Over VEMW

Wie en wat is VEMW

VEMW is er voor kleine, middelgrote en grote bedrijven en organisaties die warmte, elektriciteit, gas en water gebruiken. VEMW komt op voor de belangen van deze bedrijven en instellingen op het gebied van energie en water in Nederland en in de Europese Unie, en biedt hen ondersteuning, informatie en advies. Na 100 jaar belangenbehartiging mag de vereniging zich Koninklijke VEMW noemen.

VEMW is onafhankelijk adviseur
• VEMW helpt individuele leden met advies op maat  over inkoop, nota’s, offertes en contracten.
• VEMW incasseert  geen provisie, zoals uw commerciële energie-adviseur.
Voor VEMW telt alleen uw belang als zakelijke energie- en watergebruiker.

Naast waardevolle gratis online prijsinformatie en gereedschappen voor VEMW-leden faciliteert VEMW kennisoverdracht door middel van ledenbijeenkomsten. Binnen korte tijd zijn leden bijgepraat over actuele energie of wateronderwerpen. Daarnaast bieden deze bijeenkomsten de mogelijkheid praktijkervaring uit te wisselen in het uitgebreide energie- en waternetwerk. 

Ledenvoordeel 
Bedrijven zijn lid van VEMW en betalen contributie op basis van ‘mate van belang bepaalt de hoogte van de contributie’. Naast het behartigen van de belangen voor de leden, door een actieve lobby, deelname in en aan overleggremia in binnen- en buitenland zorgt VEMW ervoor dat leden veel praktische voordelen hebben van het lidmaatschap. VEMW informeert leden over een veelheid van onderwerpen op de door hen gewenste manier. 

Organisatie
Leden van VEMW ontwikkelen het beleid van VEMW. Zij doen dit in de zogenoemde Taak- en Beleidsgroepen. De Taak- en Beleidgroepen zijn samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van leden van VEMW.

VEMW bewaakt de representatiegraad van deze samenstelling, faciliteert de bijeenkomsten en vergaderingen en levert de secretaris. De VEMW-leden leveren de praktijkkennis en -ervaring die nodig is voor een weloverwogen en goed onderbouwd standpunt. VEMW biedt hierbij ondersteuning en draagt de standpunten uit naar de overheid, toezichthouders op de energie- en watersector en overige betrokken partijen.

Lidmaatschap VEMW: invloed zakelijke energie- en watergebruiker

Met VEMW staat u sterker! Het is van groot belang dat zakelijke energie- en watergebruikers worden gehoord in Den Haag en Brussel. Juist nu! VEMW staat voor betrouwbare voorzieningen en beheersbare kosten. VEMW: úw belangenbehartiger en úw kenniscentrum op het gebied van elektriciteit, gas en water kan niet zonder uw steun. Word lid!