4 juni 2021

Grootschalige energieopslag cruciaal voor energietransitie

Energieopslag kent vele toepassingen en werkgebieden

Door het intermitterende hernieuwbare elektriciteitsproductievermogen, en de toenemende mismatch tussen vraag en aanbod op enig moment, neemt de behoefte aan energieopslag de komende jaren fors toe. In 2050 zal opslag mogelijk een geaggregeerd volume hebben dat de helft bedraagt van de huidige productie. Grootschalige opslag van hernieuwbare energie zal daarmee een cruciale component zijn in de energietransitie. Energieopslag kent vele toepassingen en werkgebieden. Snel en langzaam reagerend, voor korte of lange duur, en van elektronen tot moleculen en warmte als energiedrager. Dat zijn de belangrijkste lessons-learned van het vierde webinar  over elektrificatie dat georganiseerd is door NVDE, RVO en VEMW met ondersteuning van Recoy.

Toepassingen en werkgebieden
Bij energieopslag denken veel mensen aan elektrische batterijen en accu’s. Maar energieopslag kent inmiddels vele toepassingen en werkgebieden. Van klein (accu) tot groot (waterstofcaverne), snel (seconden-minuten) en langzaam (minuten-uren) reagerend, voor korte (seconden-dag) of lange duur (week-seizoen), en van elektronen (batterij, accu) tot moleculen (waterstof), lucht (CAES compressed air) en warmte (water, beton, lavasteen), maar ook vliegwiel als energiedrager. En last-but-not-least curtailment: het afschakelen van behoefte. Er zal niet één winnaar zijn: de verschillende toepassingen zijn ook het meest geschikt voor verschillende, specifieke werkgebieden. Overall kan gesteld worden dat de kosten voor flexibiliteit – waaronder opslag – in het energievoorzieningssysteem kunnen oplopen tot zo’n 10 procent van de energiekosten.

De presentaties van het webinar over energieopslag zullen over een week beschikbaar zijn op het Platform Verduurzaming Industrie (PVI).

Meer informatie kunt u hier vinden.

VEMW, 4 juni 2021

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina.