaatschap. VEMW informeert leden over een veelheid van onderwerpen op de door hen gewenste manier. 

Organisatie
Leden van VEMW ontwikkelen het beleid van VEMW. Zij doen dit in de zogenoemde Taak- en Beleidsgroepen. De Taak- en Beleidgroepen zijn samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van leden van VEMW.

VEMW bewaakt de representatiegraad van deze samenstelling, faciliteert de bijeenkomsten en vergaderingen en levert de secretaris. De VEMW-leden leveren de praktijkkennis en -ervaring die nodig is voor een weloverwogen en goed onderbouwd standpunt. VEMW biedt hierbij ondersteuning en draagt de standpunten uit naar de overheid, toezichthouders op de energie- en watersector en overige betrokken partijen.

Lidmaatschap VEMW: invloed zakelijke energie- en watergebruiker

Met VEMW staat u sterker! Het is van groot belang dat zakelijke energie- en watergebruikers worden gehoord in Den Haag en Brussel. Juist nu! VEMW staat voor betrouwbare voorzieningen en beheersbare kosten. VEMW: úw belangenbehartiger en úw kenniscentrum op het gebied van elektriciteit, gas en water kan niet zonder uw steun. Word lid!