29 mei 2020

Europese Commissie stelt Innovation Fund zomer 2020 open

Budget eerste openstelling 1 mrd euro voor projecten met minimale CAPEX 7,5 mln euro.

Bedrijven en consortia die met innovatieve technologieën hun CO2-uitstoot gaan reduceren kunnen binnenkort financiering aanvragen via het ‘Innovation Fund’. Dit stimuleringsinstrument is een financieringsprogramma van de Europese Commissie met een totaal budget van 10 miljard euro, en loopt van 2020 tot en met 2030. Het programma wordt gefinancierd uit de opbrengsten van het Europese Emissiehandelssysteem EU-ETS. De Europese Commissie verwacht een nadere uitwerking van de regeling zomer 2020 gereed te hebben voor de eerste openstelling.


Voorwaarden
Projecten kunnen worden ingediend door bedrijven, alleen maar ook in consortiumverband onder de voorwaarde dat in ieder geval één ETS-plichtige onderneming in het project participeert. De regeling maakt onderscheid tussen grote en kleine projecten, waarbij de eerste openstelling zal zijn gericht op grote projecten, en het criterium 'business maturity' van belang is.

De projecten die het Innovation Fund onder meer steunt zijn koolstofarme technologieën en processen in de energie-intensieve industrie, producten die koolstof-intensieve producten vervangen, CCU en CCS, duurzame energieopwekking en energieopslag.

Aanvragen
Financieringsaanvragen vinden plaats via de website van de Europese Commissie. In het Innovation Fund geldt een aanvraagprocedure in twee stappen, met een eerste open ronde met verkorte aanvragen, en na selectie door de Commissie een uitnodiging voor het indienen van een volledige aanvraag in de tweede ronde. Het is de bedoeling dat de eerste call met een verwacht budget van 1 miljard euro nog deze zomer opengaat voor projecten met een minimale CAPEX van 7,5 miljoen euro. Reeds begonnen projecten komen overigens niet voor subsidie in aanmerking, maar na indiening van een aanvraag mag een project wel - op risico van de aanvrager – beginnen. Voor nadere informatie heeft de Commissie een FAQ-lijst opgesteld.

VEMW roept haar leden die serieuze plannen hebben voor het indienen van een aanvraag op contact op te nemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via innovationfund@rvo.nl. De meeste grote ETS-plichtige bedrijven in Nederland hebben een vast aanspreekpunt bij RVO. RVO kan ook informatie verschaffen over bijvoorbeeld het combineren van het aanvragen van steun uit het Innovation Fund met een aanvraag van een nationale regeling zoals de SDE++.

Meer informatie kunt u hier vinden.

VEMW, 29 mei 2020

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina.